Nagrody Europejskiego Klubu Biznesu Polska 2016 wręczone!

Informacja prasowa
Gala Wręczenia Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska

Teatr Stanisławowski w Łazienkach Królewskich w Warszawie

24 września 2016 r.

Po raz drugi w swej historii, podczas uroczystej Gali Europejski Klub Biznesu Polska uhonorował osoby i firmy, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju w Polsce przedsiębiorczości, gospodarki, działalności samorządowej, nauki, kultury i sportu oraz, które osiągnęły sukces na skalę europejską i światową.

Kapituła Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska, w której zasiedli wybitni przedstawiciele biznesu, nauki i sportu pod przewodnictwem Pani Profesor dr hab. Elżbiety Mączyńskiej, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członka Narodowej Rady Rozwoju przyznała nagrody w następujących kategoriach:

Nagroda Główna VICTORIA EUROPAE (Victoria Europejska), przyznawana osobom fizycznym, firmom, instytucjom, organizacjom społecznym, inicjatywom i przedsięwzięciom, które w sposób szczególny przyczyniły się do podniesienia prestiżu Polski na arenie międzynarodowej,

oraz nagrody w pięciu równorzędnych kategoriach:

 • ENTREPRENEUR MAGNUS (Wybitny Przedsiębiorca) przyznawana za wybitne osiągnięcia i zasługi gospodarcze;
 • BENE MERITUS  (Dobrze Zasłużony) przyznawana za szczególne osiągnięcia w reprezentowanej dziedzinie;
 • SIGNUM TEMPORIS (Znak Czasu) przyznawana za działalność innowacyjną oraz za zasługi w zakresie popierania integracji europejskiej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
 • PRO FUTURO (Dla Przyszłości) przyznawana za zasługi w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości, gospodarki, nauki,  kultury i sportu;
 • PRO PUBLICO BONO (Za Działalność Społeczną) przyznawana za szczególne osiągnięcia w działalności społecznej.

Wszystkie nagrody są honorowe.

Laureaci Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska 2016:

Nagroda główna  VICTORIA EUROPAE  (VICTORIA EUROPEJSKA)  została przyznana  dla Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju za wybitny wkład w proces  umacniania pozycji Polski w Unii Europejskiej oraz budowania solidarnej, sprawiedliwej i konkurencyjnej Europy.

ENTREPRENEUR MAGNUS  (WYBITNY PRZEDSIĘBIORCA):

Czesław Lang, dyrektor generalny Lang Team Sp. z o.o. za stworzenie najbardziej profesjonalnej, medialnej i rozpoznawalnej w świecie polskiej marki sportowej, wybitne osiągnięcia w zakresie marketingu sportowego oraz umiejętne łączenie sportu z historią Polski.

Tadeusz Wrześniak, prezes Grupy Hut Szkła Wrześniak Glassworks za stworzenie największej w Polsce huty szkła ręcznie formowanego oraz wybitne  osiągnięcia w ekspansji zagranicznej wyrobów najwyższej jakości i oryginalnego wzornictwa.

BENE MERITUS (DOBRZE ZASŁUŻONY):

Ewa Błaszczyk, prezes Fundacji ”AKOGO” za stworzenie pierwszej w Polsce kliniki – wzorca leczenia i rehabilitacji dzieci po ciężkich urazach mózgu oraz determinację w inicjowaniu nowych rozwiązań systemowych i wdrażaniu nowatorskich programów naukowo-medycznych  przeznaczonych dla pacjentów w śpiączce.

Żaneta Berus, prezes EXPO XXI za profesjonalizm, kreatywność, odważne i dynamiczne kierowanie EXPO XXI Warszawa oraz wybitne i wieloletnie osiągnięcia w branży MICE.

Rober Roguski, burmistrz Miasta Kobyłka  za profesjonalizm i odważną wizję rozwoju Miasta Kobyłka realizowaną poprzez wdrażanie  innowacyjnych programów z   wykorzystaniem środków europejskich.

Henryk Sobierajski, dyrektor kanałów informacyjnych Polsat  News i Polsat News2  za podejmowanie problemów polskich przedsiębiorców w programach informacyjnych i publicystycznych TV Polsat News oraz za edukację ekonomiczną społeczeństwa.

 SIGNUM TEMPORIS (ZNAK CZASU):

Grzegorz Łubczyk, wiceprezes Fundacji „HENRYK  SŁAWIK – Pamięć i Dzieło” w uznaniu  zasług za działalność na rzecz popularyzowania wiedzy na temat uchodźców polskich na Węgrzech w latach 1939 – 1946 oraz relacji polsko – węgierskich podczas II wojny światowej.

Adam Zdanowicz, prezes firmy „MAD BICYCLES” za kreatywność i innowacyjny projekt „ Rowery szyte  na miarę” uwzględniający podlaskie wzornictwo ludowe oraz za odwagę w zdobywaniu światowych rynków. 

PRO FUTURO (DLA PRZYSZŁOŚCI):

MUZEUM  ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE w WARSZAWIE za realizację projektu „Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta – Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Oranżerii z Teatrem Królewskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego”  oraz za przywracanie świetności obiektom historycznym.

Jacek Ragus, prezes „RAGUS” za profesjonalizm oraz wysoką jakość i kompleksową realizację usług poligraficznych.

PRO PUBLICO BONO (ZA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ):

RADA PAŃ przy POLSKIM CZERWONYM KRZYŻU za niesienie pomocy i wrażliwość na potrzeby najmłodszych z ubogich rodzin oraz wieloletnią działalność na rzecz poprawy dziecięcego świata.

Miło jest nam poinformować, że honorowy patronat nad Galą objęli: Ministerstwo Rozwoju, Krajowa Izba Gospodarcza, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Patronat medialny objęli: Polsat News, magazyn ekonomiczny Polish Market, Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł, portal www.wnp.pl, magazyn Eurogospodarka, magazyn WhyStory oraz miesięcznik Europerspektywy.

Gala Wręczenia Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska odbyła się w dniu 24 września 2016r. w Teatrze Stanisławowskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie – miejscu niezwykle symbolicznym i ważnym dla historii Polski. Łazienki Królewskie to letnia rezydencja ostatniego króla Rzeczypospolitej Stanisława Augusta, która swym pięknem i rozmachem przyciąga zarówno mieszkańców Warszawy, jak i rzesze turystów. Niezwykłe bogactwo architektury i sztuki wywołuje znakomite doznania estetyczne. Wszystko to powoduje, że Łazienki Królewskie w Warszawie to jedno z najbardziej prestiżowych miejsc na mapie spotkań biznesu, kultury i sztuki.

Uroczystą Galę poprowadził redaktor Przemysław Talkowski, ubiegłoroczny laureat nagrody BENE MERITUS  (Dobrze Zasłużony).

Gości przywitał zespół The Warsaw Dixielanders, a w części artystycznej Gali wystąpił  Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny.

Szersza informacja na temat działalności Europejskiego Klubu Biznesu Polska i ubiegłorocznej Gali Wręczenia Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska zamieszczona jest na stronie internetowej Stowarzyszenia www.ekb.org.pl. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

nagrody-2016-09-25-o-16-33-35

Czesław Lang – Członek Kapituły Nagród Stowarzyszenia Europejski Klub Biznesu Polska – Ambasadorem Polskiego Sportu!

Czesław Lang na Gali Mistrzów Sportu - newspix.plCzesław Lang wyróżniony! Dyrektor Generalny Tour de Pologne UCI World Tour został wybrany Ambasadorem Polskiego Sportu podczas Gali Mistrzów Sportu 2013. Laureatów konkursu nagrodzono w Teatrze Polskim w Warszawie.

79. Plebiscyt „Przeglądu Sportowego” i TVP na najlepszego sportowca roku za nami. Jak co roku najlepszych zawodników wybierali czytelnicy „PS” i telewidzowie. Najlepszym sportowcem Polski w 2013 roku została piąty raz z rzędu Justyna Kowalczyk. Podczas gali przyznano kilka innych wyróżnień. Wśród uhonorowanych znalazł się Dyrektor Generalny Tour de Pologne UCI World Tour. Czesława Langa uznano Ambasadorem Polskiego Sportu.

– To wyróżnienie cieszy, zobowiązuje i motywuje do jeszcze bardziej wytężonej pracy na rzecz promocji aktywności fizycznej – zwłaszcza wśród najmłodszych. Sport może stać się wielką pasją, a tylko posiadając pasję możesz być szczęśliwym człowiekiem – mówi Czesław Lang. – Sport dał mi w życiu bardzo wiele. Nauczył mnie pracy, wytrwałości, stawiania sobie celów i realizowania ich – najpierw, gdy byłem sportowcem i sięgałem po medale, potem gdy imprezy sportowe sam zacząłem organizować. Wiele planów udało mi się zrealizować dzięki temu, czego nauczyłem się uprawiając sport. Jakich? Choćby wytrwałe dążenie do wprowadzenia Tour de Pologne do „kolarskiej Ligii Mistrzów”. Dziś TdP jest wśród najlepszych wyścigów świata.

Zarząd i Członkowie Europejskiego Klubu Biznesu Polska oraz Członkowie Kapituły Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska składają laureatowi najserdeczniejsze gratulacje.

Walne zgromadzenie członków Europejskiego Klubu Biznesu Polska

W dniu 10 grudnia 2013 roku odbyło się II Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Europejski Klub Biznesu Polska. Miejscem obrad był Hotel „ Czarny Kot – My Warsaw Residence” w Warszawie.

Problematyka sprawozdawcza Walnego Zgromadzenia obejmowała okres od momentu rejestracji Stowarzyszenia tj. od dnia 01 maja 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r.
Zgodnie z zapisami Statutu zebranie odbyło się w pierwszym terminie. Po przeprowadzeniu statutowych czynności formalnych Prezes Zarządu Janusz Cieślak dokonał uroczystego wręczenia legitymacji nowym członkom Stowarzyszenia.

Następnie, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przedstawione zostały:

 1. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia wraz ze sprawozdaniem z działalności Zarządu, zaprezentowane przez Prezesa Pana Janusza Cieślaka,
 2. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej, zaprezentowane przez Przewodniczącą Komisji Panią Annę Kosik.

W swoim sprawozdaniu Komisja Rewizyjna wysoko oceniła pracę Zarządu i podkreśliła szczególną rolę w osiągniętym sukcesie Prezesa Stowarzyszenia Pana Janusza Cieślaka. Przedstawiona przez Przewodniczącą Komisji Panią Annę Kosik ocena spotkała się z jednoznacznym poparciem uczestników zgromadzenia.

II Walne Zgromadzenie jednogłośnie, w formie uchwał, zatwierdziło przedstawione sprawozdania, udzielając absolutorium zarówno Zarządowi jak i Komisji Rewizyjnej.
Przyjęto również w formie uchwały proponowane przez Zarząd zmiany w Statucie, polegające na rozszerzeniu działalności Stowarzyszenia.

Walne Zgromadzenie Członków EKB Polska Sala obrad Wręczenie legitymacji

Spotkanie Świąteczno – Noworoczne w Europejskim Klubie Biznesu Polska

Spotkanie świąteczno-noworoczne w EKB Polska

Spotkanie Świąteczno-Noworoczne w EKB PolskaW dniu 10.12.2013 roku Zarząd EKB Polska zorganizował w gościnnych progach Hotelu – Restauracji „Czarny Kot – My Warszaw Residence” spotkanie członków Klubu z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2014 Roku. Spotkanie było okazją, do wymiany opinii o mijającym roku oraz  wspólnej radości z nadchodzących dni świętowania i refleksji.

Prezes Zarządu Janusz Cieślak, w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim obecnym za bardzo dobrą współpracę w mijającym roku oraz  złożył im i ich rodzinom najlepsze życzenia Świąteczne i Noworoczne.

Spotkanie Świąteczno-Noworoczne w EKB PolskaNastępnie nadszedł czas na indywidualne życzenia i podzielenie się opłatkiem. Nad całością czuwała jak zwykle Pani Elżbieta Studzińska, która na tą okazję zaproponowała wspaniałe menu oparte na tradycyjnych daniach kuchni polskiej oraz domowych wypiekach świątecznych. W eleganckich wnętrzach i rodzinnej atmosferze Członkowie Europejskiego Klubu Biznesu Polska mieli okazję czerpać radość z chwil spędzonych ze swoimi przyjaciółmi i kolegami. Dźwięki polskich kolęd, blask choinek i  wspaniały wystrój wnętrz wprowadziły wszystkich w uroczysty nastrój Świąt Bożego Narodzenia i powitania Nowego 2014 Roku.

Inauguracyjne posiedzenie Kapituły Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska

Inauguracyjne posiedzenie Kapituły Nagród EKB Polska

Członkowie Kapituły Elżbieta Mączyńska, Teresa Sukniewicz-Kleiber, Jacek Dybowski, Janusz Cieślak, Adam Koseski, Zygmunt Makomaski w towarzystwie Elżbiety Studzińskiej właścicielki hotelu- restauracji "Czarny Kot - My Warsaw ResidenceInauguracyjne posiedzenie Kapituły Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska odbyło się w dniu 5 grudnia 2013 roku w Sali „Antycznej” Hotelu –Restauracji „CZARNY KOT – MY WARSAW RESIDENCE”. Stowarzyszenie Europejski Klub Biznesu Polska reprezentowali Pan Janusz Cieślak – Prezes Zarządu i Pan Jacek Dybowski – V-ce Prezes Zarządu.

Przedmiotem obrad pierwszego posiedzenia Kapituły był wybór Przewodniczącego i Sekretarza Kapituły. Zebrani, przez aklamację,Członkowie Kapituły obradują powierzyli funkcję Przewodniczącej Kapituły Pani Prof. Elżbiecie Mączyńskiej – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego a funkcję Sekretarza Kapituły Panu Jackowi Dybowskiemu.

Kapituła dokonała także analizy przedstawionych przez Zarząd EKBP projektów: Regulaminu Pracy Kapituły oraz Regulaminu Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska. Zebrani, po naniesieniu korekt w proponowanych dokumentach jednogłośnie zatwierdzili przedstawione Regulaminy.

Teresa Sukniewicz - Kleiber, Janusz Cieślak, Czesław Lang, Zygmunt MakomaskiPo zakończeniu części oficjalnej posiedzenia odbyła się uroczysta kolacja podczas której Prezes Janusz Cieślak przekazał członkom Kapituły i ich bliskim, w imieniu Zarządu i członków Stowarzyszenia Europejski Klub Biznesu Polska najlepsze życzenia Świąteczno – Noworoczne.

Słowenia coraz bliżej Polski

Ambasador Słowenii w RP – Jego Ekscelencja Marjan ŠetincKolejnym gościem Europejskiego Klubu Biznesu Polska który przybył na zaproszenie Prezesa Janusza Cieślaka w dniu 14 października br. na spotkaniu w gościnnych progach hotelu – restauracji „Czarny Kot” -„My Warsaw Residence” był Ambasador Słowenii w RP – Jego Ekscelencja Marjan Šetinc. Naszemu gościowi towarzyszyła: Radca – Minister Ambasady Pani Kataryna Gradič Režen.

Tematem spotkania była współpraca gospodarcza naszego kraju ze Słowenią oraz możliwości prowadzenia biznesu i inwestowania na terenie tego kraju.
Pan Ambasador i Pani Radca w swoich prezentacjach opisali stan współpracy pomiędzy Polską i Słowenią.

Polska jest jednym z najważniejszych zagranicznych partnerów handlowych Słowenii. W wymiarze gospodarczym, kraje nasze podpisały wszystkie najważniejsze umowy:

 • Konwencja w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku
 • Umowa o współpracy gospodarczej.
 • Umowa o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji.
 • Umowa w sprawie współpracy naukowej i technologicznej.

Radca - Minister Ambasady Pani Kataryna Gradič ReženW 2010 wartość eksportu Słowenii do Polski wzrosła o 34,4%, a wielkość dwustronnej wymiany handlowej między dwoma krajami wzrosła o 26,4% do 1,046 miliardów euro, aby osiągnąć wysoki poziom sprzed wybuchu kryzysu gospodarczego w 2008 roku.

Wstępne dane za 2012r. wskazują, że polsko-słoweńska wymiana handlowa osiągnęła wartość 738 mln EUR.

Członkostwo Polski i Słowenii w UE zdynamizowało współpracę handlową, a wzajemne obroty zwiększały się w ostatnich latach o kilkanaście procent rocznie.

Struktura polskiego eksportu uległa w ostatnich latach zasadniczej zmianie: od przewagi surowców do coraz większego udziału towarów przetworzonych. Coraz więcej sprzedajemy też żywności.

Najważniejszymi towarami eksportowymi Słowenii do Polski są farmaceutyki, części samochodowe i pojazdy mechaniczne przeznaczone do transportu osób oraz części dla przemysłu motoryzacyjnego.

W końcu stycznia 2008 roku została zakończona nowa słoweńska inwestycja w Polsce, a mianowicie w Łodzi otwarto park wodny Aquapark Fala. W drugiej połowie 2008 roku, firma Gorenje przeprowadziło jedną z największych inwestycji (budowa dużego centrum logistyczno-dystrybucyjnego dla całej Polski, o wartości kilku milionów euro).

Jego Ekscelencja Ambasador Marjan ŠetincWe wrześniu 2010 r., producent wag dla AGD Armeton otworzył drugą fabrykę w Polsce.
Po ciekawej prezentacji przedstawionej przez naszego gościa wywiązała się interesująca dyskusja i padło wiele pytań dotyczących kontaktów i współpracy naszych krajów. Pan Ambasador i Pani Radca odpowiedzieli na zadawane pytania a także zaprosili polskich przedsiębiorców do otwierania firm w ich kraju oraz do podejmowania wspólnych tematów inwestycyjnych. Ambasada Słowenii w Warszawie służy wszystkimi niezbędnymi informacjami biznesowymi oraz praktycznymi wskazówkami. Gotowa jest także udzielić wszelkiej pomocy przy organizacji wyjazdu biznesowego naszych przedsiębiorców do ich kraju. Nasi goście zwrócili także uwagę na dobrze znane Polakom walory turystyczne Słowenii i zachęcali do odwiedzin swojego kraju nie tylko tranzytem w czasie podróży do Chorwacji czy Włoch ale także na dłużej.

III Europejski Kongres Gospodarczy Małych i Średnich Przedsiębiorstw

W dniach 16–19 września odbywał się w Katowicach III Europejski Kongres Gospodarczy Małych i Średnich Przedsiębiorstw zorganizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą pod przewodnictwem Prezesa Tadeusza Donocika.

W Kongresie w blisko 50 panelach i sesjach tematycznych uczestniczyło ponad 3 tys. małych i średnich przedsiębiorców z 35 krajów świata, głównie z Polski i starego kontynentu. Jego inauguracja odbyła się z udziałem wielu gości specjalnych, w tym prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, wicepremiera Janusza Piechocińskiego i Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, komisarza ds. przemysłu i przedsiębiorczości, Antonio Tajani.

Prezes Janusz Cieślak w towarzystwie Tadeusza Donocika Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach i Mirosława Sekuły Marszałka Województwa ŚląskiegoGościem Kongresu był Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska Janusz Cieślak, który poza uroczystym otwarciem i sesją inauguracyjną pod nazwą „Ład gospodarczy dla małych i średnich przedsiębiorstw” wziął udział w kilku sesjach panelowych poświęconych między innymi sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w naszym kraju, współpracy gospodarczej Polski z krajami europejskimi, kierunków i sposobów wspieraniu rozwoju polskich przedsiębiorców oraz w  innych wydarzeniach Kongresu.

W czasie Kongresu odbyły się także dyskusje na temat roli kobiet w europejskiej gospodarce, zmian w ustawodawstwie, finansowaniu rozwoju inwestycji, wsparciu Unii Europejskiej dla polskich przedsiębiorców oraz roli konkurencyjności, innowacji i nowych technologii w sektorze MŚP. Imprezą towarzyszącą były targi Usług i produktów dla Małych i Średnich Przedsiębiorstwa „Biznes Expo”.

Nawiązane zostały liczne kontakty krajowe i zagraniczne, które powinny zaowocować nawiązaniem współpracy biznesowej Europejskiego Klubu Biznesu Polska z partnerami krajowymi a także zagranicznymi. Prezes Janusz Cieślak został zaproszony przez organizatorów do wzięcia udziału w kolejnym IV Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbędzie się w Katowicach w 2014 roku.

Europejski Klub Biznesu Polska na Turnieju Piłki Nożnej w gminie Jedlnia – Letnisko

EKB Polska na Turnieju Piłki Nożnej w gminie Jedlnia – LetniskoW niedzielę, 11 sierpnia 2013 r. odbyła się ostatnia tura rozgrywek Turnieju Piłki Nożnej Sołectw o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Jedlnia-Letnisko. Przez osiem kolejnych niedziel na nowym Orliku w Jedlni-Letnisku, odbywały się zacięte mecze amatorskich drużyn piłkarskich w skład których wchodzili wyłącznie mieszkańcy gminy. Nowy regulamin rozgrywek po raz pierwszy wykluczał z udziału w zawodach piłkarzy grających w klubach ligowych. W Turnieju wzięło udział 14 amatorskich drużyn. Organizatorem przedsięwzięcia była Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Gminy. Przedstawiciele Europejskiego Klubu Biznesu Polska zostali zaproszeni jako goście honorowi.

W zaciętym i emocjonującym meczu finałowym Bajer Jedlnia pokonał RKS Rajec wynikiem 4:3. Po zakończonych meczach nastąpiła część uroczysta – wręczenie pucharów i dyplomów zawodnikom zwycięskiej drużyny oraz pozostałym dwóm, które znalazły się na podium. Puchary oraz dyplomy otrzymali także Michał Chmurzyński z drużyny KS Młodzik Jedlnia – 14 letni mieszkaniec Jedlni-Letniska, uznany najlepszym piłkarzem turnieju oraz Filip Glegoła – 12 letni mieszkaniec Rajca Szlacheckiego z drużyny Rafał Koń Sadków – uznany najlepszym bramkarzem.

Wręczenia pucharów i pamiątkowych dyplomów dokonali wspólnie: przewodniczący Rady Gminy Jerzy Chrzanowski w towarzystwie wójta Piotra Leśnowolskiego oraz  Prezesa Europejskiego Klubu Biznesu Polska Janusza Cieślaka, Wiceprezesa Jacka Dybowskiego i członka Zarządu Andrzeja Strejlau, wieloletniego selekcjonera Reprezentacji Polski, który był Gościem Specjalnym Turnieju. Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko Piotr Leśnowolski wręczył uczestnikom turnieju pamiątkowe koszulki z logiem Gminy. W krótkim przemówieniu przewodniczący Rady Gminy Jerzy Chrzanowski pogratulował zwycięskiej drużynie i wyraził uznanie dla wszystkich zespołów, które w tym roku tak licznie zgłosiły się do zawodów, a także podziękował wójtowi Piotrowi Leśnowolskiemu za wybudowanie wspaniałego obiektu sportowego, który dziś służy mieszkańcom całej gminy.

Gość Specjalny Turnieju Członek Zarządu EKB Polska Andrzej Strejlau – znawca futbolu i doświadczony trener – gratulując zwycięzcom przekazał kilka cennych rad i uwag dotyczących piłki nożnej i gry piłkarzy.

Gratulacje dla wszystkich uczestników Turnieju ze szczególnym uwzględnieniem zwycięskich drużyn złożył Prezes EKB Polska Janusz Cieślak. Jednocześnie przekazał trzem zwycięskim drużynom ufundowane przez Europejski Klub Biznesu Polska piłki z autografem Gościa Specjalnego Andrzeja Strejlau. Ponadto złożył specjalne podziękowanie dla członków EKB Polska Państwa Barbary i  Ryszarda Różańskich, którzy stworzyli rodzinną, miłą i  niepowtarzalną atmosferę oraz bardzo godnie podejmowali Gości.

Uroczystość wręczenia pucharów poprowadziła społecznie mieszkanka Jedlni-Letniska, pani redaktor Joanna Stachurska-Ruszkowska z Radia ESKA.

Wójt Piotr Leśnowolski zapowiedział, że w przyszłym roku, obok turnieju piłki nożnej mężczyzn, zostanie zorganizowany gminny turniej piłki siatkowej kobiet.


DSCN1624 DSCN1655 DSCN1594

Honorowy Patronat EKB Polska nad X Ogólnopolskim Kongresem Pożarnictwa

EKB Polska Patronem Honorowym KongresuW dniu 25 lipca 2013 w  Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbył się już po raz dziesiąty Kongres Pożarnictwa poświęcony bezpieczeństwu pożarowemu. Tegoroczny Kongres zgromadził rekordową liczbę uczestników. Blisko 715 specjalistów, głównie ze szczebla decyzyjnego, odwiedziło ekspozycje przygotowane przez zaproszonych wystawców. Wśród gości Kongresu nie zabrakło czołowych biur projektowych, instalatorów i integratorów systemów; przedsiębiorstw budowlanych, techników, inżynierów i konsultantów ds. zabezpieczeń; przedstawicieli ministerstw i samorządów czy też pracowników pionów i służb technicznych sektora przemysłu i energetyki, a także przedstawicieli Komend PSP i OSP z całej Polski. Patronem honorowym X Edycji Kongresu był Europejski Klub Biznesu Polska reprezentowany podczas przebiegu obrad przez Prezesa Janusz Cieślaka.

Na zdjęciu po lewej stronie Prezes EKB Polska, pan Janusz CieślakBogaty program merytorycznych wykładów ukierunkowany był na zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową i bezpieczeństwem energetycznym w budownictwie i przemyśle, szczególnie na zapobieganie pożarom i awariom oraz prawidłowe projektowanie nowoczesnych obiektów budowlanych. Organizatorzy zadbali o staranny dobór tematów nie tylko pod względem ich atrakcyjności merytorycznej, ale przede wszystkim pokazania możliwości wzajemnej koordynacji wszystkich systemów na czas ich działania podczas pożaru.

Łącznie zaprezentowano 23 referaty poruszające istotne zagadnienia poświęcone bezpieczeństwu obiektów w oparciu o obowiązujące normy, wymogi i zmiany w przepisach. Prowadzona dyskusja charakteryzowała się wysokim poziomem merytorycznym, a ekspozycja wystawców stanowiła przegląd nowości i specjalistycznych rozwiązań, co spowodowało szerokie zainteresowanie zaproszonych gości. Kongresowi towarzyszyły pokazy sprzętu, systemów i technologii . Uczestnicy mogli także zasięgać porad i konsultacji połączonych z praktycznymi wskazówkami dla projektantów i instalatorów.

Podziękowanie - Kongres Pożarnictwa

Pożegnalny weekend z Ambasadorem Chorwacji

W dniach 19 – 20 lipca br. na zaproszenie Prezesa Europejskiego Klubu Biznesu Pana Janusza Cieślaka kończący swoją misję dyplomatyczną w Polsce Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Chorwacji Pan Ivan del Vechio spotkał się z członkami Klubu. Dwudniowe rozmowy odbyły się w gościnnych progach Hotelu Pod Różami będącego własnością członków naszego Stowarzyszenia, Państwa Barbary i Ryszarda Różańskich. W spotkaniu oprócz przedstawicieli naszego Klubu udział wziął wójt gminy Jedlnia Letnisko Pan Piotr Leśnowolski, a także miejscowi przedsiębiorcy.

Nie było to pierwsze spotkanie członków Europejskiego Klubu Biznesu z Jego Ekscelencją Ivanem del Vechio. Mieliśmy przyjemność gościć Pana Ambasadora w dniu 26 czerwca 2012 r. na spotkaniu poświęconym współpracy polsko – chorwackiej. Tym razem powodem było zakończenie Jego misji dyplomatycznej oraz omówienie realizacji rozpoczętych programów.

Prezes Janusz Cieślak złożył na ręce Ambasadora gratulacje z powodu wstąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej oraz podziękował za konstruktywną i  przyjacielską współpracę Jego Ekscelencji z naszym Klubem. Osobiste zaangażowanie Pana Ambasadora zaowocowało nawiązaniem konkretnych kontaktów biznesowych z przedsiębiorcami chorwackimi, a także powołaniem Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Polsko – Chorwackiego. Prezes podkreślił, że Pan Ivan del Vechio był także Przewodniczącym Klubu Ambasadorów mówiących po polsku akredytowanych w naszym kraju, których liczba przekroczyła już 20 osób.

Dyplom EKB dla Ivana Del VechioWyrazem podziękowania dla Jego Ekscelencji za owocną współprace z naszym Stowarzyszeniem był dyplom Europejskiego Klubu Biznesu Polska wręczony gościowi przez Prezesa Janusza Cieślaka w towarzystwie współwłaścicielki Hotelu Pod Różami Pani Barbary Różańskiej oraz Przewodniczącej Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Polsko – Chorwackiego Pani Beaty Przybyszewskiej – Kujawy.

Dziękując za otrzymany dyplom Ambasador Ivan del Vechio wysoko ocenił współpracę z naszą organizacją i przypomniał dokonania w zakresie współpracy pomiędzy naszymi krajami w trakcie jego misji dyplomatycznej w Polsce. Podkreślił, że pragnie kontynuować dotychczasową współpracę z naszym Stowarzyszeniem i zaproponował zorganizowanie pod jego patronatem misji handlowej polskich przedsiębiorców do Chorwacji. W misji tej oprócz przedsiębiorców zrzeszonym w naszym Stowarzyszeniu wzięliby także udział członkowie Towarzystwa Polsko – Chorwackiego. Propozycja naszego gościa została przyjęta z dużym zainteresowaniem. Szczegóły dotyczące organizacji misji były między innymi przedmiotem interesującej i wszechstronnej dyskusji koncentrującej się głównie na kierunkach i sposobach rozwoju wzajemnych kontaktów i współpracy gospodarczej. Zebrani życzyli Ambasadorowi wielu sukcesów na nowym stanowisku pracy i uzyskali zapewnienie, iż podczas najbliższej swojej wizyty w Polsce Pan Ivan del Vechio nie zapomni spotkać się z członkami naszego Klubu.

Hotel Pod Różami znajduje się w malowniczej miejscowości rekreacyjno-wypoczynkowej Jedlnia Letnisko położonej na skraju Puszczy Kozienickiej. Piękne krajobrazy oraz niepowtarzalny mikroklimat stanowiły wspaniałą oprawę spotkania, a merytoryczne rozmowy i wyśmienita kuchnia spowodowały, że spędzony czas upłynął w przyjemnej atmosferze i  pozostanie na długo w pamięci uczestników.

P7191312

Ukraina – ciekawy, wielki i obiecujący rynek na wyciągniecie ręki

_DSC0721W ramach cyklu spotkań z ambasadorami akredytowanymi w Rzeczypospolitej Polskiej, na zaproszenie Prezesa Janusz Cieślaka w gościnnych progach Hotelu – Restauracji ,,Czarny Kot’’- My Warsaw Residence, członkowie Europejskiego Klubu Biznesu Polska spotkali się z Ambasadorem Republiki Ukrainy profesorem Markiyanem Malskim oraz Radcą Ministrem dr Tarasem Tokarskim.

Ukraińscy goście przedstawili informację na temat bieżącej sytuacji gospodarczej w ich kraju oraz obecny stan i perspektywy współpracy ekonomicznej z Polską.

W lutym 2013 r. rząd Ukrainy przyjął program aktywizacji gospodarki na lata 2013-2014. Środki na realizację tego planu pochodzić mają z budżetu państwa, jak również od międzynarodowych organizacji finansowych, z gwarantowanych przez państwo kredytów, z prywatnych inwestycji i środków własnych przedsiębiorstw (wartość programu – 380 mld UAH/ 48 mld USD)._DSC0658 Program zakłada m.in. wzrost PKB Ukrainy w 2013 r. na poziomie 2,5-3,4% a w 2014 r. – 3,4% oraz wzrost produkcji przemysłu maszynowego o 10% i produkcji rolnej o 25%. Priorytety programu to: zwiększenie konkurencyjności gospodarki, poprawa warunków inwestycyjnych, wsparcie krajowych producentów i realizacja polityki zastępowania importu, rozwój branż wysokich technologii (rakietowo-kosmicznej, lotniczej), przeprowadzenie reform strukturalnych w przedsiębiorstwach państwowych, a także m.in. w sferze infrastruktury i łączności i sektorze paliwowo-energetycznym. Szczególnym priorytetem ma być objęty rozwój potencjału eksportowego.

Polska zajmuje czwarte miejsce wśród importerów towarów i usług z Ukrainy oraz miejsce piąte wśród eksporterów do tego kraju. Saldo wzajemnych obrotów jest dodatnie dla Polski. Głównymi obszarami zainteresowania inwestorów są:

 • energetyka (inwestycje w pozyskiwanie surowców energetycznych, zwłaszcza węgla i gazu ziemnego); odnawialne źródła energii, energooszczędność,
 • inwestycje w produkcję i dystrybucję energii elektrycznej,
 • branżę rolno-spożywczą (inwestycje w hodowlę zwierząt i uprawę roślin oraz przetwórstwo rolno-spożywcze)
 • budownictwo (inwestycje w budownictwo mieszkaniowe, inwestycje infrastrukturalne).

W relacjach z Ukrainą polscy przedsiębiorcy sygnalizują istnienie barier o charakterze systemowym, które utrudniają współpracę gospodarczą. do najważniejszych z nich należą:

 • nieterminowy zwrot podatku VAT eksporterom;
 • brak przejrzystości i dużą zmienność ukraińskich przepisów prawnych,

Dużą bolączką, jest także brak specjalnych stref ekonomicznych.

_DSC0725Polscy przedsiębiorcy liczą, że wkrótce polsko – ukraińskie relacje gospodarcze ulegną znaczącej poprawie, tworząc nowe szanse i sprzyjające warunki ich rozwoju. Będzie to możliwe dzięki konsekwentnemu wspieraniu przez Polskę europejskich aspiracji Ukrainy i możliwości podpisania jeszcze w bieżącym roku Umowy Stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Częścią tego wsparcia jest realizowana także przez Polskę koncepcja Partnerstwa Wschodniego.

Niełatwy obecnie dla polskiego biznesu ukraiński rynek, jest zbyt ważny i perspektywiczny, by nie skorzystać z tworzących się szans współpracy. Warto je oceniać obustronnie, bowiem korzyści stąd płynące dotyczą dwóch bardzo bliskich i powiązanych historią krajów.

V Europejski Kongres Gospodarczy

W dniach 13-15 maja 2013 r., w Katowicach odbył się V Europejski Kongres Gospodarczy. w obradach uczestniczyło ponad 6000 gości z całego świata. Gościem Kongresu był Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński oraz ministrowie gospodarki Słowacji, Czech, Węgier i Rumunii, którzy w dyskusji otwierającej obrady opowiedzieli się jednoznacznie za Europą wzrostu i rynkiem europejskim nieskrępowanym nadmiernymi regulacjami.

Prezes Janusz Cieślak z Prezesem Związku Banków Polskich Krzysztofem Pietraszkiewiczem który odebrał nagrodę główną w konkursie PARP w kategorii "Innowacyjna Instytucja Otoczenia Biznesu"
Prezes Janusz Cieślak z Prezesem Związku Banków Polskich Krzysztofem Pietraszkiewiczem który odebrał nagrodę główną w konkursie PARP w kategorii „Innowacyjna Instytucja Otoczenia Biznesu”
Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska Janusz Cieślak wziął udział w uroczystym otwarciu i sesji plenarnej poświęconej rozwojowi Europy oraz w  sesjach panelowych poświęconych współpracy gospodarczej Unia Europejska – Chiny, Afryka – Europa Centralna, wspieraniu rozwoju polskich przedsiębiorców, finansowaniu inwestycji a także problematyce rozwoju polskiego sportu i jego wpływu na przyszłość polskiej gospodarki. Uczestniczył także w wielu innych wydarzeniach Kongresu w tym w uroczystości wręczenia wyróżnień Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w konkursie „Innowacyjny Projekt” oraz „Innowacyjna Instytucja Otoczenia Biznesu” Spotkał się między innymi z Ambasadorami Chin i Francji, których zaprosił na spotkanie w naszym Stowarzyszeniu. Nawiązane zostały także inne interesujące kontakty krajowe i zagraniczne, które powinny zaowocować nawiązaniem współpracy biznesowej Europejskiego Klubu Biznesu Polska z nowymi partnerami krajowymi i zagranicznymi.

Prezes Janusz Cieślak został zaproszony przez organizatorów do wzięcia udziału w kolejnym VI Europejskim Kongresie Gospodarczym, który odbędzie się w Katowicach w 2014 roku.

Prof. Longin Pastusiak gościem Europejskiego Klubu Biznesu Polska

Prof. Longin Pastusiak gościem EKB Polska

– Jakie wnioski dla świata i Polski płyną z  prezydentury Baracka Obamy?
– Jak Amerykanie widzą swoje najważniejsze interesy na Dalekim Wschodzie oraz implikacje z tego wynikające dla Europy i Polski?
– Jakie są podstawowe zagrożenia dla Stanów Zjednoczonych w obecnym świecie?
– Co przynosi globalizacja?

9To tylko kilka z wielu zagadnień, które poruszył prof. Longin Pastusiak podczas spotkania z członkami i sympatykami Europejskiego Klubu Biznesu Polska. Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można też znaleźć w książkach autorstwa profesora, znakomitego i uznanego znawcy amerykańskiej sceny politycznej. Zgodnie z  utrwaloną już tradycją, w  Hotelu Restauracji Czarny Kot – My Warsaw Residence, na zaproszenie Prezesa Janusza Cieślaka gościliśmy autora ponad 80 książek, znanego, szanowanego i cenionego politologa.

Nasz gość przedstawił także nową strategię militarną USA, zakładającą zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej w regionie Azji i Pacyfiku oraz na Bliskim Wschodzie, przy planowanej redukcji w Europie. Podkreślił, że – jak twierdzi prezydent Obama – „zmniejszenie liczby żołnierzy USA w Europie nie oznacza zmniejszenia zobowiązań sojuszniczych w sprawie bezpieczeństwa i zobowiązań amerykańskich”.
Profesor Pastusiak przedstawił także tezę, że mamy obecnie do czynienia z relatywnym słabnięciem pozycji Stanów Zjednoczonych w świecie. To znaczy, że Stany Zjednoczone są dziś bogatsze i silniejsze niż kiedykolwiek w przeszłości, ale relatywnie ich pozycja w międzynarodowym układzie sił jest słabsza, aniżeli w jakimkolwiek okresie po II wojnie światowej. Aktualnie, co istotne, dochód narodowy 27 państw Unii Europejskiej niewiele przewyższa PKB Stanów Zjednoczonych. Pod względem dochodu narodowego na głowę mieszkańca Stany Zjednoczone z dochodem 46,9 tys. dol. ustępują Luksemburgowi (81 tys. dol.) i Norwegii (59,3 tys. dol.). Również wydajność pracy w USA, choć nadal jest bardzo wysoka, ustępuje takim krajom jak Irlandia, Norwegia czy Francja.
_DSC0161Charakteryzując obecny stan gospodarki światowej, prof. Pastusiak zwrócił uwagę m.in. na następujące fakty: Amerykanie są dziś światowym liderem w przemyśle farmaceutycznym i telekomunikacyjnym, przodują w produkcji filmów, książek oraz oprogramowania. Natomiast silną stroną Europejczyków jest m.in. bankowość, ubezpieczenia, handel międzynarodowy i produkcja żywności. Stany Zjednoczone są największym trucicielem środowiska naturalnego – mając 5% ludności świata, emitują 25% gazów cieplarnianych.
W wyniku kryzysu gospodarczego 2007-2009 USA straciły na rzecz Japonii pozycję największego producenta samochodów na świecie. Zmniejsza się też konkurencyjność niektórych towarów amerykańskich z uwagi na wysokie koszty siły roboczej w Stanach. Dolar amerykański jest nadal największą rezerwową walutą świata, choć nie ma już pokrycia w złocie. Chroniczny deficyt bilansu handlowego i wysoki deficyt budżetowy osłabiają pozycję dolara w międzynarodowym systemie walutowym.

Mocarstwowość Stanów Zjednoczonych ma zdaniem profesora Pastusiaka, również swój wymiar militarny. Rocznie Stany Zjednoczone wydają na zbrojenia ponad 600 mld dol., co stanowi ok. 48% wszystkich światowych wydatków zbrojeniowych. Pentagon posiada na własność lub dzierżawi ponad 820 baz i instalacji wojskowych w 135 krajach.
Przytoczone przez naszego gościa dane świadczą zarówno o sile, jak i słabościach Stanów Zjednoczonych. Jednak zdaniem Profesora, pomimo przedstawionych faktów i danych oraz silnego ukierunkowania Stanów Zjednoczonych zarówno w sferze politycznej jak i gospodarczej w stronę Chin, Rosji czy Indii, bezpieczeństwo Europy i USA opiera się na wzajemnej współpracy. Ta współzależność wynika z tego, że Europa sama nie jest w stanie się bronić bez Stanów Zjednoczonych, natomiast USA nie są w stanie rozwiązać wielu konfliktów współczesnego świata bez udziału Europy.

4Niezwykle ciekawy oraz bogaty w fakty i dane liczbowe wykład, a także odpowiedzi na zadane gościowi pytania, pozwoliły uczestnikom na precyzyjną ocenę sytuacji i zachodzących zmian w polityce, gospodarce oraz światowym biznesie.

Ambasador Białorusi na spotkaniu w Europejskim Klubie Biznesu – Polska

Kolejnym gościem Europejskiego Klubu Biznesu Polska goszczącym na  zaproszenie Prezesa Janusza Cieślaka w dniu 26 lutego br. na spotkaniu w gościnnych progach hotelu – restauracji „Czarny Kot” -„My Warsaw Residence” był Ambasador Republiki Białorusi w RP – Jego Ekscelencja Profesor Viktar Gaisenak.
Naszemu gościowi towarzyszyli: Radca Handlowy Ambasady Pan Michaił Trotsinski oraz Sekretarz Ambasady Pan Jurij Kułabuhow.

Tematem spotkania była współpraca gospodarcza naszego kraju z Białorusią oraz możliwości prowadzenia biznesu i inwestowania na terenie tego kraju.
Prezentacji dokonał Ambasador Białorusi przybliżając uczestnikom spotkania swój Kraj. Gospodarka białoruska zanotowała w 2012r. wzrost produkcji przemysłowej o 5,7% w stosunku do 2011r., produkcji rolniczej o 6,1% oraz wzrost eksportu o14%. Wśród najważniejszych krajów, inwestorów na Białorusi, Polska zajmuje 11 miejsce. Polskie inwestycje w 2012r. osiągnęły poziom 128 mln USD /w 2011r. 84,5 mln USD/. Obecnie działalność gospodarczą na terenie Białorusi prowadzi 550 przedsiębiorstw z udziałem kapitału polskiego.

W trakcie ożywionej dyskusji oraz na skutek zadawanych pytań, Pan Ambasador wskazywał dlaczego warto prowadzić działalność gospodarczą na Białorusi. Przede wszystkim ze względu na bliskość i dogodność połączeń, stabilność i niski poziom przestępczości i korupcji, państwowe gwarancje i ulgi, niedrogą i wykwalifikowaną siłę roboczą oraz rozwiniętą i dobrze utrzymaną infrastrukturę.

Olbrzymim atutem Białorusi jest zawarta Unia Celna z Rosją i Kazachstanem a także powstała 01.01.2012r. Wspólna Przestrzeń Gospodarcza, która umożliwia swobodny przepływ towarów i kapitału, przemieszczanie siły roboczej, unifikację technicznych uregulowań i certyfikacji, ujednolicenie polityki makroekonomicznej oraz jednolite zasady dotacji w przemyśle i rolnictwie.

Dużą zachętą dla małych firm /do 100 osób/ jest 5% podatek dochodowy lub 3% VAT. Producenci rolni płacą 1% podatku z ogólnych dochodów i 0% VAT. w wolnych strefach ekonomicznych podatek dochodowy wynosi przez 5 lat 0% i 10% VAT. w Parkach Wysokich Technologii podatek dochodowy i VAT przez okres 15 lat są zerowe.
Ciekawe i bardzo merytoryczne spotkanie zakończyło się długimi rozmowami kuluarowymi na poruszone tematy.

Podziękowanie Ambasadora Republiki Białorusi w RP

Podziękowanie Ambasadora Białorusi