III Europejski Kongres Gospodarczy Małych i Średnich Przedsiębiorstw

W dniach 16–19 września odbywał się w Katowicach III Europejski Kongres Gospodarczy Małych i Średnich Przedsiębiorstw zorganizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą pod przewodnictwem Prezesa Tadeusza Donocika.

W Kongresie w blisko 50 panelach i sesjach tematycznych uczestniczyło ponad 3 tys. małych i średnich przedsiębiorców z 35 krajów świata, głównie z Polski i starego kontynentu. Jego inauguracja odbyła się z udziałem wielu gości specjalnych, w tym prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, wicepremiera Janusza Piechocińskiego i Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, komisarza ds. przemysłu i przedsiębiorczości, Antonio Tajani.

Prezes Janusz Cieślak w towarzystwie Tadeusza Donocika Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach i Mirosława Sekuły Marszałka Województwa ŚląskiegoGościem Kongresu był Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska Janusz Cieślak, który poza uroczystym otwarciem i sesją inauguracyjną pod nazwą „Ład gospodarczy dla małych i średnich przedsiębiorstw” wziął udział w kilku sesjach panelowych poświęconych między innymi sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w naszym kraju, współpracy gospodarczej Polski z krajami europejskimi, kierunków i sposobów wspieraniu rozwoju polskich przedsiębiorców oraz w  innych wydarzeniach Kongresu.

W czasie Kongresu odbyły się także dyskusje na temat roli kobiet w europejskiej gospodarce, zmian w ustawodawstwie, finansowaniu rozwoju inwestycji, wsparciu Unii Europejskiej dla polskich przedsiębiorców oraz roli konkurencyjności, innowacji i nowych technologii w sektorze MŚP. Imprezą towarzyszącą były targi Usług i produktów dla Małych i Średnich Przedsiębiorstwa „Biznes Expo”.

Nawiązane zostały liczne kontakty krajowe i zagraniczne, które powinny zaowocować nawiązaniem współpracy biznesowej Europejskiego Klubu Biznesu Polska z partnerami krajowymi a także zagranicznymi. Prezes Janusz Cieślak został zaproszony przez organizatorów do wzięcia udziału w kolejnym IV Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbędzie się w Katowicach w 2014 roku.