Dziewiąta edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, 10-12 maja 2017 r.

W Katowicach zakończyła się IX edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego, największej imprezy gospodarczej w naszej części Europy. Przez trzy dni uwaga polityków i biznesmenów skupiła się na Śląsku i katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym. 132 sesje, 700 prelegentów, ponad 9 tys. uczestników, w tym 660 przedstawicieli mediów, to liczby obrazujące skalę wydarzenia.

W EEC 2017 udział wzięli reprezentanci polskiego rządu, administracji unijnej, krajowego i europejskiego parlamentu, ministrowie i wiceministrowie z Europy i świata oraz prezesi największych firm, eksperci i liderzy opinii. Europejski Klub Biznesu Polska reprezentował Prezes Janusz Cieślak. Rozmawiano o przyszłości Unii Europejskiej, niestabilnej sytuacji w świecie, o głębokich zmianach w gospodarce, przemyśle, handlu i dynamicznym rozwoju technologii. Wszystko w perspektywie przedsiębiorstw i ludzi, którzy je tworzą.

Sesja otwierająca kongresu, „Inna Europa w innym świecie”, z udziałem byłych premierów Polski, Czech, Słowacji oraz Litwy, Jerzego Buzka, Jana Fischera, Mikulasa Dzurindy i Andriusa Kubiliusa, Konrada Szymańskiego, sekretarza stanu ds. europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, miała odpowiedzieć na pytanie o nową wizję Europy w kontekście ostatnich przemian politycznych, przechylających Stary Kontynent w kierunku populizmu i izolacjonizmu.

Krajobraz gospodarczy po Brexicie, prawdopodobieństwo innych ruchów odśrodkowych wewnątrz Unii Europejskiej czy realizacja polityki Europy dwóch prędkości to – zgodnie z diagnozą uczestników sesji – jedne z najważniejszych wyzwań, z którymi będzie musiała zmierzyć się Polska i Europa.

Politycy spróbowali także odpowiedzieć na pytanie czego potrzebuje dziś region Europy Środkowo-Wschodniej, żeby nadal skutecznie nadrabiać dystans dzielący nas od rozwiniętych krajów Zachodu.

Wicepremier Mateusz Morawiecki, który uczestniczył w IX Europejskim Kongresie Gospodarczym, przyznał że to Górny Śląsk jest „technologicznym sercem Polski”. To tu, według ministra rozwoju, przedsiębiorcy widzą szczególny sens inwestowania w innowacyjne rozwiązania.  Podkreślił, że uczestnicy Kongresu widzą, że idzie dobry czas na inwestycje.

 

 

VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

„Trzy dni inspiracji dla innowacji” to hasło tegorocznego, VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbył się w dniach 10-12 października w Katowicach. Wśród najważniejszych tematów obok innowacji były: współpraca międzynarodowa, kapitał dla rozwoju, prawo, edukacja sukcesu oraz współpraca biznesu z samorządem i nauką.a09a3714

Mała i średnia przedsiębiorczość to najważniejszy sektor polskiej gospodarki.  Możliwości rozwoju i wyzwania jakie stoją przed przedsiębiorcami były przedmiotem dyskusji najważniejszych osób w Państwie, osobistości ze świata nauki, polityki i gospodarki oraz delegacji zagranicznych z kilkudziesięciu państw.

Po raz kolejny udział w Kongresie wziął Janusz Cieślak, Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska. W polu zainteresowania naszego przedstawiciela były następujące tematy: „Ochrona praw przedsiębiorcy w działaniach Rzecznika Praw Obywatelskich”;  „Genialne pomysły czy proces: Naśladownictwo -Modernizacja-Innowacja”?Innowatorem trzeba się urodzić czy można się tego nauczyć? Jak zwiększyć poziom innowacji własnych w sektorze MŚP?”; „Metropolie dla przedsiębiorczości. Polskie oczekiwania, europejskie doświadczenia.”; „TTIP – dowiedz się więcej”; „Freelancing – trzecia droga do rynku pracy”; „Małe i średnie spółki na rynku kapitałowym”.

Przedsięwzięcie już na stałe zapisało się w tradycji europejskich wydarzeń gospodarczych. W ciągu trzech dni Kongresu odbyło się kilkadziesiąt sesji panelowych oraz szereg warsztatów i spotkań. Pięć ubiegłych edycji zgromadziło liczne grono przedstawicieli świata biznesu, nauki, polityki i środowisk gospodarczych, którzy dyskutowali o szansach i barierach stojących przed mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

p1070103

VIII Europejski Kongres Gospodarczy.

VII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, który uważany jest za najważniejsze wydarzenie biznesowe w Europie Centralnej przez trzy dni (18 – 20 maja 2016 r.) zgromadził wokół cyklu debat poświęconych nowym kierunkom myślenia o przyszłości gospodarczej Europy 8 tys. tysięcy gości z krajów europejskich, a także z Azji i Afryki. Odbyło się ponad 120 debat z udziałem 700 prelegentów. 2 tys. osób wzięło udział w European Start-up Days. Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP SA.

Głównym założeniem organizatorów EEC pozostaje adekwatność tematyki debat wobec sytuacji w Europie, Polsce i świecie. Trzy dni sesji tematycznych z udziałem reprezentantów biznesu, prezesów firm, decydentów, naukowców i praktyków, przedstawicieli świata polityki i samorządów sprawiło, że tegoroczny Kongres przyczynił się do sformułowania wniosków kluczowych dla polskiej i europejskiej gospodarki.

Beata Szydło, premier RP, Mateusz Morawiecki, wicepremier RP, minister rozwoju, Micheil Saakaszwili, prezydent Gruzji i obecny gubernator Odessy, Istvan Mikola, sekretarz stanu ds. współpracy w zakresie polityki bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej, minister spraw zagranicznych Węgier oraz Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, były przewodniczący PE i premier RP, honorowy przewodniczący Rady Patronackiej Kongresu – byli uczestnikami uroczystej inauguracji i pierwszej sesji Europejskiego Kongresu Gospodarczego, którą zatytułowano „Geopolityka, bezpieczeństwo, gospodarka. Czy to globalny kryzys?”.

Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Janusz Cieślak rokrocznie bierze udział w Kongresie, uczestnicząc w debatach i dyskusjach panelowych. W bieżącym roku prezes uczestniczył w uroczystej inauguracji i pierwszej sesji oraz m.in. w następujących dyskusjach: „Ekspansja zagraniczna polskich firm”, „Partnerstwo UE – USA. Teraz czy nigdy?”, „Biznes za granicą – wsparcie państwa”, „Spotkanie gospodarcze Indie – Europa Centralna”, „Forum współpracy gospodarczej Europa -Chiny”.

Otwarcie EEK w Katowicach

1_eec2015_3

 

V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

W dniach 12 – 14 października 2015 r. odbył się w Katowicach V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W 60 wydarzeniach kongresowych wzięło udział 6000 zarejestrowanych uczestników, w tym przedstawiciele 35 krajów oraz 44 wystawców Targów Biznes Expo. Europejski Klub Biznesu Polska reprezentował na kongresie Prezes Janusz Cieślak, który brał udział w dyskusjach panelowych przedstawiając stanowisko przedsiębiorców – członków naszego Stowarzyszenia.

Jak zbudować polską gospodarkę, aby ciągle i efektywnie się rozwijała? Jak budować dobre relacje oraz jakie przeszkody i wyzwania stoją przed mikro-, małymi- i średnimi przedsiębiorstwami? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań szukali eksperci ze świata nauki, polityki, gospodarki oraz delegacje międzynarodowe.

Jak podkreślił  prof. Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego i Przewodniczący Komitetu Honorowego V Europejskiego Kongresu MŚP, to właśnie mali i średni przedsiębiorcy są rdzeniem i krwioobiegiem polskiej gospodarki. Świadczą o tym dane dotyczące stanu sektora MŚP w Polsce, które na konferencji prasowej przedstawiła Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP. MŚP stanowią 99% firm w Polsce, czyli aż 70% miejsc pracy i 48,5% PKB. Badania pokazują, że sektor ten ma bardzo istotny wpływ na polską gospodarkę.

„To wyjątkowa edycja z kilku względów. Po pierwsze, w tym roku obchodzimy  Jubileusz 25-lecia Regionalnej Izby Gospodarczej. Po drugie, Kongres odbywa się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach i zgromadził rekordową liczbę uczestników – 6000 zarejestrowanych osób” – podsumował Tadeusz Donocik, Prezes RIG w Katowicach.

Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska wziął udział w następujących panelach dyskusyjnych:

 • Atrakcyjność rynku indyjskiego dla polskich przedsiębiorstw. Przykład firm wykorzystujących technologie przyjazne środowisku.
 • Inwestycje w unikalne rozwiązania.  Środki publiczne na innowacje 2014 – 2020.
 • Spory gospodarcze – sposób na sukces.
 • USA – nowy kierunek dla MŚP – stan negocjacji TTIP.
 • Pieniądze idą za pomysłami – mit czy rzeczywistość? MŚP kontra rynek kapitałowy.
 • Spotkania z liderami.
 • Regiony europejskie – konkurencja czy współpraca?
 • Do innowacji jeden krok…., czyli jak poprawić zdolność konkurencyjną firmy sektora MŚ?
 • Przyszłość mojej firmy rodzinnej – czy tylko sukcesja? Historie prawdziwe.
 • Partnerska współpraca samorządów terytorialnych z MŚP warunkiem rozwoju gospodarczego.

Efektem przeprowadzonych debat, spotkań, wymiany poglądów oraz doświadczeń będzie opublikowanie wniosków oraz spostrzeżeń dotyczących problemów oraz możliwości dalszego rozwoju sektora MŚP w formie rekomendacji.

IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

W dniach 22-24 września 2014 r. odbył się w Katowicach IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W 45 wydarzeniach kongresowych wzięło udział 3400 zarejestrowanych uczestników, w tym przedstawiciele 35 krajów oraz 44 wystawców Targów Biznes Expo. Europejski Klub Biznesu Polska reprezentował na kongresie Prezes Janusz Cieślak, który brał udział w dyskusjach panelowych przedstawiając stanowisko przedsiębiorców – członków naszego Stowarzyszenia.

Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska Janusz Cieślak w towarzystwie Prezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Malinowskiego i innych uczestników Kongresu.
Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska Janusz Cieślak w towarzystwie Prezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Malinowskiego i innych uczestników Kongresu.

Hasło tegorocznego kongresu „10 lat przedsiębiorczości bez granic” spowodowało, że prowadzone debaty skupiały się miedzy innymi na możliwościach, jakie stworzyło polskim firmom wejście do Unii Europejskiej. Obecność w strukturach unijnych dla wielu przedsiębiorstw stała się źródłem rozwoju, wprowadzenia innowacji i dobrych praktyk oraz wzajemnej wymiany doświadczeń.

Zdaniem prof. Jerzego Buzka, – małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią krwioobieg europejskiej gospodarki, albowiem nasz kraj może się rozwijać tylko za ich sprawą.
Prezentowane głosy przedsiębiorców, przedstawicieli polskiego rządu, samorządów i instytucji otoczenia biznesu, Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego, stwarzają szanse na ułatwienie małym i średnim firmom prowadzenia biznesu oraz poprawę obecnego stanu gospodarki. Efektem debat, spotkań, wymiany poglądów oraz doświadczeń będzie opublikowanie wniosków oraz spostrzeżeń dotyczących problemów oraz możliwości dalszego rozwoju sektora MŚP w formie rekomendacji. Rekomendacje, które już wkrótce zostaną wręczone przedstawicielom rządu, samorządów, świata biznesu, środowiska nauki, będą także przekazane na ręce Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

VI Europejski Kongres Gospodarczy.

W dniach 7-9 maja 2014 r. w Katowicach odbył się VI Europejski Kongres Gospodarczy. W obradach wzięło udział ponad 6000 uczestników z całego świata. Gośćmi Kongresu byli Premier Donald Tusk, Wicepremierzy Elżbieta Bieńkowska – Minister Infrastruktury i Rozwoju oraz Janusz Piechociński – Minister Gospodarki, a także ministrowie polskiego rządu oraz ministrowie rządów wielu krajów europejskich.

Sesja plenarna
Sesja plenarna

Gośćmi Kongresu byli także główni negocjatorzy umowy pomiędzy Unią Europejską i USA. Podpisanie układu oznaczać będzie powstanie największej strefy wolnego handlu, która stworzy olbrzymie możliwości rozwoju współpracy dla przedsiębiorców po obu stronach Atlantyku. Interesująca dyskusja skoncentrowana była wokół najważniejszych wyzwań stojących przed kontynentem europejskim, w szczególności konkurencyjności europejskich towarów oraz tworzeniu silnego rynku europejskiego, nieskrępowanego nadmiernymi regulacjami.

Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska Janusz Cieślak wziął udział w uroczystym otwarciu i w sesji plenarnej poświęconej Europejskiej Globalnej Współpracy Gospodarczej oraz w sesjach panelowych poświęconych współpracy gospodarczej Unia Europejska – USA, Unia Europejska – Chiny, a także dotyczących wspierania rozwoju polskich przedsiębiorców w kraju i zagranicą, finansowania inwestycji,  rozwoju sektora bankowego w Unii Europejskiej. Uczestniczył także w wielu innych wydarzeniach Kongresu w tym w uroczystości wręczenia wyróżnień Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w konkursie „Innowacyjny Projekt”, „Innowacyjna Instytucja Otoczenia Biznesu” oraz „Innowacyjny Przedsiębiorca’. Spotkał się między innymi z Ambasadorami Wielkiej Brytanii i Francji, których zaprosił na spotkania z członkami naszego Stowarzyszenia. Nawiązane zostały także inne interesujące kontakty krajowe i zagraniczne, które powinny zaowocować rozpoczęciem współpracy biznesowej Europejskiego Klubu Biznesu Polska z nowymi partnerami krajowymi i zagranicznymi.
Prezes Janusz Cieślak został zaproszony przez organizatorów do wzięcia udziału w kolejnym VII Europejskim Kongresie Gospodarczym, który odbędzie się w Katowicach w 2015 roku.

This slideshow requires JavaScript.

V Europejski Kongres Gospodarczy

W dniach 13-15 maja 2013 r., w Katowicach odbył się V Europejski Kongres Gospodarczy. w obradach uczestniczyło ponad 6000 gości z całego świata. Gościem Kongresu był Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński oraz ministrowie gospodarki Słowacji, Czech, Węgier i Rumunii, którzy w dyskusji otwierającej obrady opowiedzieli się jednoznacznie za Europą wzrostu i rynkiem europejskim nieskrępowanym nadmiernymi regulacjami.

Prezes Janusz Cieślak z Prezesem Związku Banków Polskich Krzysztofem Pietraszkiewiczem który odebrał nagrodę główną w konkursie PARP w kategorii "Innowacyjna Instytucja Otoczenia Biznesu"
Prezes Janusz Cieślak z Prezesem Związku Banków Polskich Krzysztofem Pietraszkiewiczem który odebrał nagrodę główną w konkursie PARP w kategorii „Innowacyjna Instytucja Otoczenia Biznesu”
Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska Janusz Cieślak wziął udział w uroczystym otwarciu i sesji plenarnej poświęconej rozwojowi Europy oraz w  sesjach panelowych poświęconych współpracy gospodarczej Unia Europejska – Chiny, Afryka – Europa Centralna, wspieraniu rozwoju polskich przedsiębiorców, finansowaniu inwestycji a także problematyce rozwoju polskiego sportu i jego wpływu na przyszłość polskiej gospodarki. Uczestniczył także w wielu innych wydarzeniach Kongresu w tym w uroczystości wręczenia wyróżnień Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w konkursie „Innowacyjny Projekt” oraz „Innowacyjna Instytucja Otoczenia Biznesu” Spotkał się między innymi z Ambasadorami Chin i Francji, których zaprosił na spotkanie w naszym Stowarzyszeniu. Nawiązane zostały także inne interesujące kontakty krajowe i zagraniczne, które powinny zaowocować nawiązaniem współpracy biznesowej Europejskiego Klubu Biznesu Polska z nowymi partnerami krajowymi i zagranicznymi.

Prezes Janusz Cieślak został zaproszony przez organizatorów do wzięcia udziału w kolejnym VI Europejskim Kongresie Gospodarczym, który odbędzie się w Katowicach w 2014 roku.

IV Europejski Kongres Gospodarczy

IV Europejski Kongres Gospodarczy

IV Europejski Kongres GospodarczyW dniach 14-16 maja 2012 r., w Katowicach odbył się IV Europejski Kongres Gospodarczy. Gościem Kongresu był Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska Janusz Cieślak, który poza uroczystym otwarciem i sesją plenarna poświęconą rozwojowi Europy do 2020 roku wziął udział w kilku sesjach panelowych poświęconych między innymi współpracy gospodarczej Europa – Polska – Chiny, wspieraniu rozwoju polskich przedsiębiorców, ocenie Euro 2012 – jako wielkiego projektu biznesowego oraz innych wydarzeniach Kongresu. Nawiązane zostały interesujące kontakty krajowe i zagraniczne, które powinny zaowocować nawiązaniem współpracy biznesowej Europejskiego Klubu Biznesu Polska z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

Prezes Janusz Cieślak został zaproszony przez organizatorów do wzięcia udziału w kolejnym V Europejskim Kongresie Gospodarczym, który odbędzie się w Katowicach w 2013 roku.