VI Europejski Kongres Gospodarczy.

W dniach 7-9 maja 2014 r. w Katowicach odbył się VI Europejski Kongres Gospodarczy. W obradach wzięło udział ponad 6000 uczestników z całego świata. Gośćmi Kongresu byli Premier Donald Tusk, Wicepremierzy Elżbieta Bieńkowska – Minister Infrastruktury i Rozwoju oraz Janusz Piechociński – Minister Gospodarki, a także ministrowie polskiego rządu oraz ministrowie rządów wielu krajów europejskich.

Sesja plenarna
Sesja plenarna

Gośćmi Kongresu byli także główni negocjatorzy umowy pomiędzy Unią Europejską i USA. Podpisanie układu oznaczać będzie powstanie największej strefy wolnego handlu, która stworzy olbrzymie możliwości rozwoju współpracy dla przedsiębiorców po obu stronach Atlantyku. Interesująca dyskusja skoncentrowana była wokół najważniejszych wyzwań stojących przed kontynentem europejskim, w szczególności konkurencyjności europejskich towarów oraz tworzeniu silnego rynku europejskiego, nieskrępowanego nadmiernymi regulacjami.

Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska Janusz Cieślak wziął udział w uroczystym otwarciu i w sesji plenarnej poświęconej Europejskiej Globalnej Współpracy Gospodarczej oraz w sesjach panelowych poświęconych współpracy gospodarczej Unia Europejska – USA, Unia Europejska – Chiny, a także dotyczących wspierania rozwoju polskich przedsiębiorców w kraju i zagranicą, finansowania inwestycji,  rozwoju sektora bankowego w Unii Europejskiej. Uczestniczył także w wielu innych wydarzeniach Kongresu w tym w uroczystości wręczenia wyróżnień Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w konkursie „Innowacyjny Projekt”, „Innowacyjna Instytucja Otoczenia Biznesu” oraz „Innowacyjny Przedsiębiorca’. Spotkał się między innymi z Ambasadorami Wielkiej Brytanii i Francji, których zaprosił na spotkania z członkami naszego Stowarzyszenia. Nawiązane zostały także inne interesujące kontakty krajowe i zagraniczne, które powinny zaowocować rozpoczęciem współpracy biznesowej Europejskiego Klubu Biznesu Polska z nowymi partnerami krajowymi i zagranicznymi.
Prezes Janusz Cieślak został zaproszony przez organizatorów do wzięcia udziału w kolejnym VII Europejskim Kongresie Gospodarczym, który odbędzie się w Katowicach w 2015 roku.

This slideshow requires JavaScript.