IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

W dniach 22-24 września 2014 r. odbył się w Katowicach IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W 45 wydarzeniach kongresowych wzięło udział 3400 zarejestrowanych uczestników, w tym przedstawiciele 35 krajów oraz 44 wystawców Targów Biznes Expo. Europejski Klub Biznesu Polska reprezentował na kongresie Prezes Janusz Cieślak, który brał udział w dyskusjach panelowych przedstawiając stanowisko przedsiębiorców – członków naszego Stowarzyszenia.

Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska Janusz Cieślak w towarzystwie  Prezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Malinowskiego i innych uczestników Kongresu.
Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska Janusz Cieślak w towarzystwie Prezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Malinowskiego i innych uczestników Kongresu.

Hasło tegorocznego kongresu „10 lat przedsiębiorczości bez granic” spowodowało, że prowadzone debaty skupiały się miedzy innymi na możliwościach, jakie stworzyło polskim firmom wejście do Unii Europejskiej. Obecność w strukturach unijnych dla wielu przedsiębiorstw stała się źródłem rozwoju, wprowadzenia innowacji i dobrych praktyk oraz wzajemnej wymiany doświadczeń.

Zdaniem prof. Jerzego Buzka, – małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią krwioobieg europejskiej gospodarki, albowiem nasz kraj może się rozwijać tylko za ich sprawą.
Prezentowane głosy przedsiębiorców, przedstawicieli polskiego rządu, samorządów i instytucji otoczenia biznesu, Komisji Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego, stwarzają szanse na ułatwienie małym i średnim firmom prowadzenia biznesu oraz poprawę obecnego stanu gospodarki. Efektem debat, spotkań, wymiany poglądów oraz doświadczeń będzie opublikowanie wniosków oraz spostrzeżeń dotyczących problemów oraz możliwości dalszego rozwoju sektora MŚP w formie rekomendacji. Rekomendacje, które już wkrótce zostaną wręczone przedstawicielom rządu, samorządów, świata biznesu, środowiska nauki, będą także przekazane na ręce Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.