Ambasador Wielkiej Brytanii gościem Europejskiego Klubu Biznesu Polska.

Na zaproszenie Prezesa Janusza Cieślaka w dniu 6 października 2014 r. gościem Europejskiego Klubu Biznesu Polska był Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce HE Robin Barnett. Podczas powitania Prezes Janusz Cieślak podkreślił między innymi, że Ambasador Barnett już po raz trzeci pełni swoją misję dyplomatyczną w Polsce i jest jednym z największych przyjaciół naszego kraju.

HE Ambasador Robin Barnett na spotkaniu w Europejskim Klubie Biznesu Polska
HE Ambasador Robin Barnett na spotkaniu w Europejskim Klubie Biznesu Polska

Zabierając głos Ambasador Robin Barnett stwierdził, że Polska jest zdecydowanie najważniejszym partnerem handlowym Wielkiej Brytanii w Europie Centralnej. Wymiana handlowa jest bardzo ożywiona i rozwija się coraz bardziej dynamicznie. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej wpłynęło na znaczący wzrost handlu pomiędzy obydwoma krajami. Obecnie rynek brytyjski jest dla Polski drugim co do wielkości rynkiem eksportowym po Niemczech. Dotychczas eksport do Wielkiej Brytanii prowadziły w większości duże korporacje. Ostatnio zauważalna jest zmiana tego trendu. Coraz więcej firm średnich i małych zaczyna również eksportować swoje towary i usługi na rynek brytyjski. Ambasador Robin Barnett wskazał na dwa czynniki, które niewątpliwie sprzyjają ekspansji polskich produktów i usług na rynek brytyjski:  od 1 maja 2004 roku wyemigrowało na stałe do Wielkiej Brytanii ponad pół miliona Polaków i w konsekwencji język polski stał się drugim, po języku angielskim, najbardziej używanym językiem w Wielkiej Brytanii oraz otwarcie polskich firm na nowe możliwości i proponowanie coraz bardziej konkurencyjnej oferty, która spotyka się z uznaniem na światowych rynkach.

Ambasador podkreślił, że Wielka Brytania jest jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków dla inwestorów na świecie. Doceniają to także nasi przedsiębiorcy. Obecnie na terenie Wielkiej Brytanii działa już około sześćdziesięciu tysięcy polskich firm.

Celem nadrzędnym Ambasady jest wspieranie kluczowych firm brytyjskich zainteresowanych zaangażowaniem w strategiczne projekty w Polsce. Pracownicy ambasady koncentrują się na sześciu sektorach, w których brytyjskie firmy mają wiele do zaoferowania. Są to: energetyka, infrastruktura transportowa oraz wodna, sektor obronny, sektor usług, zwłaszcza finansowych, ochrona zdrowia oraz zaawansowane technologie inżynieryjne.

Po wystąpieniu Ambasadora rozpoczęła się ciekawa dyskusja, a także odpowiedzi na stawiane przez zebranych pytania.
Ambasador Robin Barnett obiecał spotkać się z członkami EKB Polska także w roku przyszłym.

This slideshow requires JavaScript.