V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

W dniach 12 – 14 października 2015 r. odbył się w Katowicach V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W 60 wydarzeniach kongresowych wzięło udział 6000 zarejestrowanych uczestników, w tym przedstawiciele 35 krajów oraz 44 wystawców Targów Biznes Expo. Europejski Klub Biznesu Polska reprezentował na kongresie Prezes Janusz Cieślak, który brał udział w dyskusjach panelowych przedstawiając stanowisko przedsiębiorców – członków naszego Stowarzyszenia.

Jak zbudować polską gospodarkę, aby ciągle i efektywnie się rozwijała? Jak budować dobre relacje oraz jakie przeszkody i wyzwania stoją przed mikro-, małymi- i średnimi przedsiębiorstwami? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań szukali eksperci ze świata nauki, polityki, gospodarki oraz delegacje międzynarodowe.

Jak podkreślił  prof. Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego i Przewodniczący Komitetu Honorowego V Europejskiego Kongresu MŚP, to właśnie mali i średni przedsiębiorcy są rdzeniem i krwioobiegiem polskiej gospodarki. Świadczą o tym dane dotyczące stanu sektora MŚP w Polsce, które na konferencji prasowej przedstawiła Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP. MŚP stanowią 99% firm w Polsce, czyli aż 70% miejsc pracy i 48,5% PKB. Badania pokazują, że sektor ten ma bardzo istotny wpływ na polską gospodarkę.

„To wyjątkowa edycja z kilku względów. Po pierwsze, w tym roku obchodzimy  Jubileusz 25-lecia Regionalnej Izby Gospodarczej. Po drugie, Kongres odbywa się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach i zgromadził rekordową liczbę uczestników – 6000 zarejestrowanych osób” – podsumował Tadeusz Donocik, Prezes RIG w Katowicach.

Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska wziął udział w następujących panelach dyskusyjnych:

 • Atrakcyjność rynku indyjskiego dla polskich przedsiębiorstw. Przykład firm wykorzystujących technologie przyjazne środowisku.
 • Inwestycje w unikalne rozwiązania.  Środki publiczne na innowacje 2014 – 2020.
 • Spory gospodarcze – sposób na sukces.
 • USA – nowy kierunek dla MŚP – stan negocjacji TTIP.
 • Pieniądze idą za pomysłami – mit czy rzeczywistość? MŚP kontra rynek kapitałowy.
 • Spotkania z liderami.
 • Regiony europejskie – konkurencja czy współpraca?
 • Do innowacji jeden krok…., czyli jak poprawić zdolność konkurencyjną firmy sektora MŚ?
 • Przyszłość mojej firmy rodzinnej – czy tylko sukcesja? Historie prawdziwe.
 • Partnerska współpraca samorządów terytorialnych z MŚP warunkiem rozwoju gospodarczego.

Efektem przeprowadzonych debat, spotkań, wymiany poglądów oraz doświadczeń będzie opublikowanie wniosków oraz spostrzeżeń dotyczących problemów oraz możliwości dalszego rozwoju sektora MŚP w formie rekomendacji.

Sylwester 2014 w Jedlni – Letnisko!

Członek Europejskiego Klubu Biznesu Polska państwo Barbara i Ryszard Różańscy serdecznie zapraszają do spędzenia jedynej w roku Nocy Sylwestrowej w urokliwym, gościnnym i kameralnym Hotelu „Pod Różami” w Jedlni – Letnisko k. Radomia. Dla członków Klubu, sympatyków, przyjaciół oraz wszystkich gości zainteresowanych spędzeniem w Jedlni – Letnisko nie tylko wspaniałego Sylwestra, ale także kilkudniowego pobytu przed i po szaleństwach Nocy Sylwestrowej zostaną zarezerwowane pokoje hotelowe.
Sylwester Jedlnia - Letnisko

Bardzo serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!

This slideshow requires JavaScript.

Bal Sylwestrowy 2014!

Członek Europejskiego Klubu Biznesu Polska pani Elżbieta Studzińska, właścicielka Hotelu – Restauracji „Czarny Kot – My Warsaw Residence” serdecznie zaprasza Koleżanki i Kolegów z EKB Polska, przyjaciół, sympatyków oraz tych wszystkich, którzy chcieliby świętować nadchodzący Nowy Rok 2015 w radosnej, rozśpiewanej, roztańczonej i niepowtarzalnej atmosferze na Bal Sylwestrowy 2014. Podobnie, jak dwuczęściowa nazwa Hotelu – Restauracji, tegoroczny Sylwester będzie miał dwie odsłony:

 •  w części recepcyjno – balowej „My Warsaw Residence” odbędzie się „SYLWESTER W TAJEMNICZYM OGRODZIE”. Mile widziane stroje balowe i motywy kwiatowe.

zaproszenie Sylwester 001 (2)

 •  w części klubowej „Czarny Kot” odbędzie się „SYLWESTER W STRASZNYM DWORZE”. Mile widziane stroje upiorów, demonów, wampirzyc.

Zaproszenie Sylwester 2 001 (2) DJ rozgrzeje do czerwoności parkiet komponując specjalną mieszankę hitów.
Na obu poziomach serwowane będą dania gorące i zimne, przekąski i desery w formie szwedzkiego bufetu oraz open bar.
Szczegóły:
My Warsaw Residence
Okopowa 65, 01-042 Warszawa
tel. 22 525 50 00, info@mwr.com

Przywitajmy razem Nowy Rok 2015!!!

This slideshow requires JavaScript.

Prezes PAN Profesor Michał Kleiber gościem Europejskiego Klubu Biznesu Polska.

Prezes PAN Profesor Michał Kleiber gościem Europejskiego Klubu Biznesu PolskaW dniu 29.01.2013 na zaproszenie Prezesa Janusza Cieślaka gościem Stowarzyszenia był Prezes PAN Profesor Michał Kleiber. Spotkanie miało miejsce w gościnnych progach hotelu – restauracji „Czarny Kot – My Warsaw Residence”.

Wystąpienie Profesora Michała Kleibera poświęcone było ocenie obecnej sytuacji w zakresie współpracy środowiska naukowego z biznesem oraz perspektyw jej rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem problematyki innowacyjności i kreatywności jako istotnych elementów rozwoju gospodarczego Polski.

Ostatnie 20 lat to, według oceny mówcy,  lata polskiego sukcesu, może niepełnego i odbiegającego od naszych oczekiwań ale niewątpliwie sukcesu. Opierał się on na taniej sile roboczej, prywatyzacji, zagranicznych inwestycjach, zainteresowaniu zagranicy Polską i  zainteresowaniu naszego kraju współpracą z zagranica. Ten etap rozwoju Polski kończy się, a jako kraj nie mamy ciągle dobrego pomysłu na przyszłość. Powinniśmy zatem zastanowić się jak zmienić nasz system edukacji, aby móc budować nowe przewagi konkurencyjne zapewniające dalszy rozwój kraju, jak usprawnić system badań naukowych, jaki przyjąć model rozwoju energetyki, który będzie łączył bezpieczeństwo z kosztem oraz wymogami dbałości o środowisko, jakie technologie powinny być rozwijane w Polsce, a jakie kupowane za granicą. Inaczej mówiąc trzeba odpowiedzieć na pytanie jak ma wyglądać nasza przyszłość zależąca w dużym stopniu od obecnie podejmowanych decyzji.

Wiele uwagi mówca poświęcił „Nowej kulturze innowacyjności.” Członkowie Klubu, szczególnie Ci, którzy prowadzą własne przedsiębiorstwa z zadowoleniem przyjęli fakt podkreślenia, że obecnie, w dobie rozwoju społeczeństwa sieciowego konieczną jest wszechstronna współpracy nauki i biznesu.

Innowacyjność powinna być synergią wiedzy, przedsiębiorczości, przemyślanych regulacji prawnych oraz powszechnej wiary w znaczenie ludzkiej kreatywności. Zdaniem Profesora Michała Kleibera obecnie obserwujemy bardzo niską kulturę innowacyjności pojmowaną jako szacunek dla ludzkiej kreatywności, zrozumienie dla wyzwań nowoczesności oraz promocję ludzi sukcesu w Polsce. Mamy wiele polskich firm rzetelnego, innowacyjnego i międzynarodowego sukcesu, które można pokazać i postawić jako wzór do naśladowania. Mamy w naszym kraju wielu uczonych mających światowe osiągnięcia, ale w Polsce są oni mało znani.

Niezbędna jest więc zmiana strategii wspierania rozwoju. Państwo powinno prowadzić politykę antycypacyjną a nie reaktywną, inspirować rozwój kultury, szacunku dla innowacyjności, wprowadzać nowoczesne regulacje i udzielać pomocy publicznej dla innowacyjnych działań. Zdaniem Profesora nasz wysiłek winien koncentrować się na analizie sytuacji na światowych rynkach a następnie wyszukiwaniu nisz w istniejących powiązaniach gospodarczych, wyszukiwaniu partnerów którym mielibyśmy coś innowacyjnego do zaproponowania. Powinniśmy także promować nasz potencjał intelektualny i wytwórczy. Dzisiaj produkcję można zlokalizować praktycznie wszędzie, lecz wykreowanie nowego produktu bądź nowej usługi jest prawdziwym wyzwaniem. Dlatego tak ważne są priorytety dla edukacji i nauki w powiązaniu ze wsparciem dla przedsiębiorczości – jest to jedyna droga dla prawdziwych sukcesów gospodarczych. Mówca podkreślił, że jesteśmy jednym z nielicznych krajów świata nie posiadającym dobrze funkcjonującego centrum studiów strategicznych, które dostarczałoby decydentom kluczowych informacji bieżących i proponowałoby rozwiązania długofalowe.

Zebrani goście zadająSzczególnie istotne dla zebranych przedsiębiorców były uwagi Profesora Michała Kleibera dotyczące powinności posiadania świadomość wyzwań globalnych i znajomości sposobów finansowania innowacji. Dzisiejszy system finansowania nie jest optymalny. Głównym elementem obecnego systemu są granty, czyli środki przeznaczane na konkretne badania i prace rozwojowe. Jednakże granty te w dużej mierze są przyznawane bez rzetelnej znajomości realiów rynkowych. Dużo większe efekty przyniosło by przeznaczanie tych środków na zachęty finansowe dla firm podejmujących działania innowacyjne, bowiem to właśnie przedsiębiorcy najlepiej wiedzą co ma rzeczywiste szanse na rynku. Państwo musi więc wysłać do świata gospodarki czytelny sygnał, że najskuteczniejszą drogą budowy innowacyjnego kraju jest postawienie na badania i rozwój. Sygnałem tym winno być stałe, nawet niewielkie zwiększanie budżetu nauki i wprowadzanie udogodnień fiskalnych, zachęcających przedsiębiorców do inwestowania w badania. Innowacyjność daje szanse na trwały sukces.

W swojej wypowiedzi Profesor Michał Kleiber odniósł się także do roli banków w rozwoju innowacyjności. Jego zdaniem banki powinny mieć lepsze możliwości finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, a także wyższą zdolność do wyceny istniejącego ryzyka.

Konkludując mówca stwierdził, że Polska nie jest innowacyjna i, niestety, tak jest postrzegana w świecie. Aby zmienić tę sytuację potrzebna jest ponadsektorowa strategia rozwoju. Bazująca na szerokim społecznym wsparciu kreatywność myślenia i innowacyjność działania to jedyna szansa na stabilny wzrost gospodarczy na poziomie 5%.

Wystąpienie Pana Profesora Michała Kleibera zostało przez Członków EKB Polska przyjęte z ogromnym zainteresowaniem i aplauzem oraz wywołało ciekawą dyskusję, w której uczestnicy – praktycy biznesu potwierdzili tezy w nim zawarte.