Roczne podsumowanie w EKB Polska. Świąteczno – Noworoczne spotkanie członków i przyjaciół Klubu.

Roczne podsumowanie w EKB Polska. Świąteczno - Noworoczne spotkanie członków i przyjaciół Klubu.

W dniu 7 grudnia 2023 r. w restauracji „ROZDROŻE” odbyło się spotkanie członków i przyjaciół Europejskiego Klubu Biznesu Polska, podsumowujące działalność i współpracę w mijającym roku. Naszymi gośćmi honorowymi byli przyjaciele EKB Polska z Panem Adamem Abramowiczem – Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców, Panem Zdzisławem Krasnodębskim, – Europarlamentarzystą, Panem Dorj Brkhas, – Ambasadorem Mongolii w Polsce, Panią prof. Elżbietą Mączyńską – Honorowym Prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Przewodniczącą Kapituły Nagród EKB Polska,  Panią Ewą Mankiewicz-Cudny – Prezesem Zarządu Głównego FSNT-NOT (Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Techniczne) i Panem Grzegorzem Łubczykiem –  byłym Ambasadorem RP na Węgrzech.

Witając uczestników spotkania Prezes Stowarzyszenia Pan Janusz Cieślak podziękował wszystkim obecnym za współpracę w mijającym roku oraz wymieniając poszczególnych gości honorowych podkreślił indywidualną rolę każdego z nich, jaką  odgrywają w działalności Klubu. Przypomniał także o planowanym w dniach 31 stycznia – 01 lutego 2024 r. w Mysłowicach „Forum Polska – Mongolia. Dziś i jutro”. Prezes złożył także przybyłym oraz ich Rodzinom najlepsze życzenia Świąteczne i Noworoczne.

Pan Janusz Cieślak, Prezes EKB Polska i Pan Dorj Brkhas, Ambasador Mongolii w Polsce.

Głos zabrał również  Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców  Pan Adam Abramowicz, który dziękując za dotychczasową współpracę zaprosił wszystkich przybyłych na organizowaną przez siebie Konferencję w 35 rocznicę przywrócenia wolności gospodarczej i uchwalenia „Ustawy Wilczka”, która odbędzie w dniu 19 grudnia br. w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Pan Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Ambasador Mongolii w Polsce Pan Dorj Brkhas podziękował  Panu Prezesowi Januszowi Cieślakowi za bardzo serdeczną i zaangażowaną współpracę na rynku mongolskim oraz nakreślił możliwości biznesowe dla polskich przedsiębiorców zainteresowanych działalnością w Mongolii.

Pan Dorj Brkhas, Ambasador Mongolii w Polsce.

Następnie w miłej, pełnej życzliwości i przyjacielskiej atmosferze uczestnicy podzielili się opłatkiem.

Wieczór uświetnił młody i utalentowany tenor Pan Adam Walasek, który wykonał najpiękniejsze kolędy polskie. Przybyli goście ochoczo dołączyli do artysty i sprawili, że atmosfera spotkania była prawdziwie świąteczna i rodzinna.

Pan Adam Walasek, tenor.
Pan Adam Walasek, tenor.

Spotkanie było przyczynkiem do wzajemnego podsumowania mijającego roku i sukcesów osiągniętych w pracy zawodowej oraz wspólnej radości z nadchodzących dni świętowania i refleksji.

This slideshow requires JavaScript.

Prezes PKOL Andrzej Kraśnicki, laureat nagrody EKB Polska Victoria Europae, uhonorowany japońskim Orderem Wschodzącego Słońca.

Prezes PKOL Andrzej Kraśnicki, laureat nagrody EKB Polska Victoria Europae, uhonorowany japońskim Orderem Wschodzącego Słońca.

W dniu 10 stycznia 2023 r. Prezes PKOL Andrzej Kraśnicki został uhonorowany przez Ambasadora Japonii w Polsce Akio Mijajimę Orderem Wschodzącego Słońca – Złote Promienie z Rozetą. To odznaczenie przyznawane w Japonii jest trzecim w hierarchii ważności orderem po Orderze Chryzantemy i Orderze Kwiatów Paulowni, a przed Orderem Świętego Skarbu. Zostało ustanowione 10 kwietnia 1875 przez cesarza Mutsuhito (Meiji).

Prezes PKOL Andrzej Kraśnicki uhonorowany przez Ambasadora Japonii w Polsce Akio Mijajimę Orderem Wschodzącego Słońca – Złote Promienie z Rozetą.
Prezes PKOL Andrzej Kraśnicki uhonorowany przez Ambasadora Japonii w Polsce Akio Mijajimę Orderem Wschodzącego Słońca – Złote Promienie z Rozetą.

Nagroda została wręczona podczas Noworocznego Spotkania Rodziny Olimpijskiej, w którym na zaproszenia Prezesa PKOL Andrzeja Kraśnickiego udział wziął Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska Janusz Cieslak.

Przed Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio w 2021 roku, dzięki inicjatywie prezesa Andrzeja Kraśnickiego, podpisane zostały umowy z japońskimi miastami, które gościły sportowców z Polski. Wręczając odznaczenie, Ambasador Japonii powiedział: – Cieszę się, że na początku roku mogę odznaczyć pana Andrzeja Kraśnickiego Orderem Wschodzącego Słońca – Złote Promienie z Rozetą. Pan Prezes Kraśnicki aktywnie angażuje się w popularyzację ducha olimpijskiego oraz umacnianie relacji polsko-japońskich ….. Cały świat jest pod wrażeniem wielkiego serca i dobrej woli Polaków. Proszę przyjąć wyrazy uznania – dodał. – Igrzyska Olimpijskie są symbolem pokoju. Sport ma wielką moc, by zmienić świat i przyszłość. Wierzę w sukces igrzysk w Paryżu oraz ponowny pokój w Ukrainie. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Japonia także solidaryzuje się z Ukrainą. Japonia i Polska to dwa kraje kwitnącej przyjaźni.

Pragniemy przypomnieć, że Prezes PKOL Andrzej Kraśnicki jest laureatem nagrody Europejskiego Klubu Biznesu Polska Victoria Europae – Victoria Europejska, przyznanej w uznaniu wieloletnich działań na rzecz umacniania pozycji polskiego sportu w świecie oraz krzewienia idei olimpijskiej i wartości fair play.

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Europejski Klub Biznesu Polska składają Prezesowi Andrzejowi Kraśnickiemu serdeczne gratulacje!

 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Europejski Klub Biznesu Polska.

Janusz Cieślak ponownie wybrany Prezesem EKB Polska na 5-letnią kadencję.

W dniu 05 grudnia 2022 roku w Klubie Olimpijczyka Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Europejski Klub Biznesu Polska.

Obrady otworzył Prezes Stowarzyszenia Pan Janusz Cieślak.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, między innymi przedstawione zostały:

  1. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2021  zaprezentowane przez Prezesa Pana Janusza Cieślaka.
  2. Sprawozdanie finansowe Komisji Rewizyjnej, zaprezentowane przez Członka Komisji Rewizyjnej Pana Andrzeja Bogumiła Szymborskiego.

Walne Zgromadzenie jednogłośnie, w formie uchwał, zatwierdziło przedstawione sprawozdania, udzielając absolutorium zarówno Zarządowi, jak i Komisji Rewizyjnej oraz wyraziło podziękowanie za owocną pracę w omawianym okresie. Również jednomyślnie przyjęte zostały wnioski Komisji Uchwał. Zebrani omówili także sprawy programowe i organizacyjne.

Po zakończeniu Walnego Zgromadzenia w Restauracji MOONSFERA w Centrum Olimpijskim odbyło się tradycyjne spotkanie Świąteczno – Noworoczne. Poza członkami Stowarzyszenia, w spotkaniu udział wzięli także przyjaciele EKB Polska z Panem Adamem Abramowiczem, Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Panem Andrzejem Kraśnickim, Prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Prezes Stowarzyszenia Pan Janusz Cieślak podziękował wszystkim obecnym za współpracę w omawianym okresie i złożył przybyłym i ich Rodzinom najlepsze życzenia Świąteczne i Noworoczne. Głos zabrał także Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Pan Adam Abramowicz, który przedstawił zgromadzonym zagadnienia i problemy, które były w centrum jego zainteresowania w mijającym roku oraz zaprosił zgromadzonych na uroczyste spotkanie opłatkowe Rady Przedsiębiorców, Rady Konsultacyjnej i Rady Naukowej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.  Prezes PKOL Pan Andrzej Kraśnicki przedstawił działalność Komitetu w ostatnim roku oraz podkreślił bardzo dobrą i długoletnią już współpracę pomiędzy Polskim Komitetem Olimpijskim a Stowarzyszeniem Europejski Klub Biznesu Polska.

W miłej, pełnej życzliwości i przyjacielskiej atmosferze uczestnicy podzielili się opłatkiem. Spotkanie było przyczynkiem do podsumowania mijającego roku i sukcesów osiągniętych w pracy zawodowej oraz wspólnej radości z nadchodzących dni świętowania i refleksji.

This slideshow requires JavaScript.

Polski Komitet Olimpijski, laureat nagrody EKB Polska, zainaugurował obchody 100 -lecia działalności.

W dniu 12 stycznia 2019 r. w warszawskiej Hali EXPO XXI odbyło się Noworoczne Spotkanie Rodziny Olimpijskiej 2019 –  pierwsza ważna uroczystość rozpoczynająca rok 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W spotkaniu udział wziął Prezydent RP Andrzej Duda. Uczestniczyli także Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka, posłowie, senatorowie, przedstawiciele świata sportu i biznesu. Europejski Klub Biznesu Polska reprezentował Prezes Janusz Cieślak.

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki towarzyszy Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie i Ministrowi Sportu i Turystyki Witoldowi Bańce.

Polski Komitet Olimpijski jest laureatem nagrody Europejskiego Klubu Biznesu Polska BENE MERITUS 2018 DOBRZE ZASŁUŻONY za 100 lat krzewienia idei olimpijskiej i wartości fair play w polskim sporcie oraz wszechstronne przygotowania Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej do udziału w igrzyskach. Nagroda została wręczona podczas uroczystej Gali zorganizowanej z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, na Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 12 listopada 2018 r.

Gośćmi PKOl byli również zaprzyjaźnieni z Polskim Ruchem Olimpijskim reprezentanci korpusu dyplomatycznego akredytowani w naszym kraju, a także delegacja japońskiego miasta Takasaki, z którym PKOl zawarł umowę, w myśl której nasi sportowcy w okresie bezpośrednio poprzedzającym igrzyska w Tokio będą mogli w tym mieście zorganizować zgrupowania.

Na początku, prowadzący uroczystość rzecznik prasowy PKOl Henryk Urbaś, przypomniał, iż w minionym roku na zawsze odeszło od nas grono wybitnych postaci, bardzo zasłużonych dla ruchu olimpijskiego i polskiego sportu. W połowie roku Rodzina Olimpijska doznała szczególnie bolesnej straty – odeszła bowiem największa gwiazda polskiego sportu, 7-krotna (w tym 3-krotnie złota) medalistka olimpijska, wiceprezes PKOl i członek MKOl, odznaczona Orderem Orła Białego – Irena Szewińska.

Następnie głos zabrał gospodarz wydarzenia, prezes PKOl Andrzej Kraśnicki, który przypomniał o jubileuszu Komitetu i ogromnej roli Sponsorów czy Partnerów wspomagających jego działalność. Prezes PKOl zakończył informacją, iż mecenat nad obchodami 100-lecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego objął Sponsor Strategiczny PKOl – PKN ORLEN.

Adres do zgromadzonych gości wygłosił Prezydent RP Andrzej Duda.

Kolejnym punktem  Noworocznego Spotkania było wręczenie Wielkiej Honorowej Nagrody Sportowej PKOl im. Piotra Nurowskiego w trzech kategoriach: Sportowiec Roku – Kamil Stoch, Trener Roku – Jakub Urban, Drużyna Roku – reprezentacja Polski w piłce siatkowej mężczyzn.  Tradycyjnie wręczone zostały także Doroczne Nagrody Nadziei Olimpijskich, noszących imię Eugeniusza Pietrasika, które trafiły do Igi Świątek (tenis) oraz Bartosza Grabowskiego (kajakarstwo).

Zwyczajem noworocznych spotkań jest złożenie przez kierownictwo PKOl symbolicznych podziękowań tym polskim związkom sportowym, których zawodnicy w minionym roku osiągnęli największe sukcesy w rywalizacji międzynarodowej.

Podczas spotkania, w jednym z ostatnich jego punktów, pożegnano troje medalistów olimpijskich, którzy w roku 2018 postanowili zakończyć zawodnicze kariery. To Katarzyna Bachleda-Curuś, Bartłomiej Bonk i Marcin Dołęga.

 

  

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Europejski Klub Biznesu Polska.

W dniu 12 grudnia 2018 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Europejski Klub Biznesu Polska. Po raz pierwszy było to posiedzenie wyjazdowe, a miejscem obrad była sala konferencyjna w Zajeździe Złoty Okoń w Serocku w okolicach Zalewu Zegrzyńskiego.

Prezes Janusz Cieślak

Obrady otworzył Prezes Stowarzyszenia Janusz Cieślak.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przedstawione zostały:

  1. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z działalności Zarządu, zaprezentowane przez Prezesa Janusza Cieślaka.
  2. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjne, zaprezentowane przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Bartłomieja Zawłockiego.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bartłomiej Zawłocki

Zgromadzeni Członkowie Stowarzyszenia wysoko ocenili pracę Zarządu i podkreślili szczególną rolę w osiągniętym sukcesie Prezesa Stowarzyszenia Janusza Cieślaka. Nawiązali także do ostatniej Gali wręczenia nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska, która odbyła się w dniu 12 listopada 2018 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.  Poinformowali o wielu pochwałach i gratulacjach napływających na ich ręce od gości uczestniczących w tym wydarzeniu. Stwierdzili, że było to najlepsza Gala ze wszystkich dotychczas organizowanych przez nasz Klub.

Walne Zgromadzenie jednogłośnie, w formie uchwał, zatwierdziło przedstawione sprawozdania, udzielając absolutorium zarówno Zarządowi, jak i Komisji Rewizyjnej.

Po zakończeniu Walnego Zgromadzenia tradycyjnie odbyło się spotkanie Świąteczno – Noworoczne, które przebiegło w przyjemnej świątecznej atmosferze i było przyczynkiem do podsumowania mijającego roku, podzielenia się swoimi sukcesami osiągniętymi w pracy zawodowej oraz wspólnej radości z nadchodzących dni świętowania i refleksji. Prezes Janusz Cieślak w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim obecnym za współpracę w bieżącym roku i złożył przybyłym i ich Rodzinom najlepsze życzenia Świąteczne i Noworoczne.

This slideshow requires JavaScript.

Świąteczną atmosferę podkreślały doskonałe dania rybne i postne serwowane przez Restaurację Złoty Okoń oraz profesjonalny serwis.

Spotkanie Świąteczno – Noworoczne w Europejskim Klubie Biznesu Polska.

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i nadchodzący Nowy 2017 Rok stanowiły miłą okazję do spotkania członków Europejskiego Klubu Biznesu Polska  w gościnnych progach Hotelu – Restauracji Czarny Kot – My Warszaw Residence w dniu 14 grudnia br.  Spotkanie przebiegające w przyjemnej świątecznej atmosferze było przyczynkiem do podsumowania mijającego roku, podzielenia się swoimi sukcesami osiągniętymi w pracy zawodowej oraz wspólnej radości z nadchodzących dni świętowania i refleksji.

 

Prezes pan Janusz Cieślak w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim obecnym za współpracę w bieżącym roku i złożył wszystkim przybyłym i ich Rodzinom najlepsze życzenia Świąteczne i Noworoczne.

Nad całością czuwała jak zwykle pani Elżbieta Studzińska, która na tę okazję zaproponowała menu oparte na tradycyjnych daniach kuchni polskiej. W rodzinnej atmosferze Członkowie Europejskiego Klubu Biznesu Polska mieli okazję czerpać radość z chwil spędzonych ze swoimi przyjaciółmi i kolegami.

 

Spotkanie Świąteczno – Noworoczne w Europejskim Klubie Biznesu Polska.

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i nadchodzący Nowy 2016 Rok stanowiły miłą okazję do spotkania Członków Europejskiego Klubu Biznesu Polska  w gościnnych progach Hotelu – Restauracji Czarny Kot – My Warszaw Residence w dniu 4 grudnia br.  Spotkanie przebiegające w przyjemnej świątecznej atmosferze było przyczynkiem do podsumowania mijającego roku, podzielenia się swoimi sukcesami osiągniętymi w pracy zawodowej oraz wspólnej radości z nadchodzących dni świętowania i refleksji.

4

Prezes pan Janusz Cieślak w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim obecnym za współpracę w bieżącym roku i przypomniał przedsięwzięcia podjęte w omawianym okresie, wśród których najbardziej spektakularnym była po raz pierwszy zorganizowana uroczysta Gala wręczenia Nagród klubowych. Przedstawił również zamierzenia na rok 2016. Kończąc złożył wszystkim przybyłym i ich Rodzinom najlepsze życzenia Świąteczne i Noworoczne.

Wigilia_44

Nad całością czuwała jak zwykle Pani Elżbieta Studzińska, która na tę okazję zaproponowała menu oparte na tradycyjnych daniach kuchni polskiej. W rodzinnej atmosferze Członkowie Europejskiego Klubu Biznesu Polska mieli okazję czerpać radość z chwil spędzonych ze swoimi przyjaciółmi i kolegami.

This slideshow requires JavaScript.

W MSZ o wsparciu polskich firm na rynkach zagranicznych.

Na zaproszenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w dniu 2 grudnia 2015 roku Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska pan Janusz Cieślak wziął udział w spotkaniu podsekretarz stanu pani Katarzyny Kacperczyk z przedstawicielami polskich firm aktywnych za granicą.

Spotkanie podsekretarz stanu pani Katarzyny Kacperczyk z przedstawicielami polskich firm aktywnych za granicą. Fot. Karolina Siemion-Bielska/MSZ.
Spotkanie podsekretarz stanu pani Katarzyny Kacperczyk z przedstawicielami polskich firm aktywnych za granicą. Fot. Karolina Siemion-Bielska/MSZ.

Spotkanie poświęcone było omówieniu działań MSZ i placówek dyplomatycznych w 2015 roku na rzecz wspierania polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych oraz planów na 2016 rok.

W rozmowach w Warszawie udział wzięło 250 gości – przedstawicieli  przedsiębiorstw oraz instytucji, z którymi MSZ współpracuje na co dzień w obszarze dyplomacji ekonomicznej.

Spotkanie podsekretarz stanu pani Katarzyny Kacperczyk z przedstawicielami polskich firm aktywnych za granicą. Fot. Karolina Siemion-Bielska/MSZ.
Spotkanie podsekretarz stanu pani Katarzyny Kacperczyk z przedstawicielami polskich firm aktywnych za granicą. Fot. Karolina Siemion-Bielska/MSZ.

Witając zaproszonych gości wiceminister Katarzyna Kacperczyk podkreśliłaMiędzynarodowe sukcesy polskich firm przyczyniają się do promocji wizerunku naszego kraju. To w dużej mierze dzięki Państwa aktywności nasz kraj zyskuje z roku na rok lepszą pozycję na gospodarczej mapie Europy i świata. Przedstawiając plany na 2016 rok, wiceminister Katarzyna Kacperczyk stwierdziła – Systematycznie staramy się doskonalić i usprawniać instrumenty wsparcia – uruchomiliśmy w tym roku pilotażowy system badania satysfakcji przedsiębiorstw, który mam nadzieję pozwoli skuteczniej dostosowywać nasze działania do oczekiwań i potrzeb przedsiębiorców. Liczymy na aktywne zaangażowanie z Państwa strony w tym obszarze. Takie partnerstwo jest kluczowe z punktu widzenia skuteczności naszych wspólnych wysiłków. Zebrani zostali także zapewnieni o kontynuacji przez MSZ i placówki dyplomatyczne działań związanych ze wspieraniem polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Służyć temu będą liczne inicjatywy promocyjne zaplanowane na nadchodzący rok. O rosnącym zaangażowaniu MSZ w tym zakresie świadczy zorganizowanie w 2015 roku m.in. ponad 30 wizyt zagranicznych z udziałem ponad 1000 przedsiębiorstw oraz 21 seminariów i szkoleń, w których uczestniczyło ponad 500 firm. Podczas tegorocznej Narady Ambasadorów odbyło się także blisko 700 indywidualnych spotkań przedsiębiorców z 80 kierownikami polskich placówek dyplomatycznych. 

Formuła spotkania pozwoliła także na odbycie indywidualnych rozmów zarówno z Panią Minister, jak i pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorcami.  Nie obyło się też bez złożenia okolicznościowych życzeń z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Spotkanie podsekretarz stanu pani Katarzyny Kacperczyk z przedstawicielami polskich firm aktywnych za granicą. Fot. Karolina Siemion-Bielska/MSZ.
Spotkanie podsekretarz stanu pani Katarzyny Kacperczyk z przedstawicielami polskich firm aktywnych za granicą. Fot. Karolina Siemion-Bielska/MSZ.

 

 

Przedstawiciele EKB Polska na Spotkaniu Świątecznym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

 Fot. MSZ / Sebastian Indra.
Fot. MSZ / Sebastian Indra.

W dniu 18 grudnia w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odbyło się spotkanie Świąteczne z przedsiębiorcami, z którymi MSZ współpracuje na co dzień w obszarze dyplomacji ekonomicznej.

Europejski Klub Biznesu Polska reprezentowali na spotkaniu Prezes Janusz Cieślak oraz ekspert ds. kontaktów ekonomicznych Leon Nieszczerzewicz.

W swoim wystąpieniu Minister Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna przypomniał najważniejsze działania polskiej dyplomacji w zakresie wspierania polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych w mijającym roku.

 Fot. MSZ / Sebastian Indra.
Fot. MSZ / Sebastian Indra.

W tym czasie zorganizowano ponad 20 wizyt zagranicznych z udziałem ponad 1000 przedsiębiorstw, 15 seminariów i szkoleń, w których uczestniczyli przedstawiciele ponad 500 przedsiębiorstw, 30 spotkań w kraju z delegacjami zagranicznymi, w których uczestniczyli przedstawiciele ponad 500 przedsiębiorstw. Ponadto podczas tegorocznej Narady Ambasadorów odbyło się około 700 indywidualnych spotkań z 80 kierownikami polskich placówek dyplomatycznych. W ramach planów na rok 2015 przewidziane jest wprowadzenie systemu badania satysfakcji przedsiębiorstw, pełniejsze niż dotąd wykorzystanie wszystkich wymiarów polityki zagranicznej do budowania dobrego klimatu współpracy gospodarczej z partnerami zagranicznymi oraz liczne inicjatywy promocyjne.

Prezes Janusz Cieślak w rozmowie z Podsekretarz Stanu Katarzyną Kacperczyk poinformował o wizycie w Chinach i bardzo obiecujących wynikach przeprowadzonych tam rozmów oraz planowanej misji handlowej EKB Polska do Chin w roku 2015. Pani Minister odniosła się do informacji bardzo pozytywnie i z zainteresowaniem. Prezes EKB Polska przeprowadził także szereg innych rozmów z uczestnikami spotkania, co zapewne zaowocuje nowymi kontaktami naszego Stowarzyszenia.

 Fot. MSZ / Sebastian Indra.
Fot. MSZ / Sebastian Indra.
 Fot. MSZ / Sebastian Indra.
Fot. MSZ / Sebastian Indra.

Spotkanie Świąteczno – Noworoczne w Europejskim Klubie Biznesu Polska.

spotkanie świateczne 3Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i nadchodzący Nowy 2015 Rok stanowiły miłą okazję do spotkania Członków Europejskiego Klubu Biznesu Polska   w gościnnych progach Hotelu – Restauracji Czarny Kot – My Warszaw Residence w dniu 9 grudnia br.  Spotkanie przebiegające w przyjemnej świątecznej atmosferze było przyczynkiem do podsumowania mijającego roku, podzielenia się swoimi sukcesami osiągniętymi w pracy zawodowej oraz wspólnej radości z nadchodzących dni świętowania i refleksji.spotkanie świateczne(2)

Prezes Zarządu Janusz Cieślak w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim obecnym za bardzo dobrą współpracę w mijającym roku oraz złożył im i ich Rodzinom najlepsze życzenia Świąteczne i Noworoczne.
Następnie nadszedł czas na indywidualne życzenia i podzielenie się opłatkiem.

Nad całością czuwała jak zwykle Pani Elżbieta Studzińska, która na tę okazję zaproponowała wspaniałe menu oparte na tradycyjnych daniach kuchni polskiej oraz domowych wypiekach świątecznych.

W eleganckich wnętrzach i rodzinnej atmosferze Członkowie Europejskiego Klubu Biznesu Polska mieli okazję czerpać radość z chwil spędzonych ze swoimi przyjaciółmi i kolegami. Dźwięki polskich kolęd, blask świeczek i wspaniały wystrój wnętrz wprowadziły wszystkich w uroczysty nastrój Świąt Bożego Narodzenia i powitania Nowego 2015 Roku.Spotkanie świąteczne 1spotkanie świąteczne 4

Bal Sylwestrowy 2014!

Członek Europejskiego Klubu Biznesu Polska pani Elżbieta Studzińska, właścicielka Hotelu – Restauracji „Czarny Kot – My Warsaw Residence” serdecznie zaprasza Koleżanki i Kolegów z EKB Polska, przyjaciół, sympatyków oraz tych wszystkich, którzy chcieliby świętować nadchodzący Nowy Rok 2015 w radosnej, rozśpiewanej, roztańczonej i niepowtarzalnej atmosferze na Bal Sylwestrowy 2014. Podobnie, jak dwuczęściowa nazwa Hotelu – Restauracji, tegoroczny Sylwester będzie miał dwie odsłony:

  •  w części recepcyjno – balowej „My Warsaw Residence” odbędzie się „SYLWESTER W TAJEMNICZYM OGRODZIE”. Mile widziane stroje balowe i motywy kwiatowe.

zaproszenie Sylwester 001 (2)

  •  w części klubowej „Czarny Kot” odbędzie się „SYLWESTER W STRASZNYM DWORZE”. Mile widziane stroje upiorów, demonów, wampirzyc.

Zaproszenie Sylwester 2 001 (2) DJ rozgrzeje do czerwoności parkiet komponując specjalną mieszankę hitów.
Na obu poziomach serwowane będą dania gorące i zimne, przekąski i desery w formie szwedzkiego bufetu oraz open bar.
Szczegóły:
My Warsaw Residence
Okopowa 65, 01-042 Warszawa
tel. 22 525 50 00, info@mwr.com

Przywitajmy razem Nowy Rok 2015!!!

This slideshow requires JavaScript.

Spotkanie Świąteczno – Noworoczne w Europejskim Klubie Biznesu Polska

Spotkanie świąteczno-noworoczne w EKB Polska

Spotkanie Świąteczno-Noworoczne w EKB PolskaW dniu 10.12.2013 roku Zarząd EKB Polska zorganizował w gościnnych progach Hotelu – Restauracji „Czarny Kot – My Warszaw Residence” spotkanie członków Klubu z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2014 Roku. Spotkanie było okazją, do wymiany opinii o mijającym roku oraz  wspólnej radości z nadchodzących dni świętowania i refleksji.

Prezes Zarządu Janusz Cieślak, w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim obecnym za bardzo dobrą współpracę w mijającym roku oraz  złożył im i ich rodzinom najlepsze życzenia Świąteczne i Noworoczne.

Spotkanie Świąteczno-Noworoczne w EKB PolskaNastępnie nadszedł czas na indywidualne życzenia i podzielenie się opłatkiem. Nad całością czuwała jak zwykle Pani Elżbieta Studzińska, która na tą okazję zaproponowała wspaniałe menu oparte na tradycyjnych daniach kuchni polskiej oraz domowych wypiekach świątecznych. W eleganckich wnętrzach i rodzinnej atmosferze Członkowie Europejskiego Klubu Biznesu Polska mieli okazję czerpać radość z chwil spędzonych ze swoimi przyjaciółmi i kolegami. Dźwięki polskich kolęd, blask choinek i  wspaniały wystrój wnętrz wprowadziły wszystkich w uroczysty nastrój Świąt Bożego Narodzenia i powitania Nowego 2014 Roku.

Spotkanie Świateczno – Noworoczne w EKB Polska

Spotkanie Świateczno - Noworoczne w EKB Polska

Wystąpienie Prezesa Zarządu Janusza Cieślaka, fot. Stanisław GodulaW związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia oraz Nowym 2013 Rokiem Zarząd Europejskiego Klubu Biznesu Polska zorganizował w dniu 12.12.2012 roku w gościnnych progach Hotelu – Restauracji „Czarny Kot – My Warszaw Residence” spotkanie członków Klubu. Spotkanie było okazją, by wspólnie cieszyć się z nadchodzących dni radości i refleksji a także aby dokonać wstępnej oceny działalności Stowarzyszenia w mijającym roku.

O dokonaniach Klubu i planach na przyszłość powiedział w swoim wystąpieniu Prezes Zarządu Janusz Cieślak, podziękował także członkom Stowarzyszenia za bardzo dobrą współpracę oraz prosił o jej kontynuowanie w nadchodzącym roku. Złożył także wszystkim obecnym i ich rodzinom najlepsze życzenia Świąteczne i Noworoczne.

Indywidualne życzenia i dzielenie się opłatkiem, fot. Stanisław GodulaNastępnie przyszedł czas na indywidualne życzenia i podzielenie się opłatkiem. Nad całością czuwała jak zwykle Pani Elżbieta Studzińska, która tym razem zaproponowała wspaniałe menu oparte na tradycyjnych daniach kuchni polskiej oraz domowych wypiekach świątecznych. W eleganckich wnętrzach i rodzinnej atmosferze Członkowie Europejskiego Klubu Biznesu Polska mieli okazję czerpać radość z chwil spędzonych ze swoimi przyjaciółmi i kolegami. Dźwięki polskiej kolędy, blask choinki i zapach Świąt z pewnością wprowadziły nas w uroczysty nastrój Świąt Bożego Narodzenia i powitania Nowego 2013 Roku.