Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Europejski Klub Biznesu Polska.

Janusz Cieślak ponownie wybrany Prezesem EKB Polska na 5-letnią kadencję.

W dniu 05 grudnia 2022 roku w Klubie Olimpijczyka Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Europejski Klub Biznesu Polska.

Obrady otworzył Prezes Stowarzyszenia Pan Janusz Cieślak.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, między innymi przedstawione zostały:

  1. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2021  zaprezentowane przez Prezesa Pana Janusza Cieślaka.
  2. Sprawozdanie finansowe Komisji Rewizyjnej, zaprezentowane przez Członka Komisji Rewizyjnej Pana Andrzeja Bogumiła Szymborskiego.

Walne Zgromadzenie jednogłośnie, w formie uchwał, zatwierdziło przedstawione sprawozdania, udzielając absolutorium zarówno Zarządowi, jak i Komisji Rewizyjnej oraz wyraziło podziękowanie za owocną pracę w omawianym okresie. Również jednomyślnie przyjęte zostały wnioski Komisji Uchwał. Zebrani omówili także sprawy programowe i organizacyjne.

Po zakończeniu Walnego Zgromadzenia w Restauracji MOONSFERA w Centrum Olimpijskim odbyło się tradycyjne spotkanie Świąteczno – Noworoczne. Poza członkami Stowarzyszenia, w spotkaniu udział wzięli także przyjaciele EKB Polska z Panem Adamem Abramowiczem, Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Panem Andrzejem Kraśnickim, Prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Prezes Stowarzyszenia Pan Janusz Cieślak podziękował wszystkim obecnym za współpracę w omawianym okresie i złożył przybyłym i ich Rodzinom najlepsze życzenia Świąteczne i Noworoczne. Głos zabrał także Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Pan Adam Abramowicz, który przedstawił zgromadzonym zagadnienia i problemy, które były w centrum jego zainteresowania w mijającym roku oraz zaprosił zgromadzonych na uroczyste spotkanie opłatkowe Rady Przedsiębiorców, Rady Konsultacyjnej i Rady Naukowej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.  Prezes PKOL Pan Andrzej Kraśnicki przedstawił działalność Komitetu w ostatnim roku oraz podkreślił bardzo dobrą i długoletnią już współpracę pomiędzy Polskim Komitetem Olimpijskim a Stowarzyszeniem Europejski Klub Biznesu Polska.

W miłej, pełnej życzliwości i przyjacielskiej atmosferze uczestnicy podzielili się opłatkiem. Spotkanie było przyczynkiem do podsumowania mijającego roku i sukcesów osiągniętych w pracy zawodowej oraz wspólnej radości z nadchodzących dni świętowania i refleksji.

This slideshow requires JavaScript.

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Europejski Klub Biznesu Polska.

W dniu 6 października 2020  roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Europejski Klub Biznesu Polska. Miejscem obrad była sala konferencyjna w Centralnym Ośrodku Sportu przy ul. Łazienkowskiej 6a w Warszawie.

Pierwotnie obrady były zaplanowane na miesiąc marzec br., jednakże wybuch pandemii koronawirusa spowodował konieczność zmiany terminu. Także i obecnie obowiązujące przepisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w dobie nasilonej pandemii spowodowały konieczność ograniczenia liczby uczestników, zachowania odpowiedniej odległości oraz przestrzegania innych wymogów sanitarnych.

Obrady otworzył Prezes Stowarzyszenia  Pan Janusz Cieślak.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przedstawione zostały:

  • Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z działalności Zarządu, zaprezentowane przez Prezesa  Pana Janusza Cieślaka.
Prezes EKB Polska Pan Janusz Cieślak przedstawia Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2019 r.
  • Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019, zaprezentowane przez  Członka Komisji Rewizyjnej Pana Bogumiła Szymborskiego.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  za 2019 r. przedstawia członek Komisji Pan Bogumił Szymborski.

Zgromadzeni Członkowie Stowarzyszenia wysoko ocenili pracę Zarządu i podkreślili szczególną rolę Prezesa Stowarzyszenia Pana Janusza Cieślaka w osiągniętym sukcesie. W szczególności nawiązali do licznych  wydarzeń, w których przedstawiciele Klubu brali udział, bardzo dobrze ocenionej Konferencji „Klucz do sukcesu przedsiębiorstwa: jak łączyć siły i pozyskiwać środki na działalność biznesową”, a także do ostatniej Gali wręczenia nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska, która odbyła się w dniu 1 lutego 2020 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Walne Zgromadzenie jednogłośnie, w formie uchwał, zatwierdziło przedstawione sprawozdania, udzielając absolutorium zarówno Zarządowi, jak i Komisji Rewizyjnej za rok 2019.

Walne Zgromadzenie dokonało także zmian w składzie Komisji Rewizyjnej. Jej przewodniczącym został Pan Janusz Janicki dotychczasowy Dyrektor Biura Zarządu, a członkiem Pan Wojciech Misiowiec. Zebrani podziękowali Panu Januszowi Janickiemu za kilkuletnią owocną pracę na rzecz Stowarzyszenia na stanowisku Dyrektora Biura Zarządu. Nowym Dyrektorem Biura Zarządu została Pani Małgorzata Lewandowicz., zachowując funkcję Sekretarza Komisji Zagranicznej.

Pani Małgorzata Lewandowicz, nowy Dyrektor Biura Zarządu.
Pan Janusz Janicki, nowy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Pan Wojciech Misiowiec, nowy członek Komisji Rewizyjnej.

Nowo wybranym osobom życzymy wielu osiągnięć i sukcesów w pracy dla Stowarzyszenia!

Janusz Cieślak ponownie wybrany Prezesem EKB Polska na 5-letnią kadencję.

W dniu 14 grudnia 2017 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Stowarzyszenia Europejski Klub Biznesu Polska. Miejscem obrad była sala konferencyjna w Hotelu „Czarny Kot – My Warsaw Residence” w Warszawie.

Po otwarciu obrad Prezes Zarządu Janusz Cieślak dokonał uroczystego wręczenia legitymacji nowym członkom Stowarzyszenia.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przedstawione zostały:

  1. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z działalności Zarządu, zaprezentowane przez Prezesa Janusza Cieślaka.
  2. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej

W swoim sprawozdaniu Komisja Rewizyjna wysoko oceniła pracę Zarządu i podkreśliła szczególną rolę w osiągniętym sukcesie Prezesa Stowarzyszenia Janusza Cieślaka.

Walne Zgromadzenie jednogłośnie, w formie uchwał, zatwierdziło przedstawione sprawozdania, udzielając absolutorium zarówno Zarządowi, jak i Komisji Rewizyjnej.

Następnie zostały wybrane władze Stowarzyszenia na 5 – letnią kadencję w następującym składzie:

Janusz Cieślak  –  Prezes Zarządu

Krzysztof Walendziewski – Wiceprezes Zarządu

Członkowie:

Jolanta Batycka-Wąsik

Beata Drzazga

Czesław Gołębiowski

Andrzej Malaga

Joanna Paliszkiewicz 

Jacek Ragus

Jerzy Smolarczyk

Po zakończeniu Walnego Zgromadzenie odbyło się spotkanie Świąteczno – Noworoczne, które przebiegło w przyjemnej świątecznej atmosferze i było przyczynkiem do podsumowania mijającego roku, podzielenia się swoimi sukcesami osiągniętymi w pracy zawodowej oraz wspólnej radości z nadchodzących dni świętowania i refleksji. Prezes Janusz Cieślak w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim obecnym za współpracę w bieżącym roku i złożył przybyłym i ich Rodzinom najlepsze życzenia Świąteczne i Noworoczne.

This slideshow requires JavaScript.

IV Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Europejski Klub Biznesu Polska.

W dniu 14 grudnia 2016 roku odbyło się IV Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Europejski Klub Biznesu Polska. Miejscem obrad była sala konferencyjna w Hotelu „Czarny Kot – My Warsaw Residence” w Warszawie.

Po przeprowadzeniu statutowych czynności formalnych Prezes Zarządu Janusz Cieślak dokonał uroczystego wręczenia legitymacji nowym członkom Stowarzyszenia.

Następnie, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przedstawione zostały:

  1. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z działalności Zarządu, zaprezentowane przez Prezesa Janusza Cieślaka,
  2. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej, zaprezentowane przez Przewodniczącą Komisji Annę Kosik.

 

W swoim sprawozdaniu Komisja Rewizyjna wysoko oceniła pracę Zarządu i podkreśliła szczególną rolę w osiągniętym sukcesie Prezesa Stowarzyszenia Janusza Cieślaka. Przedstawiona przez Przewodniczącą Komisji Annę Kosik ocena spotkała się z pełnym poparciem uczestników zgromadzenia.

IV Walne Zgromadzenie jednogłośnie, w formie uchwał, zatwierdziło przedstawione sprawozdania, udzielając absolutorium zarówno Zarządowi, jak i Komisji Rewizyjnej.

This slideshow requires JavaScript.

 

 

 

 

III Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Europejski Klub Biznesu Polska.

W dniu 30 marca 2015 roku odbyło się III Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Europejski Klub Biznesu Polska. Miejscem obrad był Hotel „Czarny Kot – My Warsaw Residence” w Warszawie.

Zgodnie z zapisami Statutu zebranie odbyło się w pierwszym terminie. Po przeprowadzeniu statutowych czynności formalnych Prezes Zarządu Janusz Cieślak dokonał uroczystego wręczenia legitymacji nowym członkom Stowarzyszenia.

Następnie, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przedstawione zostały:

  1. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2013 i 2014 wraz ze sprawozdaniem z działalności Zarządu, zaprezentowane przez Prezesa Janusza Cieślaka,
  2. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej, zaprezentowane przez Przewodniczącą Komisji Annę Kosik.

W swoim sprawozdaniu Komisja Rewizyjna wysoko oceniła pracę Zarządu i podkreśliła szczególną rolę w osiągniętym sukcesie Prezesa Stowarzyszenia Janusza Cieślaka. Przedstawiona przez Przewodniczącą Komisji Annę Kosik ocena spotkała się z pełnym poparciem uczestników zgromadzenia.

III Walne Zgromadzenie jednogłośnie, w formie uchwał, zatwierdziło przedstawione sprawozdania, udzielając absolutorium zarówno Zarządowi, jak i Komisji Rewizyjnej.
Przyjęto również w formie uchwały proponowane przez Zarząd zmiany w Statucie, których celem jest ułatwienie zarządzania Stowarzyszeniem.

Walne Zgromadzenie było również okazją do przedstawienia nowych członków Zarządu Stowarzyszenia, którymi zostali:
Andrzej Malaga
Andrzej Olszewski
Jacek Sochan

Po zakończeniu Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w miłej, koleżeńskiej atmosferze i przy tradycyjnie dobrej kuchni odbyło się spotkanie z okazji Świąt Wielkiej Nocy.