Janusz Cieślak ponownie wybrany Prezesem EKB Polska na 5-letnią kadencję.

W dniu 14 grudnia 2017 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Stowarzyszenia Europejski Klub Biznesu Polska. Miejscem obrad była sala konferencyjna w Hotelu „Czarny Kot – My Warsaw Residence” w Warszawie.

Po otwarciu obrad Prezes Zarządu Janusz Cieślak dokonał uroczystego wręczenia legitymacji nowym członkom Stowarzyszenia.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przedstawione zostały:

  1. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z działalności Zarządu, zaprezentowane przez Prezesa Janusza Cieślaka.
  2. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej

W swoim sprawozdaniu Komisja Rewizyjna wysoko oceniła pracę Zarządu i podkreśliła szczególną rolę w osiągniętym sukcesie Prezesa Stowarzyszenia Janusza Cieślaka.

Walne Zgromadzenie jednogłośnie, w formie uchwał, zatwierdziło przedstawione sprawozdania, udzielając absolutorium zarówno Zarządowi, jak i Komisji Rewizyjnej.

Następnie zostały wybrane władze Stowarzyszenia na 5 – letnią kadencję w następującym składzie:

Janusz Cieślak  –  Prezes Zarządu

Krzysztof Walendziewski – Wiceprezes Zarządu

Członkowie:

Jolanta Batycka-Wąsik

Beata Drzazga

Czesław Gołębiowski

Andrzej Malaga

Joanna Paliszkiewicz 

Jacek Ragus

Jerzy Smolarczyk

Po zakończeniu Walnego Zgromadzenie odbyło się spotkanie Świąteczno – Noworoczne, które przebiegło w przyjemnej świątecznej atmosferze i było przyczynkiem do podsumowania mijającego roku, podzielenia się swoimi sukcesami osiągniętymi w pracy zawodowej oraz wspólnej radości z nadchodzących dni świętowania i refleksji. Prezes Janusz Cieślak w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim obecnym za współpracę w bieżącym roku i złożył przybyłym i ich Rodzinom najlepsze życzenia Świąteczne i Noworoczne.

This slideshow requires JavaScript.