W MSZ o wsparciu polskich firm na rynkach zagranicznych.

Na zaproszenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w dniu 2 grudnia 2015 roku Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska pan Janusz Cieślak wziął udział w spotkaniu podsekretarz stanu pani Katarzyny Kacperczyk z przedstawicielami polskich firm aktywnych za granicą.

Spotkanie podsekretarz stanu pani Katarzyny Kacperczyk z przedstawicielami polskich firm aktywnych za granicą. Fot. Karolina Siemion-Bielska/MSZ.
Spotkanie podsekretarz stanu pani Katarzyny Kacperczyk z przedstawicielami polskich firm aktywnych za granicą. Fot. Karolina Siemion-Bielska/MSZ.

Spotkanie poświęcone było omówieniu działań MSZ i placówek dyplomatycznych w 2015 roku na rzecz wspierania polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych oraz planów na 2016 rok.

W rozmowach w Warszawie udział wzięło 250 gości – przedstawicieli  przedsiębiorstw oraz instytucji, z którymi MSZ współpracuje na co dzień w obszarze dyplomacji ekonomicznej.

Spotkanie podsekretarz stanu pani Katarzyny Kacperczyk z przedstawicielami polskich firm aktywnych za granicą. Fot. Karolina Siemion-Bielska/MSZ.
Spotkanie podsekretarz stanu pani Katarzyny Kacperczyk z przedstawicielami polskich firm aktywnych za granicą. Fot. Karolina Siemion-Bielska/MSZ.

Witając zaproszonych gości wiceminister Katarzyna Kacperczyk podkreśliłaMiędzynarodowe sukcesy polskich firm przyczyniają się do promocji wizerunku naszego kraju. To w dużej mierze dzięki Państwa aktywności nasz kraj zyskuje z roku na rok lepszą pozycję na gospodarczej mapie Europy i świata. Przedstawiając plany na 2016 rok, wiceminister Katarzyna Kacperczyk stwierdziła – Systematycznie staramy się doskonalić i usprawniać instrumenty wsparcia – uruchomiliśmy w tym roku pilotażowy system badania satysfakcji przedsiębiorstw, który mam nadzieję pozwoli skuteczniej dostosowywać nasze działania do oczekiwań i potrzeb przedsiębiorców. Liczymy na aktywne zaangażowanie z Państwa strony w tym obszarze. Takie partnerstwo jest kluczowe z punktu widzenia skuteczności naszych wspólnych wysiłków. Zebrani zostali także zapewnieni o kontynuacji przez MSZ i placówki dyplomatyczne działań związanych ze wspieraniem polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Służyć temu będą liczne inicjatywy promocyjne zaplanowane na nadchodzący rok. O rosnącym zaangażowaniu MSZ w tym zakresie świadczy zorganizowanie w 2015 roku m.in. ponad 30 wizyt zagranicznych z udziałem ponad 1000 przedsiębiorstw oraz 21 seminariów i szkoleń, w których uczestniczyło ponad 500 firm. Podczas tegorocznej Narady Ambasadorów odbyło się także blisko 700 indywidualnych spotkań przedsiębiorców z 80 kierownikami polskich placówek dyplomatycznych. 

Formuła spotkania pozwoliła także na odbycie indywidualnych rozmów zarówno z Panią Minister, jak i pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorcami.  Nie obyło się też bez złożenia okolicznościowych życzeń z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Spotkanie podsekretarz stanu pani Katarzyny Kacperczyk z przedstawicielami polskich firm aktywnych za granicą. Fot. Karolina Siemion-Bielska/MSZ.
Spotkanie podsekretarz stanu pani Katarzyny Kacperczyk z przedstawicielami polskich firm aktywnych za granicą. Fot. Karolina Siemion-Bielska/MSZ.