Przedstawiciele EKB Polska na Spotkaniu Świątecznym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

 Fot. MSZ / Sebastian Indra.
Fot. MSZ / Sebastian Indra.

W dniu 18 grudnia w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odbyło się spotkanie Świąteczne z przedsiębiorcami, z którymi MSZ współpracuje na co dzień w obszarze dyplomacji ekonomicznej.

Europejski Klub Biznesu Polska reprezentowali na spotkaniu Prezes Janusz Cieślak oraz ekspert ds. kontaktów ekonomicznych Leon Nieszczerzewicz.

W swoim wystąpieniu Minister Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna przypomniał najważniejsze działania polskiej dyplomacji w zakresie wspierania polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych w mijającym roku.

 Fot. MSZ / Sebastian Indra.
Fot. MSZ / Sebastian Indra.

W tym czasie zorganizowano ponad 20 wizyt zagranicznych z udziałem ponad 1000 przedsiębiorstw, 15 seminariów i szkoleń, w których uczestniczyli przedstawiciele ponad 500 przedsiębiorstw, 30 spotkań w kraju z delegacjami zagranicznymi, w których uczestniczyli przedstawiciele ponad 500 przedsiębiorstw. Ponadto podczas tegorocznej Narady Ambasadorów odbyło się około 700 indywidualnych spotkań z 80 kierownikami polskich placówek dyplomatycznych. W ramach planów na rok 2015 przewidziane jest wprowadzenie systemu badania satysfakcji przedsiębiorstw, pełniejsze niż dotąd wykorzystanie wszystkich wymiarów polityki zagranicznej do budowania dobrego klimatu współpracy gospodarczej z partnerami zagranicznymi oraz liczne inicjatywy promocyjne.

Prezes Janusz Cieślak w rozmowie z Podsekretarz Stanu Katarzyną Kacperczyk poinformował o wizycie w Chinach i bardzo obiecujących wynikach przeprowadzonych tam rozmów oraz planowanej misji handlowej EKB Polska do Chin w roku 2015. Pani Minister odniosła się do informacji bardzo pozytywnie i z zainteresowaniem. Prezes EKB Polska przeprowadził także szereg innych rozmów z uczestnikami spotkania, co zapewne zaowocuje nowymi kontaktami naszego Stowarzyszenia.

 Fot. MSZ / Sebastian Indra.
Fot. MSZ / Sebastian Indra.
 Fot. MSZ / Sebastian Indra.
Fot. MSZ / Sebastian Indra.