25 – lecie Centrum im. Adama Smitha.

W dniu 17 grudnia 2014 r. w Galerii Zachęta w Warszawie odbyła się konferencja z okazji 25 lat działalności Centrum im. Adama Smitha. Europejski Klub Biznesu Polska reprezentował na konferencji Prezes Janusz Cieślak.

Smith8

Poza serdecznymi gratulacjami i życzeniami dalszych sukcesów przekazanymi dla Zarządu, Centrum im. Adama Smitha uhonorowane zostało dyplomem EKB Polska. Dyplom został wręczony nowemu Prezydentowi Panu Andrzejowi Sadowskiemu.

Centrum im. Adama Smitha skupia ekonomistów, prawników, socjologów i politologów. Koncentruje swoją działalność na prowadzeniu badań naukowych, empirycznych, tworzeniu propozycji nowych rozwiązań systemowych i ustaw oraz na edukacji. Misją Centrum jest miedzy innymi badanie gospodarki rynkowej i wspieranie wolnego rynku opartego na swobodzie działalności gospodarczej w ramach przestrzegania prawa.