Prezes PAN Profesor Michał Kleiber gościem Europejskiego Klubu Biznesu Polska.

Prezes PAN Profesor Michał Kleiber gościem Europejskiego Klubu Biznesu PolskaW dniu 29.01.2013 na zaproszenie Prezesa Janusza Cieślaka gościem Stowarzyszenia był Prezes PAN Profesor Michał Kleiber. Spotkanie miało miejsce w gościnnych progach hotelu – restauracji „Czarny Kot – My Warsaw Residence”.

Wystąpienie Profesora Michała Kleibera poświęcone było ocenie obecnej sytuacji w zakresie współpracy środowiska naukowego z biznesem oraz perspektyw jej rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem problematyki innowacyjności i kreatywności jako istotnych elementów rozwoju gospodarczego Polski.

Ostatnie 20 lat to, według oceny mówcy,  lata polskiego sukcesu, może niepełnego i odbiegającego od naszych oczekiwań ale niewątpliwie sukcesu. Opierał się on na taniej sile roboczej, prywatyzacji, zagranicznych inwestycjach, zainteresowaniu zagranicy Polską i  zainteresowaniu naszego kraju współpracą z zagranica. Ten etap rozwoju Polski kończy się, a jako kraj nie mamy ciągle dobrego pomysłu na przyszłość. Powinniśmy zatem zastanowić się jak zmienić nasz system edukacji, aby móc budować nowe przewagi konkurencyjne zapewniające dalszy rozwój kraju, jak usprawnić system badań naukowych, jaki przyjąć model rozwoju energetyki, który będzie łączył bezpieczeństwo z kosztem oraz wymogami dbałości o środowisko, jakie technologie powinny być rozwijane w Polsce, a jakie kupowane za granicą. Inaczej mówiąc trzeba odpowiedzieć na pytanie jak ma wyglądać nasza przyszłość zależąca w dużym stopniu od obecnie podejmowanych decyzji.

Wiele uwagi mówca poświęcił „Nowej kulturze innowacyjności.” Członkowie Klubu, szczególnie Ci, którzy prowadzą własne przedsiębiorstwa z zadowoleniem przyjęli fakt podkreślenia, że obecnie, w dobie rozwoju społeczeństwa sieciowego konieczną jest wszechstronna współpracy nauki i biznesu.

Innowacyjność powinna być synergią wiedzy, przedsiębiorczości, przemyślanych regulacji prawnych oraz powszechnej wiary w znaczenie ludzkiej kreatywności. Zdaniem Profesora Michała Kleibera obecnie obserwujemy bardzo niską kulturę innowacyjności pojmowaną jako szacunek dla ludzkiej kreatywności, zrozumienie dla wyzwań nowoczesności oraz promocję ludzi sukcesu w Polsce. Mamy wiele polskich firm rzetelnego, innowacyjnego i międzynarodowego sukcesu, które można pokazać i postawić jako wzór do naśladowania. Mamy w naszym kraju wielu uczonych mających światowe osiągnięcia, ale w Polsce są oni mało znani.

Niezbędna jest więc zmiana strategii wspierania rozwoju. Państwo powinno prowadzić politykę antycypacyjną a nie reaktywną, inspirować rozwój kultury, szacunku dla innowacyjności, wprowadzać nowoczesne regulacje i udzielać pomocy publicznej dla innowacyjnych działań. Zdaniem Profesora nasz wysiłek winien koncentrować się na analizie sytuacji na światowych rynkach a następnie wyszukiwaniu nisz w istniejących powiązaniach gospodarczych, wyszukiwaniu partnerów którym mielibyśmy coś innowacyjnego do zaproponowania. Powinniśmy także promować nasz potencjał intelektualny i wytwórczy. Dzisiaj produkcję można zlokalizować praktycznie wszędzie, lecz wykreowanie nowego produktu bądź nowej usługi jest prawdziwym wyzwaniem. Dlatego tak ważne są priorytety dla edukacji i nauki w powiązaniu ze wsparciem dla przedsiębiorczości – jest to jedyna droga dla prawdziwych sukcesów gospodarczych. Mówca podkreślił, że jesteśmy jednym z nielicznych krajów świata nie posiadającym dobrze funkcjonującego centrum studiów strategicznych, które dostarczałoby decydentom kluczowych informacji bieżących i proponowałoby rozwiązania długofalowe.

Zebrani goście zadająSzczególnie istotne dla zebranych przedsiębiorców były uwagi Profesora Michała Kleibera dotyczące powinności posiadania świadomość wyzwań globalnych i znajomości sposobów finansowania innowacji. Dzisiejszy system finansowania nie jest optymalny. Głównym elementem obecnego systemu są granty, czyli środki przeznaczane na konkretne badania i prace rozwojowe. Jednakże granty te w dużej mierze są przyznawane bez rzetelnej znajomości realiów rynkowych. Dużo większe efekty przyniosło by przeznaczanie tych środków na zachęty finansowe dla firm podejmujących działania innowacyjne, bowiem to właśnie przedsiębiorcy najlepiej wiedzą co ma rzeczywiste szanse na rynku. Państwo musi więc wysłać do świata gospodarki czytelny sygnał, że najskuteczniejszą drogą budowy innowacyjnego kraju jest postawienie na badania i rozwój. Sygnałem tym winno być stałe, nawet niewielkie zwiększanie budżetu nauki i wprowadzanie udogodnień fiskalnych, zachęcających przedsiębiorców do inwestowania w badania. Innowacyjność daje szanse na trwały sukces.

W swojej wypowiedzi Profesor Michał Kleiber odniósł się także do roli banków w rozwoju innowacyjności. Jego zdaniem banki powinny mieć lepsze możliwości finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, a także wyższą zdolność do wyceny istniejącego ryzyka.

Konkludując mówca stwierdził, że Polska nie jest innowacyjna i, niestety, tak jest postrzegana w świecie. Aby zmienić tę sytuację potrzebna jest ponadsektorowa strategia rozwoju. Bazująca na szerokim społecznym wsparciu kreatywność myślenia i innowacyjność działania to jedyna szansa na stabilny wzrost gospodarczy na poziomie 5%.

Wystąpienie Pana Profesora Michała Kleibera zostało przez Członków EKB Polska przyjęte z ogromnym zainteresowaniem i aplauzem oraz wywołało ciekawą dyskusję, w której uczestnicy – praktycy biznesu potwierdzili tezy w nim zawarte.