Ambasador Białorusi na spotkaniu w Europejskim Klubie Biznesu – Polska

Kolejnym gościem Europejskiego Klubu Biznesu Polska goszczącym na  zaproszenie Prezesa Janusza Cieślaka w dniu 26 lutego br. na spotkaniu w gościnnych progach hotelu – restauracji „Czarny Kot” -„My Warsaw Residence” był Ambasador Republiki Białorusi w RP – Jego Ekscelencja Profesor Viktar Gaisenak.
Naszemu gościowi towarzyszyli: Radca Handlowy Ambasady Pan Michaił Trotsinski oraz Sekretarz Ambasady Pan Jurij Kułabuhow.

Tematem spotkania była współpraca gospodarcza naszego kraju z Białorusią oraz możliwości prowadzenia biznesu i inwestowania na terenie tego kraju.
Prezentacji dokonał Ambasador Białorusi przybliżając uczestnikom spotkania swój Kraj. Gospodarka białoruska zanotowała w 2012r. wzrost produkcji przemysłowej o 5,7% w stosunku do 2011r., produkcji rolniczej o 6,1% oraz wzrost eksportu o14%. Wśród najważniejszych krajów, inwestorów na Białorusi, Polska zajmuje 11 miejsce. Polskie inwestycje w 2012r. osiągnęły poziom 128 mln USD /w 2011r. 84,5 mln USD/. Obecnie działalność gospodarczą na terenie Białorusi prowadzi 550 przedsiębiorstw z udziałem kapitału polskiego.

W trakcie ożywionej dyskusji oraz na skutek zadawanych pytań, Pan Ambasador wskazywał dlaczego warto prowadzić działalność gospodarczą na Białorusi. Przede wszystkim ze względu na bliskość i dogodność połączeń, stabilność i niski poziom przestępczości i korupcji, państwowe gwarancje i ulgi, niedrogą i wykwalifikowaną siłę roboczą oraz rozwiniętą i dobrze utrzymaną infrastrukturę.

Olbrzymim atutem Białorusi jest zawarta Unia Celna z Rosją i Kazachstanem a także powstała 01.01.2012r. Wspólna Przestrzeń Gospodarcza, która umożliwia swobodny przepływ towarów i kapitału, przemieszczanie siły roboczej, unifikację technicznych uregulowań i certyfikacji, ujednolicenie polityki makroekonomicznej oraz jednolite zasady dotacji w przemyśle i rolnictwie.

Dużą zachętą dla małych firm /do 100 osób/ jest 5% podatek dochodowy lub 3% VAT. Producenci rolni płacą 1% podatku z ogólnych dochodów i 0% VAT. w wolnych strefach ekonomicznych podatek dochodowy wynosi przez 5 lat 0% i 10% VAT. w Parkach Wysokich Technologii podatek dochodowy i VAT przez okres 15 lat są zerowe.
Ciekawe i bardzo merytoryczne spotkanie zakończyło się długimi rozmowami kuluarowymi na poruszone tematy.

Podziękowanie Ambasadora Republiki Białorusi w RP

Podziękowanie Ambasadora Białorusi