V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

W dniach 12 – 14 października 2015 r. odbył się w Katowicach V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W 60 wydarzeniach kongresowych wzięło udział 6000 zarejestrowanych uczestników, w tym przedstawiciele 35 krajów oraz 44 wystawców Targów Biznes Expo. Europejski Klub Biznesu Polska reprezentował na kongresie Prezes Janusz Cieślak, który brał udział w dyskusjach panelowych przedstawiając stanowisko przedsiębiorców – członków naszego Stowarzyszenia.

Jak zbudować polską gospodarkę, aby ciągle i efektywnie się rozwijała? Jak budować dobre relacje oraz jakie przeszkody i wyzwania stoją przed mikro-, małymi- i średnimi przedsiębiorstwami? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań szukali eksperci ze świata nauki, polityki, gospodarki oraz delegacje międzynarodowe.

Jak podkreślił  prof. Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego i Przewodniczący Komitetu Honorowego V Europejskiego Kongresu MŚP, to właśnie mali i średni przedsiębiorcy są rdzeniem i krwioobiegiem polskiej gospodarki. Świadczą o tym dane dotyczące stanu sektora MŚP w Polsce, które na konferencji prasowej przedstawiła Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP. MŚP stanowią 99% firm w Polsce, czyli aż 70% miejsc pracy i 48,5% PKB. Badania pokazują, że sektor ten ma bardzo istotny wpływ na polską gospodarkę.

„To wyjątkowa edycja z kilku względów. Po pierwsze, w tym roku obchodzimy  Jubileusz 25-lecia Regionalnej Izby Gospodarczej. Po drugie, Kongres odbywa się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach i zgromadził rekordową liczbę uczestników – 6000 zarejestrowanych osób” – podsumował Tadeusz Donocik, Prezes RIG w Katowicach.

Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska wziął udział w następujących panelach dyskusyjnych:

  • Atrakcyjność rynku indyjskiego dla polskich przedsiębiorstw. Przykład firm wykorzystujących technologie przyjazne środowisku.
  • Inwestycje w unikalne rozwiązania.  Środki publiczne na innowacje 2014 – 2020.
  • Spory gospodarcze – sposób na sukces.
  • USA – nowy kierunek dla MŚP – stan negocjacji TTIP.
  • Pieniądze idą za pomysłami – mit czy rzeczywistość? MŚP kontra rynek kapitałowy.
  • Spotkania z liderami.
  • Regiony europejskie – konkurencja czy współpraca?
  • Do innowacji jeden krok…., czyli jak poprawić zdolność konkurencyjną firmy sektora MŚ?
  • Przyszłość mojej firmy rodzinnej – czy tylko sukcesja? Historie prawdziwe.
  • Partnerska współpraca samorządów terytorialnych z MŚP warunkiem rozwoju gospodarczego.

Efektem przeprowadzonych debat, spotkań, wymiany poglądów oraz doświadczeń będzie opublikowanie wniosków oraz spostrzeżeń dotyczących problemów oraz możliwości dalszego rozwoju sektora MŚP w formie rekomendacji.