Prezes EKB Polska Gościem Specjalnym na konferencji naukowej Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk pt. „Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego”.

W dniach 7-8 października 2015 r. odbyła się w Warszawie cykliczna konferencja naukowa Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk pt. „Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego”, w której udział łącznie wzięło ok. 180 osób z 75 ośrodków naukowych oraz eksperckich, środowiska biznesu, rządu oraz parlamentu.  Gościem Specjalnym konferencji był Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska pan Janusz Cieślak.

Jest to jedyna w Polsce konferencja, w której porusza się najbardziej aktualne problemy szeroko definiowanego bezpieczeństwa ekonomicznego gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, państwa i sfery globalnej w ramach interdyscyplinarnego powiązania ekonomii, prawa oraz zarządzania. Z tego względu strategicznymi partnerami konferencji byli Związek Banków Polskich, Bank Gospodarstwa Krajowego, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu, NASK oraz MAW Telecom.
Podczas tegorocznego spotkania szczególny nacisk został położony na określenie ram zarządzania ryzykiem w gospodarce – zarówno na poziomie konsumentów/gospodarstw domowych, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, rynków, jak i całego rządu.
Całej konferencji towarzyszyła niezwykle żywa i merytoryczna dyskusja, która pozwala zobrazować różne stanowiska, zmuszając do refleksji i większej współpracy wszystkie strony obrotu gospodarczego – zwłaszcza przedsiębiorców, wymiar sprawiedliwości, organy ścigania, organy podatkowe czy ekspertów.
Komitet Naukowy konferencji postanowił uhonorować najlepszy artykuł naukowy konferencji (Best Paper Award). Nagroda została przyznana pani dr hab. Magdalenie Zioło, pani dr hab. Małgorzacie Porada-Rochoń i pani mgr Elżbiecie Szaruga z Uniwersytetu Szczecińskiego, za opracowanie pt. „The financial distress of public sector entities, causes and risk factors. Empirical evidence from Europe in the post-crisis period”.
Kolejna konferencja odbędzie się 19-20 października 2016 r.

This slideshow requires JavaScript.