Nagrody Europejskiego Klubu Biznesu Polska 2016 wręczone!

Informacja prasowa
Gala Wręczenia Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska

Teatr Stanisławowski w Łazienkach Królewskich w Warszawie

24 września 2016 r.

Po raz drugi w swej historii, podczas uroczystej Gali Europejski Klub Biznesu Polska uhonorował osoby i firmy, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju w Polsce przedsiębiorczości, gospodarki, działalności samorządowej, nauki, kultury i sportu oraz, które osiągnęły sukces na skalę europejską i światową.

Kapituła Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska, w której zasiedli wybitni przedstawiciele biznesu, nauki i sportu pod przewodnictwem Pani Profesor dr hab. Elżbiety Mączyńskiej, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członka Narodowej Rady Rozwoju przyznała nagrody w następujących kategoriach:

Nagroda Główna VICTORIA EUROPAE (Victoria Europejska), przyznawana osobom fizycznym, firmom, instytucjom, organizacjom społecznym, inicjatywom i przedsięwzięciom, które w sposób szczególny przyczyniły się do podniesienia prestiżu Polski na arenie międzynarodowej,

oraz nagrody w pięciu równorzędnych kategoriach:

  • ENTREPRENEUR MAGNUS (Wybitny Przedsiębiorca) przyznawana za wybitne osiągnięcia i zasługi gospodarcze;
  • BENE MERITUS  (Dobrze Zasłużony) przyznawana za szczególne osiągnięcia w reprezentowanej dziedzinie;
  • SIGNUM TEMPORIS (Znak Czasu) przyznawana za działalność innowacyjną oraz za zasługi w zakresie popierania integracji europejskiej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
  • PRO FUTURO (Dla Przyszłości) przyznawana za zasługi w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości, gospodarki, nauki,  kultury i sportu;
  • PRO PUBLICO BONO (Za Działalność Społeczną) przyznawana za szczególne osiągnięcia w działalności społecznej.

Wszystkie nagrody są honorowe.

Laureaci Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska 2016:

Nagroda główna  VICTORIA EUROPAE  (VICTORIA EUROPEJSKA)  została przyznana  dla Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju za wybitny wkład w proces  umacniania pozycji Polski w Unii Europejskiej oraz budowania solidarnej, sprawiedliwej i konkurencyjnej Europy.

ENTREPRENEUR MAGNUS  (WYBITNY PRZEDSIĘBIORCA):

Czesław Lang, dyrektor generalny Lang Team Sp. z o.o. za stworzenie najbardziej profesjonalnej, medialnej i rozpoznawalnej w świecie polskiej marki sportowej, wybitne osiągnięcia w zakresie marketingu sportowego oraz umiejętne łączenie sportu z historią Polski.

Tadeusz Wrześniak, prezes Grupy Hut Szkła Wrześniak Glassworks za stworzenie największej w Polsce huty szkła ręcznie formowanego oraz wybitne  osiągnięcia w ekspansji zagranicznej wyrobów najwyższej jakości i oryginalnego wzornictwa.

BENE MERITUS (DOBRZE ZASŁUŻONY):

Ewa Błaszczyk, prezes Fundacji ”AKOGO” za stworzenie pierwszej w Polsce kliniki – wzorca leczenia i rehabilitacji dzieci po ciężkich urazach mózgu oraz determinację w inicjowaniu nowych rozwiązań systemowych i wdrażaniu nowatorskich programów naukowo-medycznych  przeznaczonych dla pacjentów w śpiączce.

Żaneta Berus, prezes EXPO XXI za profesjonalizm, kreatywność, odważne i dynamiczne kierowanie EXPO XXI Warszawa oraz wybitne i wieloletnie osiągnięcia w branży MICE.

Rober Roguski, burmistrz Miasta Kobyłka  za profesjonalizm i odważną wizję rozwoju Miasta Kobyłka realizowaną poprzez wdrażanie  innowacyjnych programów z   wykorzystaniem środków europejskich.

Henryk Sobierajski, dyrektor kanałów informacyjnych Polsat  News i Polsat News2  za podejmowanie problemów polskich przedsiębiorców w programach informacyjnych i publicystycznych TV Polsat News oraz za edukację ekonomiczną społeczeństwa.

 SIGNUM TEMPORIS (ZNAK CZASU):

Grzegorz Łubczyk, wiceprezes Fundacji „HENRYK  SŁAWIK – Pamięć i Dzieło” w uznaniu  zasług za działalność na rzecz popularyzowania wiedzy na temat uchodźców polskich na Węgrzech w latach 1939 – 1946 oraz relacji polsko – węgierskich podczas II wojny światowej.

Adam Zdanowicz, prezes firmy „MAD BICYCLES” za kreatywność i innowacyjny projekt „ Rowery szyte  na miarę” uwzględniający podlaskie wzornictwo ludowe oraz za odwagę w zdobywaniu światowych rynków. 

PRO FUTURO (DLA PRZYSZŁOŚCI):

MUZEUM  ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE w WARSZAWIE za realizację projektu „Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta – Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Oranżerii z Teatrem Królewskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego”  oraz za przywracanie świetności obiektom historycznym.

Jacek Ragus, prezes „RAGUS” za profesjonalizm oraz wysoką jakość i kompleksową realizację usług poligraficznych.

PRO PUBLICO BONO (ZA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ):

RADA PAŃ przy POLSKIM CZERWONYM KRZYŻU za niesienie pomocy i wrażliwość na potrzeby najmłodszych z ubogich rodzin oraz wieloletnią działalność na rzecz poprawy dziecięcego świata.

Miło jest nam poinformować, że honorowy patronat nad Galą objęli: Ministerstwo Rozwoju, Krajowa Izba Gospodarcza, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Patronat medialny objęli: Polsat News, magazyn ekonomiczny Polish Market, Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł, portal www.wnp.pl, magazyn Eurogospodarka, magazyn WhyStory oraz miesięcznik Europerspektywy.

Gala Wręczenia Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska odbyła się w dniu 24 września 2016r. w Teatrze Stanisławowskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie – miejscu niezwykle symbolicznym i ważnym dla historii Polski. Łazienki Królewskie to letnia rezydencja ostatniego króla Rzeczypospolitej Stanisława Augusta, która swym pięknem i rozmachem przyciąga zarówno mieszkańców Warszawy, jak i rzesze turystów. Niezwykłe bogactwo architektury i sztuki wywołuje znakomite doznania estetyczne. Wszystko to powoduje, że Łazienki Królewskie w Warszawie to jedno z najbardziej prestiżowych miejsc na mapie spotkań biznesu, kultury i sztuki.

Uroczystą Galę poprowadził redaktor Przemysław Talkowski, ubiegłoroczny laureat nagrody BENE MERITUS  (Dobrze Zasłużony).

Gości przywitał zespół The Warsaw Dixielanders, a w części artystycznej Gali wystąpił  Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny.

Szersza informacja na temat działalności Europejskiego Klubu Biznesu Polska i ubiegłorocznej Gali Wręczenia Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska zamieszczona jest na stronie internetowej Stowarzyszenia www.ekb.org.pl. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

nagrody-2016-09-25-o-16-33-35