Krystyna Woźniak-Trzosek, członek Kapituły Nagród EKB Polska uhonorowana odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa”.

 

W dniu 17 września 2020 r  w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbył się VIII Kongres Eksporterów Przemysłu Rolno-Spożywczego pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz Marszałków Województw. Organizatorem VIII Kongresu było Stowarzyszenie Eksporterów Polskich.

Tematem VIII Kongresu była strategia na rzecz eksportu polskiej żywności w okresie i po pandemii koronawirusa.

W trakcie Kongresu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Jan Krzysztof Ardanowski wręczył agroeksporterom Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa”.  Wśród nagrodzonych znalazła się Pani Krystyna Wożniak – Trzosek, członek Kapituły Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska, długoletnia Prezes i Redaktor Naczelna Miesięcznika „Polish Market”.

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Europejski Klub Biznesu Polska składają najserdeczniejsze gratulacje!

 

 

 

 

Gala wręczenia nagród 2018 Europejskiego Klubu Biznesu Polska.

Po raz czwarty w swej historii, podczas uroczystej Gali, Europejski Klub Biznesu Polska uhonoruje osoby i firmy, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju w Polsce przedsiębiorczości, gospodarki, nauki, kultury i sportu oraz, które osiągnęły sukces na skalę europejską i światową. Tegoroczna Gala będzie miała szczególnie uroczysty charakter, odbywa się bowiem z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wydarzenie zostało wpisane na listę przedsięwzięć realizowanych w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości i korzysta z identyfikacji wizualnej Programu Wieloletniego „Niepodległa”.

Nagrody Europejskiego Klubu biznesu Polska są honorowe i zostaną wręczone w sześciu kategoriach:

Nagroda Główna VICTORIA EUROPAE 2018 VICTORIA EUROPEJSKA, przyznawana osobom fizycznym, firmom, instytucjom, organizacjom społecznym, inicjatywom i przedsięwzięciom, które w sposób szczególny przyczyniły się do podniesienia prestiżu Polski na arenie międzynarodowej

oraz nagrody w pięciu równorzędnych kategoriach:

ENTREPRENEUR MAGNUS 2018 WYBITNY PRZEDSIĘBIORCA przyznawana za wybitne osiągnięcia i zasługi gospodarcze;

BENE MERITUS 2018 DOBRZE ZASŁUŻONY przyznawana za szczególne osiągnięcia w reprezentowanej dziedzinie;

SIGNUM TEMPORIS 2018 ZNAK CZASU  przyznawana za kultywowanie tradycji, działalność innowacyjną oraz za zasługi w zakresie popierania integracji europejskiej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

PRO FUTURO 2018 DLA PRZYSZŁOŚCI  przyznawana za zasługi w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości, gospodarki, nauki,  kultury i sportu;

PRO PUBLICO BONO  2018 ZA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ przyznawana za szczególne osiągnięcia w działalności społecznej.

Europejski Klub Biznesu Polska podchodzi do kwestii biznesowych holistycznie. Dostrzega znaczenie dla przedsiębiorczości kultury, nauki, sportu, mediów i całego otoczenia. Taka kompleksowość oznacza synergię działalności gospodarczej z innymi dziedzinami, w wyniku czego następuje wszechstronny rozwój społeczeństwa, humanitaryzm i poprawa poziomu życia, a temu właśnie ma służyć rozwój przedsiębiorczości. Stowarzyszenie w swoim działaniu hołduje przyjętym przez siebie zasadom  oraz systemowi wartości i ideałów. Są to: kultura, etos, moralność, etyka oraz solidarność społeczna. Bezwzględnie na te wartości ukierunkowane są nagrody Europejskiego Klubu Biznesu Polska, jako ich personifikacja.

Patronat Honorowy nad Galą objął Marszałek Senatu RP Pan Stanisław Karczewski i Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Pan Prof. dr hab. Zdzisław Krasnodębski. W gronie Patronów są także: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Krajowa Izba Gospodarcza, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Pracodawcy RP, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Mecenasem jest Deutsche Bank. Partnerem wydarzenia jest Zamek Królewski w Warszawie. Patronat medialny objęli TVP INFO, Polish Market, Europerspektywy, Nowy Przemysł, platforma wirtualna Nowy Przemysł, Ambasador, Magazyn Świat Elit oraz miesięcznik Why Story.

Tradycyjnie już Galę poprowadzi redaktor Przemysław Talkowski , laureat nagrody BENE MERITUS 2015 DOBRZE ZASŁUŻONY.

Program artystyczny obejmuje: mini recital fortepianowy w wykonaniu Krzysztofa Trzaskowskiego, Polonez w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego „Warszawianka”, laureata nagrody PRO FUTURO 2017 DLA PRZYSZŁOŚCI oraz pokaz artystyczny Obrazy malowane piaskiem w wykonaniu Tatiany Galitsyny. Na zakończenie odbędzie się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu światowej sławy tenora Bogusława Morki.  Zwieńczeniem Gali będzie cocktail w Arkadach Kubickiego.

List Mateusza Morawieckiego, Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów z okazji przyznania Nagrody VICTORIA EUROPAE 2017 VICTORIA EUROPEJSKA.

Gala EKB Polska – transmisja na żywo!

 

Uprzejmie informujemy, że tegoroczna Gala wręczenia Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska, która odbędzie się w dniu 28 października br. w Centrum Olimpijskim w Warszawie będzie transmitowana na żywo na portalach Facebook oraz You Tube

Uroczystość i transmisja rozpoczną się o godz. 16.00.

Poniżej podajemy linki do transmisji.

Facebook: https://www.facebook.com/ekbpl/

You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCpg148VatexvgkFdLghuG4w

Serdecznie zapraszamy do oglądania!

Gala wręczenia nagród EKB Polska 2017.

 

Informacja prasowa

Po raz trzeci, podczas uroczystej Gali, Europejski Klub Biznesu Polska uhonoruje osoby i firmy, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju w Polsce przedsiębiorczości, gospodarki, działalności samorządowej, nauki, kultury i sportu oraz, które osiągnęły sukces na skalę europejską i światową.

Kapituła Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska, w której zasiedli wybitni przedstawiciele biznesu, nauki i sportu pod przewodnictwem Pani Profesor dr hab. Elżbiety Mączyńskiej, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członka Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP oraz członka Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, przyznała nagrody w następujących kategoriach:

Nagroda główna VICTORIA EUROPAE (VICTORIA EUROPEJSKA), przyznawana jest osobom fizycznym, firmom, instytucjom, organizacjom społecznym, inicjatywom i przedsięwzięciom, które w sposób szczególny przyczyniły się do podniesienia prestiżu Polski na arenie międzynarodowej.

oraz pięć równorzędnych nagród:

ENTREPRENEUR MAGNUS (WYBITNY PRZEDSIĘBIORCA) przyznawana jest osobom fizycznym za wybitne osiągnięcia i zasługi gospodarcze;

BENE MERITUS  (DOBRZE ZASŁUŻONY) przyznawana jest osobom fizycznym, firmom, instytucjom i organizacjom społecznym za szczególne osiągnięcia w reprezentowanej przez nich dziedzinie;

SIGNUM TEMPORIS (ZNAK CZASU) przyznawana jest osobom fizycznym, firmom, instytucjom i organizacjom społecznym za działalność innowacyjną oraz za zasługi w zakresie popierania integracji europejskiej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

PRO FUTURO (DLA PRZYSZŁOŚCI) przyznawana jest osobom fizycznym, firmom, instytucjom i organizacjom społecznym za zasługi w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości, gospodarki, nauki,  kultury i sportu;

PRO PUBLICO BONO  (ZA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ ) przyznawana jest osobom fizycznym, firmom, instytucjom i organizacjom za szczególne osiągnięcia w działalności społecznej.

Wszystkie nagrody są honorowe.

Mamy przyjemność poinformować, że patronami honorowymi Gali są: Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Karczewski i Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki.  Honorowy patronat objęli także: Ministerstwo Rozwoju, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Mecenasem przedsięwzięcia jest Deutsche Bank. Sponsorem –  Zakład Mięsny Konarczak.

Patronat medialny objęli: Polsat News, magazyn ekonomiczny Polish Market, Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł, portal www.wnp.pl, magazyn WhyStory, miesięcznik Europerspektywy oraz Magazyn i Portal Kobiet Biznesu Business Woman & life .

Gala Wręczenia Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska odbędzie się w dniu 28 października 2017 r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Uroczystość poprowadzi redaktor Przemysław Talkowski, laureat nagrody BENE MERITUS (Dobrze Zasłużony) 2015. Charakter miejsca tegorocznej Gali, który łączy się ze sportem czyli młodością i sprawnością spowodował, że wykonawcą programu artystycznego będzie utalentowana młodzież: 14 -letnia Oliwia Szydłowska, która zaprezentuje program taneczny oraz młodzieżowa Orkiestra Huty Szkła Tadeusza Wrześniaka.

Szersza informacja na temat działalności Europejskiego Klubu Biznesu Polska i ubiegłorocznej Gali Wręczenia Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska zamieszczona jest na stronie internetowej Stowarzyszenia www.ekb,org.pl.  Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony.

Nagrody Europejskiego Klubu Biznesu Polska 2016 wręczone!

Informacja prasowa
Gala Wręczenia Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska

Teatr Stanisławowski w Łazienkach Królewskich w Warszawie

24 września 2016 r.

Po raz drugi w swej historii, podczas uroczystej Gali Europejski Klub Biznesu Polska uhonorował osoby i firmy, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju w Polsce przedsiębiorczości, gospodarki, działalności samorządowej, nauki, kultury i sportu oraz, które osiągnęły sukces na skalę europejską i światową.

Kapituła Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska, w której zasiedli wybitni przedstawiciele biznesu, nauki i sportu pod przewodnictwem Pani Profesor dr hab. Elżbiety Mączyńskiej, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członka Narodowej Rady Rozwoju przyznała nagrody w następujących kategoriach:

Nagroda Główna VICTORIA EUROPAE (Victoria Europejska), przyznawana osobom fizycznym, firmom, instytucjom, organizacjom społecznym, inicjatywom i przedsięwzięciom, które w sposób szczególny przyczyniły się do podniesienia prestiżu Polski na arenie międzynarodowej,

oraz nagrody w pięciu równorzędnych kategoriach:

  • ENTREPRENEUR MAGNUS (Wybitny Przedsiębiorca) przyznawana za wybitne osiągnięcia i zasługi gospodarcze;
  • BENE MERITUS  (Dobrze Zasłużony) przyznawana za szczególne osiągnięcia w reprezentowanej dziedzinie;
  • SIGNUM TEMPORIS (Znak Czasu) przyznawana za działalność innowacyjną oraz za zasługi w zakresie popierania integracji europejskiej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
  • PRO FUTURO (Dla Przyszłości) przyznawana za zasługi w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości, gospodarki, nauki,  kultury i sportu;
  • PRO PUBLICO BONO (Za Działalność Społeczną) przyznawana za szczególne osiągnięcia w działalności społecznej.

Wszystkie nagrody są honorowe.

Laureaci Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska 2016:

Nagroda główna  VICTORIA EUROPAE  (VICTORIA EUROPEJSKA)  została przyznana  dla Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju za wybitny wkład w proces  umacniania pozycji Polski w Unii Europejskiej oraz budowania solidarnej, sprawiedliwej i konkurencyjnej Europy.

ENTREPRENEUR MAGNUS  (WYBITNY PRZEDSIĘBIORCA):

Czesław Lang, dyrektor generalny Lang Team Sp. z o.o. za stworzenie najbardziej profesjonalnej, medialnej i rozpoznawalnej w świecie polskiej marki sportowej, wybitne osiągnięcia w zakresie marketingu sportowego oraz umiejętne łączenie sportu z historią Polski.

Tadeusz Wrześniak, prezes Grupy Hut Szkła Wrześniak Glassworks za stworzenie największej w Polsce huty szkła ręcznie formowanego oraz wybitne  osiągnięcia w ekspansji zagranicznej wyrobów najwyższej jakości i oryginalnego wzornictwa.

BENE MERITUS (DOBRZE ZASŁUŻONY):

Ewa Błaszczyk, prezes Fundacji ”AKOGO” za stworzenie pierwszej w Polsce kliniki – wzorca leczenia i rehabilitacji dzieci po ciężkich urazach mózgu oraz determinację w inicjowaniu nowych rozwiązań systemowych i wdrażaniu nowatorskich programów naukowo-medycznych  przeznaczonych dla pacjentów w śpiączce.

Żaneta Berus, prezes EXPO XXI za profesjonalizm, kreatywność, odważne i dynamiczne kierowanie EXPO XXI Warszawa oraz wybitne i wieloletnie osiągnięcia w branży MICE.

Rober Roguski, burmistrz Miasta Kobyłka  za profesjonalizm i odważną wizję rozwoju Miasta Kobyłka realizowaną poprzez wdrażanie  innowacyjnych programów z   wykorzystaniem środków europejskich.

Henryk Sobierajski, dyrektor kanałów informacyjnych Polsat  News i Polsat News2  za podejmowanie problemów polskich przedsiębiorców w programach informacyjnych i publicystycznych TV Polsat News oraz za edukację ekonomiczną społeczeństwa.

 SIGNUM TEMPORIS (ZNAK CZASU):

Grzegorz Łubczyk, wiceprezes Fundacji „HENRYK  SŁAWIK – Pamięć i Dzieło” w uznaniu  zasług za działalność na rzecz popularyzowania wiedzy na temat uchodźców polskich na Węgrzech w latach 1939 – 1946 oraz relacji polsko – węgierskich podczas II wojny światowej.

Adam Zdanowicz, prezes firmy „MAD BICYCLES” za kreatywność i innowacyjny projekt „ Rowery szyte  na miarę” uwzględniający podlaskie wzornictwo ludowe oraz za odwagę w zdobywaniu światowych rynków. 

PRO FUTURO (DLA PRZYSZŁOŚCI):

MUZEUM  ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE w WARSZAWIE za realizację projektu „Strefa Muz i Myśli Stanisława Augusta – Remont i konserwacja XVIII-wiecznej Starej Oranżerii z Teatrem Królewskim na potrzeby nowej ekspozycji rzeźby i realizacji programu kulturalnego”  oraz za przywracanie świetności obiektom historycznym.

Jacek Ragus, prezes „RAGUS” za profesjonalizm oraz wysoką jakość i kompleksową realizację usług poligraficznych.

PRO PUBLICO BONO (ZA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ):

RADA PAŃ przy POLSKIM CZERWONYM KRZYŻU za niesienie pomocy i wrażliwość na potrzeby najmłodszych z ubogich rodzin oraz wieloletnią działalność na rzecz poprawy dziecięcego świata.

Miło jest nam poinformować, że honorowy patronat nad Galą objęli: Ministerstwo Rozwoju, Krajowa Izba Gospodarcza, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Patronat medialny objęli: Polsat News, magazyn ekonomiczny Polish Market, Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł, portal www.wnp.pl, magazyn Eurogospodarka, magazyn WhyStory oraz miesięcznik Europerspektywy.

Gala Wręczenia Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska odbyła się w dniu 24 września 2016r. w Teatrze Stanisławowskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie – miejscu niezwykle symbolicznym i ważnym dla historii Polski. Łazienki Królewskie to letnia rezydencja ostatniego króla Rzeczypospolitej Stanisława Augusta, która swym pięknem i rozmachem przyciąga zarówno mieszkańców Warszawy, jak i rzesze turystów. Niezwykłe bogactwo architektury i sztuki wywołuje znakomite doznania estetyczne. Wszystko to powoduje, że Łazienki Królewskie w Warszawie to jedno z najbardziej prestiżowych miejsc na mapie spotkań biznesu, kultury i sztuki.

Uroczystą Galę poprowadził redaktor Przemysław Talkowski, ubiegłoroczny laureat nagrody BENE MERITUS  (Dobrze Zasłużony).

Gości przywitał zespół The Warsaw Dixielanders, a w części artystycznej Gali wystąpił  Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny.

Szersza informacja na temat działalności Europejskiego Klubu Biznesu Polska i ubiegłorocznej Gali Wręczenia Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska zamieszczona jest na stronie internetowej Stowarzyszenia www.ekb.org.pl. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

nagrody-2016-09-25-o-16-33-35

Akredytacje na Galę Wręczenia Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska.

Europejski Klub Biznesu Polska uprzejmie informuje, że redakcje zainteresowane udziałem w Gali wręczenia nagród, która odbędzie się w dniu 24 września br. w Teatrze Królewskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie, proszone są o akredytację w Biurze Prasowym EKB Polska do dnia 22 września 2016 r. pod adresem e-mail: pr@ekb.org.pl z podaniem:

  1. imienia,
  2. nazwiska,
  3. nazwy redakcji (adres i telefon),
  4. numeru telefonu kontaktowego,
  5. adresu e-mail.

Więcej informacji dotyczących Gali znajduje się na stronie internetowej EKB Polska .

Gala Wręczenia Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska ma charakter zamknięty, liczba osób, które mogą uczestniczyć w Gali ze względów bezpieczeństwa jest ograniczona, tak więc i liczba akredytacji jest również limitowana.

Akredytacja jest bezpłatna.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Organizator przesyła e-mailem potwierdzenie akredytacji, jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia wniosku bez podania przyczyny.

Wszelkie pytania dotyczące Gali, jak i udzielania akredytacji prosimy kierować na adres – pr@ekb.org.pl.

Ministerstwo Rozwoju honorowym patronem Gali wręczenia nagród EKB Polska.

logo_pl Ministerstwo Rozwoju

Z prawdziwą przyjemnością mamy zaszczyt poinformować, że Ministerstwo Rozwoju objęło honorowy patronat nad Galą wręczenia nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska, która odbędzie się w dniu 24 września br. w Teatrze Królewskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Sponsor i patroni Gali Wręczenia Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska

This slideshow requires JavaScript.

Gala Wręczenia Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska.

digitalgala2016

Informacja prasowa

Gala Wręczenia Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska.

Po raz drugi w swej historii, podczas uroczystej Gali, Europejski Klub Biznesu Polska uhonoruje osoby i firmy, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju w Polsce przedsiębiorczości, gospodarki, działalności samorządowej, nauki, kultury i sportu oraz, które osiągnęły sukces na skalę europejską i światową.

Kapituła Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska, w której zasiedli wybitni przedstawiciele biznesu, nauki i sportu pod przewodnictwem Pani Profesor dr hab. Elżbiety Mączyńskiej, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członka Narodowej Rady Rozwoju oraz członka Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, przyznała nagrody w następujących kategoriach:

Nagroda Główna VICTORIA EUROPAE (Victoria Europejska), przyznawana osobom fizycznym, firmom, instytucjom, organizacjom społecznym, inicjatywom i przedsięwzięciom, które w sposób szczególny przyczyniły się do podniesienia prestiżu Polski na arenie międzynarodowej

oraz nagrody w pięciu równorzędnych kategoriach:

ENTREPRENEUR MAGNUS (Wybitny Przedsiębiorca) przyznawana za wybitne osiągnięcia i zasługi gospodarcze;

BENE MERITUS (Dobrze Zasłużony) przyznawana za szczególne osiągnięcia w reprezentowanej dziedzinie;

SIGNUM TEMPORIS (Znak Czasu) przyznawana za działalność innowacyjną oraz za zasługi w zakresie popierania integracji europejskiej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;

PRO FUTURO (Dla Przyszłości) przyznawana za zasługi w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości, gospodarki, nauki, kultury i sportu;

PRO PUBLICO BONO (Za Działalność Społeczną) przyznawana za szczególne osiągnięcia w działalności społecznej.

Wszystkie nagrody są honorowe.

Miło jest nam poinformować, że patronat honorowy nad Galą objęli: Krajowa Izba Gospodarcza, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Patronat medialny objęli: Polsat News, magazyn ekonomiczny Polish Market, Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł, portal www.wnp.pl, magazyn Eurogospodarka, magazyn WhyStory oraz miesięcznik Europerspektywy.

Gala Wręczenia Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska odbędzie się w dniu 24 września 2016 r. w Teatrze Królewskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie, miejscu niezwykle symbolicznym i ważnym dla historii Polski. Łazienki Królewski to letnia rezydencja ostatniego króla Rzeczypospolitej Stanisława Augusta, które swym pięknem i rozmachem przyciągają zarówno mieszkańców Warszawy, jak i rzesze turystów. Niezwykłe bogactwo architektury i sztuki wywołuje znakomite doznania estetyczne. Wszystko to powoduje, że Łazienki Królewskie w Warszawie to jedno z najbardziej prestiżowych miejsc na mapie spotkań biznesu, kultury i sztuki.

Uroczystą Galę poprowadzi redaktor Przemysław Talkowski, ubiegłoroczny laureat nagrody BENE MERITUS (Dobrze Zasłużony).

Gości przywita zespół The Warsaw Dixielanders, a w części artystycznej Gali wystąpi Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny.

Szersza informacja na temat działalności Europejskiego Klubu Biznesu Polska i ubiegłorocznej Gali Wręczenia Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska zamieszczona jest na stronie internetowej Stowarzyszenia www.pozniak.pl. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony.

Nagrody Europejskiego Klubu Biznesu Polska – wręczone!

W dniu 12 września 2015 r. podczas uroczystej Gali w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Europejski Klub Biznesu Polska uhonorował osoby i firmy, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju w Polsce przedsiębiorczości, gospodarki, nauki, samorządu, mediów, kultury i sportu oraz, które osiągnęły sukces na skalę europejską i światową. Nagrody przyznała Kapituła Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska, w której zasiedli wybitni przedstawiciele biznesu, nauki i sportu, a której przewodniczy Pani Profesor dr hab. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN.
Galę prowadził redaktor Robert Bernatowicz, specjalizujący się w problematyce ekonomicznej.
Wśród gości honorowych obecni byli: Pani Grażyna Henclewska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki oraz Pan prof. Zdzisław Krasnodębski, Poseł do Parlamentu Europejskiego.
Uroczystość otworzył Pan Janusz Cieślak, Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska, który na wstępie swojego wystąpienia podkreślił, że termin i miejsce Gali nie są przypadkowe. 12 września 1683 r. Król Jan III Sobieski, w rezydencji którego miała miejsce uroczystość, odniósł zwycięstwo w jednej z najważniejszych bitew w historii Europy. Zwycięstwo określane jest jako Wiktoria Wiedeńska, a główna nagroda wręczana podczas Gali nosi nazwę „VICTORIA EUROPAE” (VICTORIA EUROPEJSKA). Świętujemy więc dzisiaj dwie Wiktorie – Wiedeńską i Europejską. Wskazał także, że przyznane nagrody personalizują wartości i ideały, którym hołduje Europejski Klub Biznesu Polska – „Poprzez nagrody chcemy wskazać szerokiej społeczności rzeczywiste autorytety, których dokonania i postawy są godne naśladowania”.
Następnie głos zabrała Pani prof. Elżbieta Mączyńska, Przewodnicząca Kapituły Nagród, która wskazała na kryteria, jakimi kierowała się Kapituła podejmując decyzję o ich przyznaniu. Podkreśliła interdyscyplinarność przyznawanych nagród oraz znaczenie współpracy różnych środowisk dla rozwoju gospodarczego kraju.
Pani Minister Grażyna Henclewska odczytała list Pana Janusza Piechocińskiego, Wicepremiera Ministra Gospodarki z gratulacjami skierowanymi do laureatów, uczestników i organizatorów uroczystości. Pan Premier w swoim liście podkreślił, że wyróżnione osoby i podmioty budują nowoczesne oblicze rynkowe oraz pozytywny wizerunek polskiej gospodarki na arenie krajowej i międzynarodowej. Wskazał, że nagrodzone firmy są funkcjonalnie zorganizowane, efektywnie zarządzane i wiarygodne dla partnerów w biznesie.
Odczytany również został list od Pana Władysława Kosiniaka – Kamysza, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w którym m.in. podziękował Europejskiemu Klubowi Biznesu Polska za propagowanie zdobywania wiedzy i sprzyjanie kontaktom biznesowym oraz wymianie poglądów z innymi przedsiębiorcami i środowiskami.

Z wielką przyjemnością przedstawiamy laureatów tegorocznej, pierwszej edycji Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska.

Nagrodą główną „VICTORIA EUROPAE” (VICTORIA EUROPEJSKA) został uhonorowany Pan Prof. Jerzy Buzek „w uznaniu wieloletnich działań na rzecz umacniania pozycji Polski w Unii Europejskiej oraz budowania solidarnej, sprawiedliwej i konkurencyjnej Europy‘. Wspaniałą laudację na cześć laureata wygłosił Pan Premier Janusz Steinhoff. Pan Prof. Jerzy Buzek w swoim wystąpieniu podziękował za otrzymaną nagrodę oraz podkreślił znaczenie współpracy przedsiębiorców polskich z partnerami europejskimi dla rozwoju naszej gospodarki i umacniania pozycji Polski w świecie.

Nagrodą „ENTREPRENEUR MAGNUS” (WYBITNY PRZEDSIĘBIORCA) zostały uhonorowane dwie osoby:
Pan Prezes Herbert Wirth „za profesjonalizm, kreatywność, odważne i dynamiczne kierowanie polską strategiczna spółką o globalnym zasięgu”.

Pan Prezes Wojciech Kuśpik „za stworzenie innowacyjnych, specjalistycznych i zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej, mających fundamentalny wpływ na rozwój gospodarczy Polski”.

Nagrodą „BENE MERITUS” (DOBRZE ZASŁUŻONY) uhonorowani zostali:
Pani Wójt Jolanta Batycka – Wąsik „za profesjonalizm i odważną wizję rozwoju Gminy Lesznowola jako nowoczesnej oraz przyjaznej mieszkańcom Gminy XXI wieku”.

Pani prof. dr hab. nauk medycznych Grażyna Rydzewska „za wybitne osiągnięcia naukowe i wkład w rozwój polskiej gastroenterologii”.

Pan Redaktor Przemysław Talkowski „za odwagę i rzetelność informacji oraz wytrwałą pracę na rzecz przejrzystości życia gospodarczego, obrony dobrego imienia polskich przedsiębiorców i inicjowania zmian w polskim prawie”.

Pan Andrzej Strejlau „za szczególne osiągnięcia w pracy trenerskiej oraz wieloletnią działalność na rzecz rozwoju polskiej piłki nożnej”.

Muzeum Powstania Warszawskiego „za szczególny wkład w upowszechnianie bohaterstwa ludności Warszawy podczas Powstania Warszawskiego oraz kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia Polaków”.

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny „za wybitne i wieloletnie osiągniecia w promowaniu polskiej kultury ludowej w kraju i zagranicą”.

Nagrodą „SIGNUM TEMPORIS” (ZNAK CZASU) uhonorowani zostali:
Pan profesor dr hab. inż. Zdzisław Nowakowski „za innowacyjność działania oraz szczególne osiągnięcia w rozwoju szkolnictwa wyższego”.

Pan Prezes Andrzej Siezieniewski „za wieloletnie osiągnięcia w pracy publicystyczno- dziennikarskiej oraz w realizacji misji społecznej polskiego radia”.

Nagrodą „PRO FUTURO” (DLA PRZYSZŁOŚCI) uhonorowani zostali:
Firma Pinus J&M Smolarczyk „za ekspansję zagraniczną polskiej marki produkującej drewniane okna, drzwi i ogrody zimowe oraz szczególne osiągnięcia w rozwoju własnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych”.

Firma Marchewka® „za wyznaczanie nowych standardów w architekturze wnętrz oraz zdobywanie światowych rynków dla wysokiej jakości drewnianych schodów, podłóg i wnętrz produkowanych w Polsce”.

Laureaci w swoich wystąpieniach m.in. podziękowali za otrzymane nagrody i uznanie ich dotychczasowych dokonań oraz wyrazili wolę kontynuacji przyjętych przez siebie kierunków działalności.

Uroczystość uświetnił wspaniały recital światowej sławy tenora Bogusława Morki. Artysta zdobył serca publiczności zarówno pięknym głosem, jak i bezpośrednim kontaktem oraz zaproponowanym przez siebie wspólnym śpiewem. Wrażenia artystyczne z koncertu pozostaną na długo w pamięci uczestników Gali.

Następnie goście udali się na taras Pałacu, gdzie w ogrodzie różanym przygotowany był cocktail przez Hotel – Restaurację „Czarny Kot – My Warsaw Residence”, którego właścicielka Pani Elżbieta Studzińska jest członkiem Europejskiego Klubu Biznesu Polska. Zapach rozwiniętych róż, standardy muzyczne w wykonaniu The Warsaw Dixielanders oraz specjały kuchni polskiej stanowiły miłe zakończenie uroczystości. Gratulacjom i rozmowom nie było końca, a goście pozostali do późnego wieczora.

Niezwykle miło jest nam poinformować, że sponsorami Gali byli: Fundacja KGHM Polska Miedź oraz BIG Info Monitor. Patronat honorowy nad Galą objęli: Ministerstwo Gospodarki, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Patronat medialny sprawowali: Polskie Radio, Polsat News, Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł, portal www.wnp.pl, Magazyn Eurogospodarka oraz Magazyn Polityczno – Biznesowy Świat Elit.

Nad bezpieczeństwem gości czuwali pracownicy Grupy Ochrony „WALKRYS SECURITY”, członka Europejskiego Klubu Biznesu Polska.

Wszystkim laureatom składamy najserdeczniejsze gratulacje. Członkom Kapituły Nagród bardzo dziękujemy za owocną pracę. Zaproszonym gościom dziękujemy za przybycie i uczestniczenie wraz z Zarządem i Członkami Europejskiego Klubu Biznesu Polska w tym ważnym dla przedsiębiorców wydarzeniu.
Do zobaczenia na kolejnej Gali Wręczenia Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska w 2016 r.!

This slideshow requires JavaScript.

Gala Wręczenia Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska.

Po raz pierwszy w swej historii Europejski Klub Biznesu Polska, podczas uroczystej Gali uhonoruje osoby i firmy, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju w Polsce przedsiębiorczości, gospodarki, nauki, kultury i sportu oraz, które osiągnęły sukces na skalę europejską i światową.
Kapituła Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska, w której zasiedli wybitni przedstawiciele biznesu, nauki i sportu pod przewodnictwem Pani Profesor dr hab. Elżbiety Mączyńskiej, Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Członka Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, przyznała nagrody w następujących kategoriach:
Nagroda Główna VICTORIA EUROPAE (VICTORIA EUROPEJSKA), przyznawana osobom fizycznym, firmom, instytucjom i organizacjom społecznym, które w sposób szczególny przyczyniły się do podniesienia prestiżu Polski na arenie międzynarodowej.
Nagroda ENTREPRENEUR MAGNUS (WYBITNY PRZEDSIĘBIORCA) przyznawana za wybitne osiągnięcia i zasługi gospodarcze;
Nagroda BENE MERITUS (DOBRZE ZASŁUŻONY) przyznawana za szczególne osiągnięcia w reprezentowanej dziedzinie;
Nagroda SIGNUM TEMPORIS (ZNAK CZASU) przyznawana za zasługi w zakresie popierania integracji europejskiej oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
Nagroda PRO FUTURO (DLA PRZYSZŁOŚCI) przyznawana za zasługi w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości, gospodarki, nauki, kultury i sportu.
Wszystkie nagrody są honorowe.

Niezwykle miło nam poinformować, że patronat honorowy nad Galą objęli: Ministerstwo Gospodarki, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Przedsiębiorczości oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Patronat medialny nad Galą Wręczenia Nagród EKB Polska objęli: Polskie Radio, Polsat News, Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł, portal www.wnp.pl, magazyn Eurogospodarka oraz Magazyn Polityczno – Biznesowy Świat Elit.

Gala Wręczenia Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska odbędzie się w dniu 12 września br. w Sali Białej Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Założone w 1805 r. Muzeum w Wilanowie jest pierwszym polskim muzeum sztuki, regularnie organizuje wystawy czasowe, konferencje i seminaria naukowe, prowadzi badania naukowe oraz wydaje książki. Muzeum Pałac Króla Jana III w Wilanowie jest również miejscem niezwykle prestiżowych wydarzeń, jak choćby tegoroczne wręczenie – przez przedstawicieli Państwowej Komisji Wyborczej – dr Andrzejowi Dudzie aktu wyboru na prezydenta Rzeczypospolitej.
W części artystycznej Gali z recitalem wystąpi światowej sławy tenor Bogusław Morka, solista Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie oraz Teatru Muzycznego „ROMA”. Obdarzony niezwykle pięknym głosem o wyjątkowo ciepłej, aksamitnej barwie i szlachetnym, pełnym blasku brzmieniu – uważany jest przez znawców tej sztuki za najlepszego tenora śpiewającego w tradycji włoskiego bel canta.
Cocktail wieńczący Galę uświetni występ The Warsaw Dixielanders, będący jednym z najciekawszych zespołów grających „stary dobry jazz” (dixieland).

Po zakończeniu części artystycznej przewidziane jest spotkanie akredytowanych dziennikarzy z laureatami w Centrum Prasowym Gali.

Redakcje zainteresowane udziałem w Gali proszone są o akredytację w Biurze Prasowym EKB Polska do dnia 10 września 2015 r. pod adresem e-mail: pr@ekb.org.pl z podaniem:
1. imienia i nazwiska,
2. nazwy redakcji (adres i telefon),
3. numeru telefonu kontaktowego,
4. adresu e-mail.

Gala Wręczenia Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska ma charakter zamknięty. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w Gali ze względów bezpieczeństwa jest ograniczona, tak więc liczba akredytacji jest również limitowana.
Akredytacja jest bezpłatna.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Organizator przesyła e-mailem potwierdzenie akredytacji. Organizator zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia wniosku bez podania przyczyny.
Zasady dotyczące utrwalenia przebiegu Konferencji za pomocą sprzętu audiowizualnego oraz fotograficznego przekazane zostaną akredytowanym ekipom telewizyjnym i fotoreporterom najpóźniej w dniu 11 września 2015 roku.
Wszelkie pytania dotyczące Gali oraz akredytacji prosimy kierować na adres e-mail pr@ekb.org.pl.

SPONSORZY:

This slideshow requires JavaScript.

PATRONAT HONOROWY:

This slideshow requires JavaScript.

PATRONAT MEDIALNY:

This slideshow requires JavaScript.

Patronat honorowy Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. nad Galą Wręczenia Nagród EKB Polska.

Mamy przyjemność poinformować, że Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. objęła patronat honorowy nad Galą Wręczenia Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska.

invest in Poland pion PL (2)

Informacja na temat Gali Wręczenia Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska.

Żaneta Berus, Członek Kapituły Nagród EKB Polska, wyróżniona tytułem „Businesswoman Roku 2014”.

Żaneta Berus, Członek Kapituły Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska, została wyróżniona nagrodą „Businesswoman Roku 2014” w konkursie dla kobiet biznesu, organizowanym przez miesięcznik „Businesswoman & Life”. O przyznaniu nagród decydują czytelnicy magazynu oraz sześcioosobowa kapituła konkursu.

Żaneta Berus jest Prezesem EXPO XXI Warszawa i Członkiem Zarządu Sapphire Group Poland. Nagroda w kategorii „Lider branży MICE” została przyznana za wkład w rozwój polskiego przemysłu spotkań.

Żaneta Berus z nagrodą Businesswoman Roku 2014.
Żaneta Berus z nagrodą Businesswoman Roku 2014.

2015 rok rozpoczął się dla mnie wyjątkowo szczęśliwie, jest to bowiem już drugie wyróżnienie, które trafiło w moje ręce. Z jednej strony to personalny sukces, ponieważ w konkursie wzięło udział kilkadziesiąt utalentowanych, charyzmatycznych, zdolnych kobiet. Już pojawienie się w tym gronie jest dużym wyróżnieniem, a zdobycie jednej z głównych nagród – prawdziwym powodem do dumy. Ale nie ukrywam, że cieszy mnie także kategoria, w której otrzymałam nagrodę – Lider branży MICE. Mam bowiem poczucie, że jest to ukoronowanie wszystkich inicjatyw i przedsięwzięć wspierających rozwój przemysłu spotkań w Polsce, zrealizowanych przez mnie w trakcie prawie dwudziestu lat pracy. I najlepsza możliwa motywacja do podejmowania kolejnych wyzwań, zarówno w ramach EXPO XXI Warszawa, jak i całej branży, w której staram się aktywnie działać realizując autorskie pomysły, reprezentując Polskę za granicą oraz wspierając organizacje branżowe – skomentowała wyróżnienie Żaneta Berus, Prezes EXPO XXI Warszawa.

Serdecznie gratulujemy!

O EXPO XXI Warszawa.
EXPO XXI Warszawa to nowoczesne miejsce na mapie stolicy, przygotowane do profesjonalnej obsługi wszelkiego rodzaju wydarzeń specjalnych. Popularny i lubiany obiekt zlokalizowany przy ulicy Prądzyńskiego 12/14, gości w ciągu roku ponad 200 różnego rodzaju imprez, także cyklicznych, w tym wystawy, konferencje, eventy zamknięte, pokazy mody, seminaria, bankiety, targi, imprezy kulturalne i sportowe oraz koncerty. Rocznie EXPO XXI Warszawa odwiedza kilkaset tysięcy osób.

Główna część EXPO XXI została oddana do użytku we wrześniu 2001 roku, w 2009 roku obiekt został rozbudowany o Halę nr 4. Obecnie Centrum EXPO XXI oferuje gościom ponad 20 000 m² specjalistycznej powierzchni, w tym 13 500 m² powierzchni w czterech halach, 1 500 m² powierzchni w ramach dziesięciu sal konferencyjnych i pokojów do rozmów oraz 5000 m² terenu ekspozycji zewnętrznej w parkingiem na 1500 samochodów. Obiekt jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

EXPO XXI Warszawa to profesjonalny partner w biznesie oferujący najwyższej jakości przestrzeń eventową do indywidualnej aranżacji oraz szereg usług dodatkowych związanych z organizacją wydarzeń specjalnych, w tym m.in. montaż ekspozycji i scenografii, nagłośnienie, catering, reklamę i multimedia czy zakwaterowanie. Największym kapitałem EXPO XXI jest doświadczenie i sprawdzony zespół specjalistów. Aby sprostać rosnącemu zainteresowaniu zagranicznych klientów, w ostatnich miesiącach został on rozbudowany. A do życia powołano specjalny wydział specjalizujący się w obsłudze i pozyskiwaniu zagranicznych wydarzeń.

Wysoki standard i jakość usług EXPO XXI potwierdzają profesjonalne organizacje branżowe, których obiekt jest członkiem: UFI, ICCA, Polska Izba Przemysłu Targowego, Warszawska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Branży Eventowej oraz Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza. EXPO XXI Warszawa należy do Sapphire Group, właściciela spółek EXPO XXI, Blue Business Media, Sapphire Ventures.

Patronat medialny miesięcznika „EUROGOSPODARKA” nad Galą Wręczenia Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska.

Mamy przyjemność poinformować, że miesięcznik „EUROGOSPODARKA” objął patronat medialny nad Galą Wręczenia Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska.

EUROGOSPODARKA (2)

Informacja na temat Gali Wręczenia Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska.