Akredytacje na Galę Wręczenia Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska.

Europejski Klub Biznesu Polska uprzejmie informuje, że redakcje zainteresowane udziałem w Gali wręczenia nagród, która odbędzie się w dniu 24 września br. w Teatrze Królewskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie, proszone są o akredytację w Biurze Prasowym EKB Polska do dnia 22 września 2016 r. pod adresem e-mail: pr@ekb.org.pl z podaniem:

  1. imienia,
  2. nazwiska,
  3. nazwy redakcji (adres i telefon),
  4. numeru telefonu kontaktowego,
  5. adresu e-mail.

Więcej informacji dotyczących Gali znajduje się na stronie internetowej EKB Polska .

Gala Wręczenia Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska ma charakter zamknięty, liczba osób, które mogą uczestniczyć w Gali ze względów bezpieczeństwa jest ograniczona, tak więc i liczba akredytacji jest również limitowana.

Akredytacja jest bezpłatna.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Organizator przesyła e-mailem potwierdzenie akredytacji, jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia wniosku bez podania przyczyny.

Wszelkie pytania dotyczące Gali, jak i udzielania akredytacji prosimy kierować na adres – pr@ekb.org.pl.