Nagrody Europejskiego Klubu Biznesu Polska – wręczone!

W dniu 12 września 2015 r. podczas uroczystej Gali w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Europejski Klub Biznesu Polska uhonorował osoby i firmy, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju w Polsce przedsiębiorczości, gospodarki, nauki, samorządu, mediów, kultury i sportu oraz, które osiągnęły sukces na skalę europejską i światową. Nagrody przyznała Kapituła Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska, w której zasiedli wybitni przedstawiciele biznesu, nauki i sportu, a której przewodniczy Pani Profesor dr hab. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN.
Galę prowadził redaktor Robert Bernatowicz, specjalizujący się w problematyce ekonomicznej.
Wśród gości honorowych obecni byli: Pani Grażyna Henclewska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki oraz Pan prof. Zdzisław Krasnodębski, Poseł do Parlamentu Europejskiego.
Uroczystość otworzył Pan Janusz Cieślak, Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska, który na wstępie swojego wystąpienia podkreślił, że termin i miejsce Gali nie są przypadkowe. 12 września 1683 r. Król Jan III Sobieski, w rezydencji którego miała miejsce uroczystość, odniósł zwycięstwo w jednej z najważniejszych bitew w historii Europy. Zwycięstwo określane jest jako Wiktoria Wiedeńska, a główna nagroda wręczana podczas Gali nosi nazwę „VICTORIA EUROPAE” (VICTORIA EUROPEJSKA). Świętujemy więc dzisiaj dwie Wiktorie – Wiedeńską i Europejską. Wskazał także, że przyznane nagrody personalizują wartości i ideały, którym hołduje Europejski Klub Biznesu Polska – „Poprzez nagrody chcemy wskazać szerokiej społeczności rzeczywiste autorytety, których dokonania i postawy są godne naśladowania”.
Następnie głos zabrała Pani prof. Elżbieta Mączyńska, Przewodnicząca Kapituły Nagród, która wskazała na kryteria, jakimi kierowała się Kapituła podejmując decyzję o ich przyznaniu. Podkreśliła interdyscyplinarność przyznawanych nagród oraz znaczenie współpracy różnych środowisk dla rozwoju gospodarczego kraju.
Pani Minister Grażyna Henclewska odczytała list Pana Janusza Piechocińskiego, Wicepremiera Ministra Gospodarki z gratulacjami skierowanymi do laureatów, uczestników i organizatorów uroczystości. Pan Premier w swoim liście podkreślił, że wyróżnione osoby i podmioty budują nowoczesne oblicze rynkowe oraz pozytywny wizerunek polskiej gospodarki na arenie krajowej i międzynarodowej. Wskazał, że nagrodzone firmy są funkcjonalnie zorganizowane, efektywnie zarządzane i wiarygodne dla partnerów w biznesie.
Odczytany również został list od Pana Władysława Kosiniaka – Kamysza, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w którym m.in. podziękował Europejskiemu Klubowi Biznesu Polska za propagowanie zdobywania wiedzy i sprzyjanie kontaktom biznesowym oraz wymianie poglądów z innymi przedsiębiorcami i środowiskami.

Z wielką przyjemnością przedstawiamy laureatów tegorocznej, pierwszej edycji Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska.

Nagrodą główną „VICTORIA EUROPAE” (VICTORIA EUROPEJSKA) został uhonorowany Pan Prof. Jerzy Buzek „w uznaniu wieloletnich działań na rzecz umacniania pozycji Polski w Unii Europejskiej oraz budowania solidarnej, sprawiedliwej i konkurencyjnej Europy‘. Wspaniałą laudację na cześć laureata wygłosił Pan Premier Janusz Steinhoff. Pan Prof. Jerzy Buzek w swoim wystąpieniu podziękował za otrzymaną nagrodę oraz podkreślił znaczenie współpracy przedsiębiorców polskich z partnerami europejskimi dla rozwoju naszej gospodarki i umacniania pozycji Polski w świecie.

Nagrodą „ENTREPRENEUR MAGNUS” (WYBITNY PRZEDSIĘBIORCA) zostały uhonorowane dwie osoby:
Pan Prezes Herbert Wirth „za profesjonalizm, kreatywność, odważne i dynamiczne kierowanie polską strategiczna spółką o globalnym zasięgu”.

Pan Prezes Wojciech Kuśpik „za stworzenie innowacyjnych, specjalistycznych i zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej, mających fundamentalny wpływ na rozwój gospodarczy Polski”.

Nagrodą „BENE MERITUS” (DOBRZE ZASŁUŻONY) uhonorowani zostali:
Pani Wójt Jolanta Batycka – Wąsik „za profesjonalizm i odważną wizję rozwoju Gminy Lesznowola jako nowoczesnej oraz przyjaznej mieszkańcom Gminy XXI wieku”.

Pani prof. dr hab. nauk medycznych Grażyna Rydzewska „za wybitne osiągnięcia naukowe i wkład w rozwój polskiej gastroenterologii”.

Pan Redaktor Przemysław Talkowski „za odwagę i rzetelność informacji oraz wytrwałą pracę na rzecz przejrzystości życia gospodarczego, obrony dobrego imienia polskich przedsiębiorców i inicjowania zmian w polskim prawie”.

Pan Andrzej Strejlau „za szczególne osiągnięcia w pracy trenerskiej oraz wieloletnią działalność na rzecz rozwoju polskiej piłki nożnej”.

Muzeum Powstania Warszawskiego „za szczególny wkład w upowszechnianie bohaterstwa ludności Warszawy podczas Powstania Warszawskiego oraz kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia Polaków”.

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny „za wybitne i wieloletnie osiągniecia w promowaniu polskiej kultury ludowej w kraju i zagranicą”.

Nagrodą „SIGNUM TEMPORIS” (ZNAK CZASU) uhonorowani zostali:
Pan profesor dr hab. inż. Zdzisław Nowakowski „za innowacyjność działania oraz szczególne osiągnięcia w rozwoju szkolnictwa wyższego”.

Pan Prezes Andrzej Siezieniewski „za wieloletnie osiągnięcia w pracy publicystyczno- dziennikarskiej oraz w realizacji misji społecznej polskiego radia”.

Nagrodą „PRO FUTURO” (DLA PRZYSZŁOŚCI) uhonorowani zostali:
Firma Pinus J&M Smolarczyk „za ekspansję zagraniczną polskiej marki produkującej drewniane okna, drzwi i ogrody zimowe oraz szczególne osiągnięcia w rozwoju własnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych”.

Firma Marchewka® „za wyznaczanie nowych standardów w architekturze wnętrz oraz zdobywanie światowych rynków dla wysokiej jakości drewnianych schodów, podłóg i wnętrz produkowanych w Polsce”.

Laureaci w swoich wystąpieniach m.in. podziękowali za otrzymane nagrody i uznanie ich dotychczasowych dokonań oraz wyrazili wolę kontynuacji przyjętych przez siebie kierunków działalności.

Uroczystość uświetnił wspaniały recital światowej sławy tenora Bogusława Morki. Artysta zdobył serca publiczności zarówno pięknym głosem, jak i bezpośrednim kontaktem oraz zaproponowanym przez siebie wspólnym śpiewem. Wrażenia artystyczne z koncertu pozostaną na długo w pamięci uczestników Gali.

Następnie goście udali się na taras Pałacu, gdzie w ogrodzie różanym przygotowany był cocktail przez Hotel – Restaurację „Czarny Kot – My Warsaw Residence”, którego właścicielka Pani Elżbieta Studzińska jest członkiem Europejskiego Klubu Biznesu Polska. Zapach rozwiniętych róż, standardy muzyczne w wykonaniu The Warsaw Dixielanders oraz specjały kuchni polskiej stanowiły miłe zakończenie uroczystości. Gratulacjom i rozmowom nie było końca, a goście pozostali do późnego wieczora.

Niezwykle miło jest nam poinformować, że sponsorami Gali byli: Fundacja KGHM Polska Miedź oraz BIG Info Monitor. Patronat honorowy nad Galą objęli: Ministerstwo Gospodarki, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Patronat medialny sprawowali: Polskie Radio, Polsat News, Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł, portal www.wnp.pl, Magazyn Eurogospodarka oraz Magazyn Polityczno – Biznesowy Świat Elit.

Nad bezpieczeństwem gości czuwali pracownicy Grupy Ochrony „WALKRYS SECURITY”, członka Europejskiego Klubu Biznesu Polska.

Wszystkim laureatom składamy najserdeczniejsze gratulacje. Członkom Kapituły Nagród bardzo dziękujemy za owocną pracę. Zaproszonym gościom dziękujemy za przybycie i uczestniczenie wraz z Zarządem i Członkami Europejskiego Klubu Biznesu Polska w tym ważnym dla przedsiębiorców wydarzeniu.
Do zobaczenia na kolejnej Gali Wręczenia Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska w 2016 r.!

This slideshow requires JavaScript.

Urząd w Lesznowoli jednym z najlepszych w Polsce!

Wysokie standardy usług publicznych wyrażające się w trosce o potrzeby mieszkańców i wysoka jakość w relacjach z interesantem, to cecha wyróżniająca nowoczesne instytucje publiczne. Z myślą o takich właśnie instytucjach powstało Godło i Znak Jakości „Przyjazny Urząd” ustanowione przez Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości w Katowicach, o który można było ubiegać się w ramach I edycji Ogólnopolskiego Konkursu. W konkursie zostały nagrodzone podmioty, które budują nowoczesną kulturę organizacyjną w oparciu o takie wartości jak jakość, otwartość, partnerstwo, profesjonalizm, rzetelność oraz zaufanie. Jednym z laureatów Znaku Jakości został  kierowany przez Panią Wójt Jolantę Batycką – Wąsik lesznowolski Urząd Gminy. Kapituła Konkursu oceniała instytucje ubiegające się o certyfikat wielotorowo – m.in. w oparciu o padania ankietowe, dane GUS i Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, a także metodą tzw. tajemniczego klienta. Urząd Gminy Lesznowola został oceniony bardzo dobrze, otrzymując także Wyróżnienie Nadzwyczajne „Wzorowa Jakość” – dla uczestników, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów.

Urzędy dbające o wysoką jakość usług publicznych spotkały się na Gali Finałowej Programu „Przyjazny Urząd” w dniu 17 czerwca w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie koło Warszawy. Lesznowolski urząd znalazł się w gronie znakomitych laureatów – m.in. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Izby Celnej w Gdyni, Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, czy Urzędu Miejskiego w Pułtusku i Urzędu Miasta Ustka.

Serdecznie gratulujemy!

Laureaci Znaku Jakości Przyjazny Urząd 2015 spotkali się na uroczystości w Pałacu PAN w Jabłonnie
Laureaci Znaku Jakości Przyjazny Urząd 2015 spotkali się na uroczystości w Pałacu PAN w Jabłonnie


Wójt Gminy Lesznowola Maria Jolanta Batycka – Wąsik uhonorowana Dyplomem Europejskiego Klubu Biznesu Polska.

Wójt Gminy Lesznowola Maria Jolanta Batycka – Wąsik uhonorowana Dyplomem Europejskiego Klubu Biznesu Polska.

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 21 lutego br. podczas I Lesznowolskiej Gali Sportu zorganizowanej w Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle, Prezes Janusz Cieślak i członek Zarządu Andrzej Strejlau wręczyli Dyplom EKB Polska Wójtowi Gminy Lesznowola Marii Jolancie Batyckiej – Wąsik. Dyplom jest wyrazem uznania dla szczególnych zasług w zakresie działalności zawodowej oraz spektakularnego sukcesu, jakim jest wybór po raz piaty z rzędu na Urząd Wójta Gminy Lesznowola. W swoim wystąpieniu Prezes Janusz Cieślak życzył laureatce, a także jej współpracownikom wielu dalszych sukcesów na drodze uczynienia Gminy najlepszą gminą XXI wieku w Polsce.

Wręczenie Dyplomu EKB Polska.

Podczas uroczystej Gali, zorganizowanej z inicjatywy Pani Wójt, nagrodzono najlepszych sportowców reprezentujących Kluby Sportowe i Zespoły Szkół Publicznych z terenu Gminy, a także znanych sportowców zamieszkałych na terenie Gminy. Wśród obecnych byli m.in. Mistrz Świata z Meksyku w 1974r. i Mistrz Olimpijski z Montrealu w 1976r. siatkarz Edward Skorek, judoka Artur Brzeziński, lekkoatletka Anna Jakubczak, biegacz długodystansowy Kazimierz Marczuk, pływak – maratończyk – triathlonista Adrian Kociszewski oraz wielki miłośnik maratonów i sportowego trybu życia prof. Grzegorz Kołodko. Łącznie wyróżniono 17 klubów i stowarzyszeń, reprezentujących niemal wszystkie dyscypliny sportu.
Laureatom składamy serdeczne gratulacje.

This slideshow requires JavaScript.

Wyborczy sukces Jolanty Batyckiej-Wąsik, Członka Zarządu EKB Polska!

Zarząd Europejskiego Klubu Biznesu Polska ma zaszczyt poinformować, że Maria Jolanta Batycka – Wąsik, Członek Zarządu naszego Stowarzyszenia, została wybrana Wójtem Gminy Lesznowola.

Maria Jolanta Batycka-Wąsik
Maria Jolanta Batycka-Wąsik

Jest to spektakularny sukces Pani Wójt, albowiem będzie to już piąta kadencja Marii Jolanty Batyckiej – Wąsik na tym stanowisku, po uzyskaniu blisko 75% głosów wyborców.

Podkreślić należy, że nasza Koleżanka kandydowała z listy zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Wyborców Marii Jolanty Batyckiej – Wąsik.

Tak wysoka wyborcza wygrana świadczy o ogromnym szacunku mieszkańców Gminy Lesznowola dla dotychczasowych dokonań Pani Wójt oraz legitymacji dla realizacji planów i zamierzeń związanych z dalszym rozwojem Gminy.

Członkowie i Zarząd Europejskiego Klubu Biznesu Polska składają Pani Wójt najserdeczniejsze gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności w realizacji polityki rozwoju Gminy Lesznowola.

NOTKA BIOGRAFICZNA

Maria Jolanta Batycka-Wąsik jest absolwentką prawa samorządowego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła także Podyplomowe Studia Zarządzanie i Marketing w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie oraz w 2002 roku Podyplomowe Studia „Prawo Europejskie Samorządu Terytorialnego” w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W 2011 roku ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie.

Laureatka licznych nagród i wyróżnień: „Wójt Roku 2001” (w konkursie zorganizowanym przez I Program Telewizji Polskiej), „Najlepszy Samorządowiec 2005 Roku”; „Najlepszy Wójt 2009 Roku”, „Najlepszy Wójt Roku 2010”, „Najlepszy Wójt Roku 2011”, „Kobieta Sukcesu Mazowsza 2011”, „Europejczyk Roku 2011”, „Samorządowy Menadżer Regionu 2011”, „Najlepszy Wójt Roku 2012”, tytuł „Samorządowy Menedżer Roku” otrzymany w ramach konkursu Fair Play 2012, „Rzetelny Menedżer” – nagroda indywidualna w ramach Programu „Rzetelni w Biznesie”, VIP Biznesu 2013, „Najlepszy Wójt Roku 2013”.
Odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP (w 2011 roku), ponadto srebrną odznaką „Przyjaciel Dziecka”, złotym medalem Za zasługi dla obronności kraju, , Odznaką Honorową Polskiego Związku Niewidomych, odznaką Za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, złotą odznaką Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

WYJAZDOWE POSIEDZENIE ZARZĄDU EUROPEJSKIEGO KLUBU BIZNESU POLSKA W GMINIE LESZNOWOLA

Na zaproszenie członka Zarządu naszego Klubu Pani Jolanty Batyckiej–Wąsik, Wójta Gminy Lesznowola, w dniu 24 stycznia 2014 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Europejskiego Klubu Biznesu Polska w kierowanym przez Panią Wójt urzędzie.

WYJAZDOWE POSIEDZENIE ZARZĄDU EUROPEJSKIEGO KLUBU BIZNESU POLSKA W GMINIE LESZNOWOLASpotkanie poświęcone było analizie założeń i propozycji programowych do „Planu działania EKB Polska na 2014 rok.”. Członkowie Zarządu zapoznali się również z prezentacją multimedialną osiągnięć Gminy Lesznowola przedstawioną przez Panią Wójt.  Zebrani wyrazili najwyższe uznanie dla dokonań Pani Jolanty Batyckiej–Wąsik, która swoją funkcję pełni już czwartą kadencję i jest laureatką wielu prestiżowych nagród.

Po zakończeniu obrad odbyło się spotkanie z przedstawicielami biznesu, reprezentującymi firmy z Chin i Turcji, mającymi swoje siedziby w Wólce Kosowskiej na terenie gminy Lesznowola. Spotkanie stanowiło dobrą okazję do bliższego wzajemnego poznania się. Ustalono, że nawiązane kontakty będą kontynuowane, a następne spotkanie w poszerzonym gronie odbędzie się w miesiącu marcu br.