WYJAZDOWE POSIEDZENIE ZARZĄDU EUROPEJSKIEGO KLUBU BIZNESU POLSKA W GMINIE LESZNOWOLA

Na zaproszenie członka Zarządu naszego Klubu Pani Jolanty Batyckiej–Wąsik, Wójta Gminy Lesznowola, w dniu 24 stycznia 2014 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Europejskiego Klubu Biznesu Polska w kierowanym przez Panią Wójt urzędzie.

WYJAZDOWE POSIEDZENIE ZARZĄDU EUROPEJSKIEGO KLUBU BIZNESU POLSKA W GMINIE LESZNOWOLASpotkanie poświęcone było analizie założeń i propozycji programowych do „Planu działania EKB Polska na 2014 rok.”. Członkowie Zarządu zapoznali się również z prezentacją multimedialną osiągnięć Gminy Lesznowola przedstawioną przez Panią Wójt.  Zebrani wyrazili najwyższe uznanie dla dokonań Pani Jolanty Batyckiej–Wąsik, która swoją funkcję pełni już czwartą kadencję i jest laureatką wielu prestiżowych nagród.

Po zakończeniu obrad odbyło się spotkanie z przedstawicielami biznesu, reprezentującymi firmy z Chin i Turcji, mającymi swoje siedziby w Wólce Kosowskiej na terenie gminy Lesznowola. Spotkanie stanowiło dobrą okazję do bliższego wzajemnego poznania się. Ustalono, że nawiązane kontakty będą kontynuowane, a następne spotkanie w poszerzonym gronie odbędzie się w miesiącu marcu br.