Urząd w Lesznowoli jednym z najlepszych w Polsce!

Wysokie standardy usług publicznych wyrażające się w trosce o potrzeby mieszkańców i wysoka jakość w relacjach z interesantem, to cecha wyróżniająca nowoczesne instytucje publiczne. Z myślą o takich właśnie instytucjach powstało Godło i Znak Jakości „Przyjazny Urząd” ustanowione przez Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości w Katowicach, o który można było ubiegać się w ramach I edycji Ogólnopolskiego Konkursu. W konkursie zostały nagrodzone podmioty, które budują nowoczesną kulturę organizacyjną w oparciu o takie wartości jak jakość, otwartość, partnerstwo, profesjonalizm, rzetelność oraz zaufanie. Jednym z laureatów Znaku Jakości został  kierowany przez Panią Wójt Jolantę Batycką – Wąsik lesznowolski Urząd Gminy. Kapituła Konkursu oceniała instytucje ubiegające się o certyfikat wielotorowo – m.in. w oparciu o padania ankietowe, dane GUS i Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, a także metodą tzw. tajemniczego klienta. Urząd Gminy Lesznowola został oceniony bardzo dobrze, otrzymując także Wyróżnienie Nadzwyczajne „Wzorowa Jakość” – dla uczestników, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów.

Urzędy dbające o wysoką jakość usług publicznych spotkały się na Gali Finałowej Programu „Przyjazny Urząd” w dniu 17 czerwca w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie koło Warszawy. Lesznowolski urząd znalazł się w gronie znakomitych laureatów – m.in. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Izby Celnej w Gdyni, Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, czy Urzędu Miejskiego w Pułtusku i Urzędu Miasta Ustka.

Serdecznie gratulujemy!

Laureaci Znaku Jakości Przyjazny Urząd 2015 spotkali się na uroczystości w Pałacu PAN w Jabłonnie
Laureaci Znaku Jakości Przyjazny Urząd 2015 spotkali się na uroczystości w Pałacu PAN w Jabłonnie