Gala Wręczenia Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska.

Po raz pierwszy w swej historii Europejski Klub Biznesu Polska, podczas uroczystej Gali uhonoruje osoby i firmy, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju w Polsce przedsiębiorczości, gospodarki, nauki, kultury i sportu oraz, które osiągnęły sukces na skalę europejską i światową.
Kapituła Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska, w której zasiedli wybitni przedstawiciele biznesu, nauki i sportu pod przewodnictwem Pani Profesor dr hab. Elżbiety Mączyńskiej, Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Członka Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, przyznała nagrody w następujących kategoriach:
Nagroda Główna VICTORIA EUROPAE (VICTORIA EUROPEJSKA), przyznawana osobom fizycznym, firmom, instytucjom i organizacjom społecznym, które w sposób szczególny przyczyniły się do podniesienia prestiżu Polski na arenie międzynarodowej.
Nagroda ENTREPRENEUR MAGNUS (WYBITNY PRZEDSIĘBIORCA) przyznawana za wybitne osiągnięcia i zasługi gospodarcze;
Nagroda BENE MERITUS (DOBRZE ZASŁUŻONY) przyznawana za szczególne osiągnięcia w reprezentowanej dziedzinie;
Nagroda SIGNUM TEMPORIS (ZNAK CZASU) przyznawana za zasługi w zakresie popierania integracji europejskiej oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
Nagroda PRO FUTURO (DLA PRZYSZŁOŚCI) przyznawana za zasługi w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorczości, gospodarki, nauki, kultury i sportu.
Wszystkie nagrody są honorowe.

Niezwykle miło nam poinformować, że patronat honorowy nad Galą objęli: Ministerstwo Gospodarki, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Przedsiębiorczości oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Patronat medialny nad Galą Wręczenia Nagród EKB Polska objęli: Polskie Radio, Polsat News, Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł, portal www.wnp.pl, magazyn Eurogospodarka oraz Magazyn Polityczno – Biznesowy Świat Elit.

Gala Wręczenia Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska odbędzie się w dniu 12 września br. w Sali Białej Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Założone w 1805 r. Muzeum w Wilanowie jest pierwszym polskim muzeum sztuki, regularnie organizuje wystawy czasowe, konferencje i seminaria naukowe, prowadzi badania naukowe oraz wydaje książki. Muzeum Pałac Króla Jana III w Wilanowie jest również miejscem niezwykle prestiżowych wydarzeń, jak choćby tegoroczne wręczenie – przez przedstawicieli Państwowej Komisji Wyborczej – dr Andrzejowi Dudzie aktu wyboru na prezydenta Rzeczypospolitej.
W części artystycznej Gali z recitalem wystąpi światowej sławy tenor Bogusław Morka, solista Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie oraz Teatru Muzycznego „ROMA”. Obdarzony niezwykle pięknym głosem o wyjątkowo ciepłej, aksamitnej barwie i szlachetnym, pełnym blasku brzmieniu – uważany jest przez znawców tej sztuki za najlepszego tenora śpiewającego w tradycji włoskiego bel canta.
Cocktail wieńczący Galę uświetni występ The Warsaw Dixielanders, będący jednym z najciekawszych zespołów grających „stary dobry jazz” (dixieland).

Po zakończeniu części artystycznej przewidziane jest spotkanie akredytowanych dziennikarzy z laureatami w Centrum Prasowym Gali.

Redakcje zainteresowane udziałem w Gali proszone są o akredytację w Biurze Prasowym EKB Polska do dnia 10 września 2015 r. pod adresem e-mail: pr@ekb.org.pl z podaniem:
1. imienia i nazwiska,
2. nazwy redakcji (adres i telefon),
3. numeru telefonu kontaktowego,
4. adresu e-mail.

Gala Wręczenia Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska ma charakter zamknięty. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w Gali ze względów bezpieczeństwa jest ograniczona, tak więc liczba akredytacji jest również limitowana.
Akredytacja jest bezpłatna.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Organizator przesyła e-mailem potwierdzenie akredytacji. Organizator zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia wniosku bez podania przyczyny.
Zasady dotyczące utrwalenia przebiegu Konferencji za pomocą sprzętu audiowizualnego oraz fotograficznego przekazane zostaną akredytowanym ekipom telewizyjnym i fotoreporterom najpóźniej w dniu 11 września 2015 roku.
Wszelkie pytania dotyczące Gali oraz akredytacji prosimy kierować na adres e-mail pr@ekb.org.pl.

SPONSORZY:

This slideshow requires JavaScript.

PATRONAT HONOROWY:

This slideshow requires JavaScript.

PATRONAT MEDIALNY:

This slideshow requires JavaScript.