Pożegnalny weekend z Ambasadorem Chorwacji

W dniach 19 – 20 lipca br. na zaproszenie Prezesa Europejskiego Klubu Biznesu Pana Janusza Cieślaka kończący swoją misję dyplomatyczną w Polsce Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Chorwacji Pan Ivan del Vechio spotkał się z członkami Klubu. Dwudniowe rozmowy odbyły się w gościnnych progach Hotelu Pod Różami będącego własnością członków naszego Stowarzyszenia, Państwa Barbary i Ryszarda Różańskich. W spotkaniu oprócz przedstawicieli naszego Klubu udział wziął wójt gminy Jedlnia Letnisko Pan Piotr Leśnowolski, a także miejscowi przedsiębiorcy.

Nie było to pierwsze spotkanie członków Europejskiego Klubu Biznesu z Jego Ekscelencją Ivanem del Vechio. Mieliśmy przyjemność gościć Pana Ambasadora w dniu 26 czerwca 2012 r. na spotkaniu poświęconym współpracy polsko – chorwackiej. Tym razem powodem było zakończenie Jego misji dyplomatycznej oraz omówienie realizacji rozpoczętych programów.

Prezes Janusz Cieślak złożył na ręce Ambasadora gratulacje z powodu wstąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej oraz podziękował za konstruktywną i  przyjacielską współpracę Jego Ekscelencji z naszym Klubem. Osobiste zaangażowanie Pana Ambasadora zaowocowało nawiązaniem konkretnych kontaktów biznesowych z przedsiębiorcami chorwackimi, a także powołaniem Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Polsko – Chorwackiego. Prezes podkreślił, że Pan Ivan del Vechio był także Przewodniczącym Klubu Ambasadorów mówiących po polsku akredytowanych w naszym kraju, których liczba przekroczyła już 20 osób.

Dyplom EKB dla Ivana Del VechioWyrazem podziękowania dla Jego Ekscelencji za owocną współprace z naszym Stowarzyszeniem był dyplom Europejskiego Klubu Biznesu Polska wręczony gościowi przez Prezesa Janusza Cieślaka w towarzystwie współwłaścicielki Hotelu Pod Różami Pani Barbary Różańskiej oraz Przewodniczącej Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Polsko – Chorwackiego Pani Beaty Przybyszewskiej – Kujawy.

Dziękując za otrzymany dyplom Ambasador Ivan del Vechio wysoko ocenił współpracę z naszą organizacją i przypomniał dokonania w zakresie współpracy pomiędzy naszymi krajami w trakcie jego misji dyplomatycznej w Polsce. Podkreślił, że pragnie kontynuować dotychczasową współpracę z naszym Stowarzyszeniem i zaproponował zorganizowanie pod jego patronatem misji handlowej polskich przedsiębiorców do Chorwacji. W misji tej oprócz przedsiębiorców zrzeszonym w naszym Stowarzyszeniu wzięliby także udział członkowie Towarzystwa Polsko – Chorwackiego. Propozycja naszego gościa została przyjęta z dużym zainteresowaniem. Szczegóły dotyczące organizacji misji były między innymi przedmiotem interesującej i wszechstronnej dyskusji koncentrującej się głównie na kierunkach i sposobach rozwoju wzajemnych kontaktów i współpracy gospodarczej. Zebrani życzyli Ambasadorowi wielu sukcesów na nowym stanowisku pracy i uzyskali zapewnienie, iż podczas najbliższej swojej wizyty w Polsce Pan Ivan del Vechio nie zapomni spotkać się z członkami naszego Klubu.

Hotel Pod Różami znajduje się w malowniczej miejscowości rekreacyjno-wypoczynkowej Jedlnia Letnisko położonej na skraju Puszczy Kozienickiej. Piękne krajobrazy oraz niepowtarzalny mikroklimat stanowiły wspaniałą oprawę spotkania, a merytoryczne rozmowy i wyśmienita kuchnia spowodowały, że spędzony czas upłynął w przyjemnej atmosferze i  pozostanie na długo w pamięci uczestników.

P7191312

Chorwacja – mały kraj z ambitnym programem inwestycyjnym gościem Europejskiego Klubu Biznesu – Polska.

Spotkanie z ambasadorem Chorwacji

Szmaragdowe morze, plaże, zabytki, dobre wina i niezapomniane krajobrazy – cel turystycznych wojaży tysięcy Polaków. Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy, że blisko czteroipółmilionowy naród, z którym wiążą nas słowiańskie korzenie i który wkrótce dołączy do wspólnoty europejskiej, przeżywał jeszcze niedawno, poważne kłopoty gospodarcze. Według wstępnych szacunków Chorwackiego Urzędu Statystycznego (DZS) chorwacki PKB w 2011 r. w skali roku wzrósł o 0,2% w porównaniu z 2010 r. Był to pierwszy, wprawdzie niewielki, wzrost PKB od 2008 r. W dalszym ciągu mocne wsparcie dla gospodarki stanowi turystyka. W ubiegłym roku Chorwację odwiedziło 11,5 mln osób. To tylko niektóre dane z wystąpienia pana Ivana Del Vechio – Ambasadora Republiki Chorwacji będącego na zaproszenie Prezesa Janusza Cieślaka gościem Europejskiego Klubu Biznesu Polska. w trakcie spotkania w hotelu – restauracji „Czarny Kot – My Warsaw Residence” Ambasador Ivan Del Vechio odpowiadając na szereg pytań, nakreślił też zakres i skalę bilateralnych możliwości handlowych i inwestycyjnych. Mimo iż wartość polskiego eksportu przewyższała w 2011 r. dostawy z takich krajów jak Holandia, Czechy, Wielka Brytania czy Hiszpania, to w dalszym ciągu nie odzwierciedla ona realnych możliwości obu krajów. No i informacja najistotniejsza, dotycząca chorwackiego planu strategicznych projektów inwestycyjnych. Ma to być rodzaj chorwackiego ,,New Deal”, którego głównym zadaniem będzie rozwój i wzrost gospodarczy, słowem – rozgrzanie chorwackiej gospodarki. A co najciekawsze podstawą realizacji planu ma być tzw. partnerstwo publiczno – prywatne (PPP). Zaprezentowano już projekty inwestycyjne, które będą realizowane w okresie najbliższych trzech lat w formule PPP, a są to: budynki użyteczności publicznej, szkoły, sądy, wiezienia, muzea, teatry oraz kompleks budynków rządowych na brzegu rzeki Sawy. Finansowanie tych projektów pochodziłoby ze środków funduszy strukturalnych UE, a także ze środków uznanych światowych instytucji finansowych, o których przychylność przy realizacji planu zamierza zabiegać rząd. do współpracy w realizacji tych projektów zostali zaproszeni przedsiębiorcy z Polski.

Np. w przypadku budowy szkół, zakłada się, że partner prywatny wybuduje szkołę, a następnie będzie ją wynajmował państwu przez 25 lat. Zgodnie z założeniami PPP, państwo, żupania (województwo), miasto lub gmina podzieliłyby koszty najmu według formuły: 55% uregulowałoby państwo, 35% żupania, a 10% przypadałoby na gminę lub miasto. Warto więc będzie skorzystać z chorwackich doświadczeń w realizacji PPP, a w szczególności, jak podkreślił w czasie niedawnej wizyty w Warszawie premier Zoran Milanović, wziąć udział w przetargach, w szczególności dotyczących dużych inwestycji infrastrukturalnych jak budowa linii kolejowych czy rozbudowy terminali portowych.

A że nie samą gospodarką człowiek żyje, świadczą wzajemne życzenia dla reprezentacji piłkarskich obu krajów, jakie otrzymał i przekazał chorwacki gość – samych zwycięskich meczów w zbliżających się mistrzostwach Europy w piłce nożnej i spotkania się obydwu reprezentacji już w finale mistrzostw”.