Pożegnalny weekend z Ambasadorem Chorwacji

W dniach 19 – 20 lipca br. na zaproszenie Prezesa Europejskiego Klubu Biznesu Pana Janusza Cieślaka kończący swoją misję dyplomatyczną w Polsce Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Chorwacji Pan Ivan del Vechio spotkał się z członkami Klubu. Dwudniowe rozmowy odbyły się w gościnnych progach Hotelu Pod Różami będącego własnością członków naszego Stowarzyszenia, Państwa Barbary i Ryszarda Różańskich. W spotkaniu oprócz przedstawicieli naszego Klubu udział wziął wójt gminy Jedlnia Letnisko Pan Piotr Leśnowolski, a także miejscowi przedsiębiorcy.

Nie było to pierwsze spotkanie członków Europejskiego Klubu Biznesu z Jego Ekscelencją Ivanem del Vechio. Mieliśmy przyjemność gościć Pana Ambasadora w dniu 26 czerwca 2012 r. na spotkaniu poświęconym współpracy polsko – chorwackiej. Tym razem powodem było zakończenie Jego misji dyplomatycznej oraz omówienie realizacji rozpoczętych programów.

Prezes Janusz Cieślak złożył na ręce Ambasadora gratulacje z powodu wstąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej oraz podziękował za konstruktywną i  przyjacielską współpracę Jego Ekscelencji z naszym Klubem. Osobiste zaangażowanie Pana Ambasadora zaowocowało nawiązaniem konkretnych kontaktów biznesowych z przedsiębiorcami chorwackimi, a także powołaniem Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Polsko – Chorwackiego. Prezes podkreślił, że Pan Ivan del Vechio był także Przewodniczącym Klubu Ambasadorów mówiących po polsku akredytowanych w naszym kraju, których liczba przekroczyła już 20 osób.

Dyplom EKB dla Ivana Del VechioWyrazem podziękowania dla Jego Ekscelencji za owocną współprace z naszym Stowarzyszeniem był dyplom Europejskiego Klubu Biznesu Polska wręczony gościowi przez Prezesa Janusza Cieślaka w towarzystwie współwłaścicielki Hotelu Pod Różami Pani Barbary Różańskiej oraz Przewodniczącej Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Polsko – Chorwackiego Pani Beaty Przybyszewskiej – Kujawy.

Dziękując za otrzymany dyplom Ambasador Ivan del Vechio wysoko ocenił współpracę z naszą organizacją i przypomniał dokonania w zakresie współpracy pomiędzy naszymi krajami w trakcie jego misji dyplomatycznej w Polsce. Podkreślił, że pragnie kontynuować dotychczasową współpracę z naszym Stowarzyszeniem i zaproponował zorganizowanie pod jego patronatem misji handlowej polskich przedsiębiorców do Chorwacji. W misji tej oprócz przedsiębiorców zrzeszonym w naszym Stowarzyszeniu wzięliby także udział członkowie Towarzystwa Polsko – Chorwackiego. Propozycja naszego gościa została przyjęta z dużym zainteresowaniem. Szczegóły dotyczące organizacji misji były między innymi przedmiotem interesującej i wszechstronnej dyskusji koncentrującej się głównie na kierunkach i sposobach rozwoju wzajemnych kontaktów i współpracy gospodarczej. Zebrani życzyli Ambasadorowi wielu sukcesów na nowym stanowisku pracy i uzyskali zapewnienie, iż podczas najbliższej swojej wizyty w Polsce Pan Ivan del Vechio nie zapomni spotkać się z członkami naszego Klubu.

Hotel Pod Różami znajduje się w malowniczej miejscowości rekreacyjno-wypoczynkowej Jedlnia Letnisko położonej na skraju Puszczy Kozienickiej. Piękne krajobrazy oraz niepowtarzalny mikroklimat stanowiły wspaniałą oprawę spotkania, a merytoryczne rozmowy i wyśmienita kuchnia spowodowały, że spędzony czas upłynął w przyjemnej atmosferze i  pozostanie na długo w pamięci uczestników.

P7191312