Honorowy Patronat EKB Polska nad X Ogólnopolskim Kongresem Pożarnictwa

EKB Polska Patronem Honorowym KongresuW dniu 25 lipca 2013 w  Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbył się już po raz dziesiąty Kongres Pożarnictwa poświęcony bezpieczeństwu pożarowemu. Tegoroczny Kongres zgromadził rekordową liczbę uczestników. Blisko 715 specjalistów, głównie ze szczebla decyzyjnego, odwiedziło ekspozycje przygotowane przez zaproszonych wystawców. Wśród gości Kongresu nie zabrakło czołowych biur projektowych, instalatorów i integratorów systemów; przedsiębiorstw budowlanych, techników, inżynierów i konsultantów ds. zabezpieczeń; przedstawicieli ministerstw i samorządów czy też pracowników pionów i służb technicznych sektora przemysłu i energetyki, a także przedstawicieli Komend PSP i OSP z całej Polski. Patronem honorowym X Edycji Kongresu był Europejski Klub Biznesu Polska reprezentowany podczas przebiegu obrad przez Prezesa Janusz Cieślaka.

Na zdjęciu po lewej stronie Prezes EKB Polska, pan Janusz CieślakBogaty program merytorycznych wykładów ukierunkowany był na zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową i bezpieczeństwem energetycznym w budownictwie i przemyśle, szczególnie na zapobieganie pożarom i awariom oraz prawidłowe projektowanie nowoczesnych obiektów budowlanych. Organizatorzy zadbali o staranny dobór tematów nie tylko pod względem ich atrakcyjności merytorycznej, ale przede wszystkim pokazania możliwości wzajemnej koordynacji wszystkich systemów na czas ich działania podczas pożaru.

Łącznie zaprezentowano 23 referaty poruszające istotne zagadnienia poświęcone bezpieczeństwu obiektów w oparciu o obowiązujące normy, wymogi i zmiany w przepisach. Prowadzona dyskusja charakteryzowała się wysokim poziomem merytorycznym, a ekspozycja wystawców stanowiła przegląd nowości i specjalistycznych rozwiązań, co spowodowało szerokie zainteresowanie zaproszonych gości. Kongresowi towarzyszyły pokazy sprzętu, systemów i technologii . Uczestnicy mogli także zasięgać porad i konsultacji połączonych z praktycznymi wskazówkami dla projektantów i instalatorów.

Podziękowanie - Kongres Pożarnictwa