Patronat EKB Polska nad Kongresem Pożarnictwa 2016.

kongres_pozarnictwa

Miło jest nam poinformować, że Europejski Klub Biznesu Polska objął patronat nad XIII Edycją Ogólnopolskiego Kongresu Pożarnictwa FIREEXPO, który odbędzie się w dniu 21 lipca 2016 r. w Warszawie w Strefie Biznes PGE Stadionu Narodowego przy Al. Księcia J. Poniatowskiego 1.

Celem kongresu jest popularyzacja ochrony przeciwpożarowej w Polsce oraz szerzenie wiedzy na temat produktów i rozwiązań, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo budynków i budowli. Konferencje dedykowane są podmiotom profesjonalnie zajmującym się planowaniem, projektowaniem, przygotowywaniem i realizacją obiektów budowlanych oraz mających bezpośredni wpływ na przebieg procesów inwestycyjnych w Polsce.

Uczestnictwo dla gości jest bezpłatne za wcześniejszą rejestracją u Organizatora
http://www.dndproject.com.pl/konferencje/164-konferencje.
Podobnie jak w latach ubiegłych oprawę merytoryczną zapewnią wybitni eksperci i specjaliści m.in. w dziedzinie architektury, pożarnictwa, projektowania i ochrony środowiska.

Zapraszamy!

Honorowy Patronat EKB Polska nad X Ogólnopolskim Kongresem Pożarnictwa

EKB Polska Patronem Honorowym KongresuW dniu 25 lipca 2013 w  Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbył się już po raz dziesiąty Kongres Pożarnictwa poświęcony bezpieczeństwu pożarowemu. Tegoroczny Kongres zgromadził rekordową liczbę uczestników. Blisko 715 specjalistów, głównie ze szczebla decyzyjnego, odwiedziło ekspozycje przygotowane przez zaproszonych wystawców. Wśród gości Kongresu nie zabrakło czołowych biur projektowych, instalatorów i integratorów systemów; przedsiębiorstw budowlanych, techników, inżynierów i konsultantów ds. zabezpieczeń; przedstawicieli ministerstw i samorządów czy też pracowników pionów i służb technicznych sektora przemysłu i energetyki, a także przedstawicieli Komend PSP i OSP z całej Polski. Patronem honorowym X Edycji Kongresu był Europejski Klub Biznesu Polska reprezentowany podczas przebiegu obrad przez Prezesa Janusz Cieślaka.

Na zdjęciu po lewej stronie Prezes EKB Polska, pan Janusz CieślakBogaty program merytorycznych wykładów ukierunkowany był na zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową i bezpieczeństwem energetycznym w budownictwie i przemyśle, szczególnie na zapobieganie pożarom i awariom oraz prawidłowe projektowanie nowoczesnych obiektów budowlanych. Organizatorzy zadbali o staranny dobór tematów nie tylko pod względem ich atrakcyjności merytorycznej, ale przede wszystkim pokazania możliwości wzajemnej koordynacji wszystkich systemów na czas ich działania podczas pożaru.

Łącznie zaprezentowano 23 referaty poruszające istotne zagadnienia poświęcone bezpieczeństwu obiektów w oparciu o obowiązujące normy, wymogi i zmiany w przepisach. Prowadzona dyskusja charakteryzowała się wysokim poziomem merytorycznym, a ekspozycja wystawców stanowiła przegląd nowości i specjalistycznych rozwiązań, co spowodowało szerokie zainteresowanie zaproszonych gości. Kongresowi towarzyszyły pokazy sprzętu, systemów i technologii . Uczestnicy mogli także zasięgać porad i konsultacji połączonych z praktycznymi wskazówkami dla projektantów i instalatorów.

Podziękowanie - Kongres Pożarnictwa