Inauguracyjne posiedzenie Kapituły Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska

Członkowie Kapituły Elżbieta Mączyńska, Teresa Sukniewicz-Kleiber, Jacek Dybowski, Janusz Cieślak, Adam Koseski, Zygmunt Makomaski w towarzystwie Elżbiety Studzińskiej właścicielki hotelu- restauracji "Czarny Kot - My Warsaw ResidenceInauguracyjne posiedzenie Kapituły Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska odbyło się w dniu 5 grudnia 2013 roku w Sali „Antycznej” Hotelu –Restauracji „CZARNY KOT – MY WARSAW RESIDENCE”. Stowarzyszenie Europejski Klub Biznesu Polska reprezentowali Pan Janusz Cieślak – Prezes Zarządu i Pan Jacek Dybowski – V-ce Prezes Zarządu.

Przedmiotem obrad pierwszego posiedzenia Kapituły był wybór Przewodniczącego i Sekretarza Kapituły. Zebrani, przez aklamację,Członkowie Kapituły obradują powierzyli funkcję Przewodniczącej Kapituły Pani Prof. Elżbiecie Mączyńskiej – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego a funkcję Sekretarza Kapituły Panu Jackowi Dybowskiemu.

Kapituła dokonała także analizy przedstawionych przez Zarząd EKBP projektów: Regulaminu Pracy Kapituły oraz Regulaminu Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska. Zebrani, po naniesieniu korekt w proponowanych dokumentach jednogłośnie zatwierdzili przedstawione Regulaminy.

Teresa Sukniewicz - Kleiber, Janusz Cieślak, Czesław Lang, Zygmunt MakomaskiPo zakończeniu części oficjalnej posiedzenia odbyła się uroczysta kolacja podczas której Prezes Janusz Cieślak przekazał członkom Kapituły i ich bliskim, w imieniu Zarządu i członków Stowarzyszenia Europejski Klub Biznesu Polska najlepsze życzenia Świąteczno – Noworoczne.