Członkowie Zarządu EKB Polska uhonorowani tytułami “Lider z powołania”.

3 października 2018 r. w Polskim Komitecie Olimpijskim w Warszawie odbyła się Konferencja podsumowująca tegoroczną edycję Programu Lider z powołania zorganizowana przez Redakcję Magazynu WHY Story. Program przeznaczony jest dla charyzmatycznych menadżerów przedsiębiorstw, uczelni, ośrodków naukowych, medycznych lub kulturalno-sportowych, gospodarzy miast, którzy pełnią swoje funkcje z wyjątkowym zaangażowaniem. Tytuły Lidera z powołania wręczono w kategoriach: lider rozwoju regionalnego, lider społeczny, lider w kulturze i sztuce, lider w biznesie, lider w nauce i medycynie oraz lider w sporcie. Wyróżnieni Laureaci, którzy w latach poprzednich uzyskali ten tytuł i nadal są Liderami zostali w tym roku uhonorowani prestiżowym wyróżnieniem dla Liderów XXI w.

Gości powitał Andrzej Kraśnicki, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Mówił o osiągnięciach PKOL, a także o trudach, wyzwaniach oraz umiejętności akceptowania porażek i wyciągania z nich wniosków, szczególnie w sporcie. W powitaniu wziął udział także Bartłomiej Zawłocki, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Europejskiego Klubu Biznesu Polska, Karolina Hudowicz, członek zarządu International Coach Federation Poland, Olga Wilińska, prezes zarządu IBI.pl z siedzibą w Warszawie, Laureatka Programu Lider z powołania w 2017 r. oraz Beata Sekuła, redaktor naczelna Magazynu WHY Story.

Pierwszy panel dyskusyjny dotyczył skutecznego zarządzania firmą, wspierania i współpracy z zespołem, pozytywnej energii, intuicji w zarządzaniu, stawiania granic oraz zrównoważonego rozwoju. Poruszono także kwestię troski o jakość usług i produktu w celu zdobycia oraz rozwoju współpracy z Klientami.

W panelu udział wzięli m.in. Janusz Cieślak, Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska oraz Czesław Gołębiowski, członek zarządu Europejskiego Klubu Biznesu Polska, przedsiębiorca.

Od lewej: Beata Sekuła, Marzanna Peukert, Karolina Hudowicz, Janusz Cieślak, Władysław Grochowski, Krzysztof Skórka, Aniela Czerner, Anna Stokłosa, Czesław Gołebiowski, Anna Karampotis, Waldemar Smoliński

Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska Janusz Cieślak
Paneliści: czwarty od lewej Prezes Janusz Cieślak,, czwarty od prawej Czesław Gołębiowski.

Kolejny panel rozpoczął Marcin Witko – prezydent Tomaszowa Mazowieckiego własnym utworem  na fortepian.

Marcin Witko – Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego

Poruszono kwestie związane z działaniami liderów społecznych, liderów w samorządzie oraz w mediach. Dyskutowano o zarządzaniu sztuką, sportem, nauką i medycyną. O tym, jak liderzy z tych obszarów, dzięki własnym pasjom i zaangażowaniu osiągają sukcesy w zarządzaniu grupą i wynikami zespołu.

Panel III dotyczył Liderów XXI w. Prelegenci zastanawiali się czy liderem człowiek się rodzi czy się nim staje? Czy istnieje recepta na efektywne zarządzanie? Jakie są role lidera oraz jakie predyspozycje oraz kompetencje ich pełnieniu sprzyjają?

Wśród wyróżnionych tytuły Lidera z powołania w kategorii Lider w biznesie otrzymali przedstawiciele Europejskiego Klubu Biznesu Polska: Janusz Cieślak, Prezes oraz Czesław Gołębiowski, członek zarządu, przedsiębiorca.

Czesław Gołębiowski, Beata Sekuła, Janusz Cieślak, Bartosz Zabłocki.
Laureaci od prawej: Janusz Cieślak i Czesław Gołębiowski

Od lewej: Olga Wilinska, Waldemar Smolinski, Karolina Hudowicz, Krzysztof Skórka, Anna Stokłosa, Sławomira Puchała, Katarzyna Wieczorek, Marek Wójcik, Marzanna Peukert, Mariusz Ładny, Anna Karampotis, Władysław Grochowski, Aniela Czerner, Czesław Gołebiowski, Ewa Wrzesińska, Janusz Cieślak, Bartłomiej Zawłocki

Publikacje EKB Polska są już dostępne w wersji elektronicznej. Zapraszamy i życzymy miłej lektury!

Z przyjemnością informujemy, że publikacje Europejskiego Klubu Biznesu Polska są już dostępne w wersji elektronicznej. Aby zapoznać się z publikacjami za poszczególne lata, prosimy o wybranie na belce głównej zakładki DOKUMENTY, a następnie kliknięcie cegiełki E-PUBLISHING.  Po otwarciu należy wybrać rok 2015, 2016 lub 2017.

Serdecznie zapraszamy i życzymy miłej lektury!

Oliwia Szydłowska – trzykrotną mistrzynią świata juniorów w tańcu sportowym.

Z przyjemnością odnotowujemy międzynarodowy sukces Oliwii Szydłowskiej, która wystąpiła w programie artystycznym na ubiegłorocznej Gali wręczenia Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Podczas tegorocznych Mistrzostw Świata w Tańcu Sportowym w Puli w  Chorwacji w dniach 23-27 maja 2018 młoda zawodniczka została nagrodzona trzema złotymi medalami, w trzech kategoriach: Free Dance solo kategoria junior, Free Dance duet kategoria junior oraz Dance Show mini formacji. W mistrzostwach brało udział 1900 zawodników z 17 krajów. Oliwia tańczy w zespole “Azja Dance” w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi, prowadzonym przez trenerów: Joannę Małek i Piotra Mielczarka.

Zespół taneczny “Azja Dance” powstał w 2011 roku w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2  w Łodzi (dawny Młodzieżowy Dom Kultury).  Jej twórcą i choreografem jest Joanna Małek, instruktor, choreograf  i pedagog tańca. Zespół jest członkiem Polskiego Związku Tańca Sportowego i ma na swoim koncie kilkadziesiąt złotych, srebrnych i brązowych medali z Mistrzostw Polski w Tańcu Sportowym w kategoriach: solo, duety i formacje. Klub liczy ponad 130 dzieci, które regularnie reprezentują nasz kraj na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.  Szkoli dzieci i młodzież poprzez zajęcia taneczno- akrobatyczne w różnych technikach tanecznych: disco, hip- hop, modern, jazz, balet i taniec współczesny, uczestnicząc w licznych pokazach, turniejach oraz występach. Solistki “Azja Dance” regularnie znajdują się na podium prestiżowych konkursów tanecznych. W bieżącym roku aż 27 zawodniczek “Azja Dance” otrzymało powołanie do kadry Polski na Mistrzostwa Świata w Tańcu Sportowym, organizowane przez Międzynarodową Federację Tańca IDF International Dance Federation.

Z Mistrzostw Świata w Tańcu Sportowym w Chorwacji zespół  przywiózł aż 9 medali w kategoriach Dance Show, Fantasy Show, Free Dance oraz Disco Slow, w tym:

I miejsce Solo Junior – Oliwia Szydłowska

I miejsce Duet Junior  –Oliwia Szydłowska i Weronika Olszańska

I miejsce Miniformacja Junior

II miejsce Solo najmłodsza 6- letnia Anastazja Hajnczel

II  miejsce Formacja Adult

III miejsce Formacja Junior

III miejsce Duet Junior-Ania Sieroń i Ania Szczęsna

III miejsce Solo Junior- Weronika Olszańska

III miejsce Formacja Adult

Młodej zawodnicze serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych osiągnięć artystycznych oraz wielu międzynarodowych sukcesów!

This slideshow requires JavaScript.

UK-Poland Business, Trade and Investment Forum 2018.

W dniu 25 maja 2018 r. odbyła się konferencja “Business, Trade and Investment (BTI) Forum”. Jest to jeden z projektów, które zostały uzgodnione podczas ubiegłorocznych konsultacji międzyrządowych w grudniu 2017 r. pomiędzy rządami Polski i wielkiej Brytanii. Organizatorem Forum było Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ambasada Brytyjska w Warszawie.

Forum zgromadziło przedstawicieli ze świata biznesu, polityki,  a także dziennikarzy i stowarzyszenia branżowe, a jego celem było przedstawienie istniejących obszarów współpracy oraz prezentacja nowych możliwości. W przedsięwzięciu udział wziął Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska Janusz Cieślak.

Prezes EKB Polska członkiem Komitetu Honorowego Konferencji Naukowej w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej.

W dniu 23 maja br. w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej  im. Alcide De Gasperi odbyła się Konferencja Naukowa „Zarządzanie w XXI wieku. Społeczne i ekonomiczne aspekty zarządzania w organizacji przyszłości”.  Wydarzenie objęte zostało Patronatem Merytorycznym przez Europejski Klub Biznesu Polska. Członkiem Komitetu Honorowego pod przewodnictwem prof. zw. dr hab. dr h.c., multi Bogdana Nogalskiego z Uniwersytetu Gdańskiego był Janusz Cieślak, Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska.

Zarządzanie jest kierunkiem, który nakłada odpowiedzialność i wymaga kreowania oraz promowania człowieka w organizacji jako najwyższej wartości. Dynamiczne zmiany zachodzące zarówno w Polsce jak i świecie wymuszają stały rozwój, który nie może opierać się na schematach. Celem Konferencji była próba odpowiedzi na pytania: czego należy uczyć w dziedzinie zarządzania?; jak będą wyglądały organizacje przyszłości?; jakich pracowników będą potrzebowały organizacje inteligentne? oraz zdiagnozowania wzajemnych powiązań w rozwijaniu struktur w organizacjach przyszłości.

SESJE NAUKOWE:
1. Polityka społeczna – przyszłość pracy w XXI wieku.
Sytuacja demograficzna, zmiany na rynku pracy, migracje, wydłużanie się życia, globalizacja i związana z nią rosnąca konkurencyjność to zjawiska, które wpływają na poszczególne kraje i społeczności zarówno w wymiarze regionalnym jak i lokalnym. Również rodzą istotne wyzwania i postulaty pod adresem polityki gospodarczej i społecznej ale też konieczność sprostania tym wyzwaniom i wskazanie kierunków działań.
2. Zarządzanie logistyką w agrobiznesie.
Agrobiznes, zwany też gospodarką żywności, to zestaw działań ekonomicznych obejmujących każdy podmiot biorący udział w wytwarzaniu żywności i dostarczaniu jej do konsumenta. Zarządzanie logistyczne w agrobiznesie, określane jest powiązaniami w łańcuchach logistycznych między przedsiębiorstwami rolno-spożywczymi. Skuteczny agrobiznes jako kategoria ekonomiczna nie może funkcjonować efektywnie bez struktur logistycznych, ponieważ tylko odpowiednie rozwiązania logistyczne uczynią ten sektor nowoczesnym i konkurencyjnym.
3. Społeczne i etyczne aspekty funkcjonowania organizacji.
Społeczne i etyczne aspekty funkcjonowania organizacji wpisują się w dzisiejszy sposób zarządzania firmą wykraczający poza narzucane jej przez prawo zobowiązania. Rzeczywistość sprawia, że sfera zewnętrzna i wewnętrzna organizacji przenikają się wzajemnie. Związek pomiędzy wewnętrznymi działaniami organizacji a jej zewnętrznym otoczeniem jest bardzo silny. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jest rozumiana właściwie jako połączenie działań, które zmierzają do efektywniejszego, pod względem ekonomicznym, społecznym, etycznym i środowiskowym funkcjonowaniem systemu zarządzania organizacją.
4. Rola i znaczenie kobiet w biznesie.
W ostatnim czasie zauważyć można rosnącą rolę kobiet w kreowaniu przedsiębiorczości. Niestety w dalszym ciągu kobiety w nierównym stopniu uczestniczą w zarządzaniu przedsiębiorstwami, podejmowaniu decyzji czy też w realizacji celów organizacji. Coraz więcej organizacji zaczyna doceniać zalety płynące z awansowania kobiet na stanowiska kierownicze. Dzięki temu udaje się w pełni wykorzystać ich potencjał zawodowy, a także osiągać lepsze wyniki w działalności biznesowej. Taka świadomość nie jest jednak powszechna.
5. Komunikacja i kształtowanie kultury organizacyjnej.
Kultura organizacyjna to droga do efektywnego realizowania celów organizacji, ale z drugiej strony to również źródło trudności. Pytanie jak komunikować się i kształtować pożądaną kulturę organizacyjną, aby przyczyniała się do budowania pożądanego klimatu wewnątrz organizacji zadaje sobie dzisiaj wiele firm. Kultury organizacyjnej nie da się również ukształtować z dnia na dzień i na stałe, gdyż jest żywa i zmienna. Wymaga pełnej świadomości w działaniach zarządczych, jak i wizji do której się zmierza.

Prezes EKB Polska Janusz Cieślak wziął udział panelach dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Prezes Beata Drzazga, członek Zarządu EKB Polska, wyróżniona!

Miło jest nam poinformować, że Beata Drzazga, Prezes BetaMed S.A. i członek Zarządu  Europejskiego Klubu Biznesu Polska została wyróżniona następującymi nagrodami:

Polka 100-lecia – Polki mają głos – przyznana przez Sebastiana Skalskiego

Menadżer Roku 2017 Województwa Śląskiego I miejsce w kategorii Średnia i Duża Firma – przyznana przez Dziennik Zachodni

Nagroda TOP Menadżer 2017 Województwa Śląskiego – przyznana przez Dziennik Zachodni

Lider ochrony zdrowia 2018 – Skuteczne Zarządzanie w ochronie zdrowia – II MIEJSCE – przyznana przez wydawnictwo OSOZ

Zasłużona dla Regionalnego Środowiska Menedżerskiego – przyznana przez Śląscy Menadżerowie

Lider Polskiego Biznesu – przyznana przez BCC

Firma Rodzinna –  przyznana przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości.

This slideshow requires JavaScript.

Zarząd i Członkowie Europejskiego Klubu Biznesu Polska składają Pani Prezes najserdeczniejsze gratulacje!

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Europejskiego Klubu Biznesu Polska w Ośrodku Turystycznym “Targowski Dwór”.

W dniu 19 maja br. odbyło się kolejne wyjazdowe posiedzenie Zarządu Europejskiego Klubu Biznesu Polska. Tematem posiedzenia było omówienie planu pracy Komisji Organizacyjnej w bieżącym roku oraz współpraca międzynarodowa Klubu. Spotkanie miało miejsce w Ośrodku Turystycznym “Targowski Dwór”, w sielskiej i malowniczej mazurskiej miejscowości Targowo koło Szczytna, w posiadłości Bartosza Gołębiowskiego, syna członka Zarządu, Czesława Gołębiowskiego.
W części poświęconej współpracy międzynarodowej udział wzięli zaproszeni goście z Bułgarii: Profesor Uniwersytetu w Sofii Wladimir Atanasow (były Minister Nauki i Edukacji oraz były Ambasador Bułgarii w Słowenii), Swetla Zlatarska, były attaché Ambasady Bułgarii w Warszawie oraz dr Daria Tataj, założycielka i dyrektor Tataj innovation, globalnej firmy crowdsourcingu.
Prof. W.Atanasow zabierając głos podziękował za zaproszenie na spotkanie oraz podkreśli zainteresowanie współpracą gospodarczą z naszym krajem. Wyraził także wdzięczność za entuzjazm i przyjaźń z jaką spotkał się ze strony polskich przedsiębiorców, co spowodowało, że z jeszcze większą chęcią będzie promował polskich przedsiębiorców w Bułgarii. Na ręce Zarządu przekazał także życzenia rozwoju i sukcesów dla przedsiębiorców zrzeszonych w Europejskim  Klubie Biznesu Polska.

 Dr Daria Tataj obszernie omówiła wybrane zagadnienia zawarte w wydanej w Stanach Zjednoczonych książce swego autorstwa zatytułowanej “Innovation and entrepreneurship: A Growth Model for Europe Beyond the Crisis”. Innovation and entrepreneurship bada proces tworzenia innowacji i proponuje model tworzenia innowacji na masową skalę. Opierając się na nowych badaniach i wieloletnim doświadczeniu w Europejskim Instytucie Innowacji i Technologii, dr Daria Tataj opisuje dynamiczną architekturę globalnych sieci innowacji, sposób, w jaki sieci te nakładają się na siebie i jak zdolność przełączania się między nimi prowadzi do akumulacji talentów, wiedzy, umiejętności i  kapitału. Dzięki analizie innowacji w Stanach Zjednoczonych, Chinach, ze szczególnym uwzględnieniem Europy, Innovation and entrepreneurship odpowiada na pytanie dlaczego powstają centra innowacyjne i jak ten proces może być ponawiany? Jeśli chcemy tworzyć innowacje jako dyrektorzy generalni, przedsiębiorcy,  politycy lub liderzy uniwersyteccy, Innovation and entrepreneurship pokaże precyzyjne mechanizmy, które pozwolą ośrodkom innowacji przyciągać światowe talenty, kapitał ryzyka i gromadzić wiedzę.

Bardzo pracowite i konstruktywne posiedzenie Zarządu zwieńczył wspaniały koncert organowy w Świętej Lipce oraz miły i nastrojowy wieczór w przepięknej sali balowej “Targowskiego Dworu” zorganizowany przez gościnnych Gospodarzy. Goście zostali podjęci smakołykami serwowanymi przez Ośrodek. “Targowski Dwór” oferuje także  zabiegi masażu, relaks w mini spa:  saunie i jacuzzi. Przepiękna okolica oraz  widok na pobliski staw tworzą przyjemne otoczenie zarówno do wypoczynku, jak i do przeprowadzenia różnego rodzaju konferencji.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia  Ośrodka Turystycznego “Targowski Dwór”.

Nowa książka dr hab. Joanny Paliszkiewicz,prof. nadzw. SGGW, Przewodniczącej Komisji Zagranicznej EKB Polska.

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą książką dr hab. Joanny Paliszkiewicz, prof. nadzw. SGGW,  Przewodniczącej Komisji Zagranicznej Europejskiego Klubu Biznesu Polska we współautorstwie z prof. Barbarą Kożuch i Prof. Sławomirem Magalą pt.: “Managing Public Trust”opublikowaną w wydawnictwie Palgrave Macmillan.
W książce przedstawiono teoretyczne i praktyczne aspekty związane z zarządzaniem zaufaniem publicznym. Zaprezentowane zostały również wyniki badań z siedmiu krajów: Brazylii, Finlandii, Polski, Węgier, Portugalii, Tajwanu i Turcji. Książka składa się z pięciu rozdziałów, obejmujących znaczenie zaufania, rodzaje, wymiary i rolę zaufania w zarządzaniu; wyzwania organizacyjne związane z zaufaniem publicznym; wpływ mediów społecznościowych na rozwój zaufania publicznego; dynamika zaufania publicznego do biznesu i publiczne zaufanie w różnych kontekstach kulturowych.

O ułatwianiu działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Konstytucji Biznesu i funduszach europejskich podczas spotkania Europejskiego Klubu Biznesu Polska w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

W dniu 18 kwietnia 2018 r. Europejski Klub Biznesu Polska  gościł  Panią  Sylwię Romańczak, Zastępcę Dyrektora Departamentu Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Spotkanie członków i sympatyków Klubu odbyło się w Muzeum Sportu i Turystyki, mieszczącym się w Centrum Olimpijskim przy  ul. Wybrzeże Gdyńskie 4 w Warszawie.

Spotkanie poświęcone było planom i zamierzeniom resortu w zakresie ułatwiania działalności małych i średnich przedsiębiorstw, poprawy warunków ich funkcjonowania, eliminowania istniejących barier rozwojowych, działań innowacyjnych na potrzeby przedsiębiorców, zwiększenia efektywności wykorzystania środków unijnych przez przedsiębiorstwa, prezentacji dostępnych form wsparcia oraz możliwości pozyskania środków na realizację innowacyjnych projektów.

Podczas spotkania zwrócono uwagę na ważny aspekt, jakim są relacje pomiędzy urzędami państwowymi i przedsiębiorcami. Chodzi o ich poprawę również poprzez wprowadzenie prostego języka  zamiast typowo urzędowego, często niezrozumiałego dla małego i średniego przedsiębiorcy, wypracowanie modeli oraz jasnych i przejrzystych procedur, jednakowych dla wszystkich. Przedsiębiorcom przede wszystkim zależy na poprawie tej współpracy oraz wykazywaniu ze strony urzędników większej chęci pomocy i otwartości na problemy z jakimi się  borykają.

Uczestnicy spotkania mieli okazję wziąć udział w otwartej rozmowie z Dyrektor Sylwią Romańczak, w trakcie której zadane zostały pytania związane z pozyskaniem środków unijnych oraz innych funduszy,  zwrócono również uwagę na modelowe rozwiązania ułatwiające codzienne funkcjonowanie przedsiębiorcom. Jako znaczący problem przedstawiono  długotrwałe oczekiwanie na zezwolenia na pracę dla cudzoziemców wydawane niegdyś przez Urząd do Spraw Cudzoziemców w ciągu 1 dnia, natomiast obecnie czas oczekiwania na decyzję trwa nawet do 6 miesięcy, co ma niekorzystny wpływ na działalność  przedsiębiorcy oraz cudzoziemca, który mimo chęci nie może podjąć pracy.

Zebrani przedsiębiorcy podkreślili, że liczą na pomoc Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w kluczowych dla nich sprawach. Pani Sylwia Romańczak z wielkim zainteresowaniem wysłuchała wszelkich uwag oraz udzielała wyczerpujących odpowiedzi. Przedsiębiorcy wyrazili wolę kolejnego spotkania, podczas którego mogliby wspólnie z Gościem ocenić dokonane zmiany we wskazanych obszarach zainteresowania.

Na zakończenie każdy indywidualnie mógł porozmawiać z Gościem Klubu,  jak i wymienić poglądy pomiędzy uczestnikami spotkania.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że było to pierwsze spotkanie z serii  “Spotkanie z Gościem Klubu”, które odbyło się w przepięknym Muzeum Sportu i Turystyki, mieszczącym się w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Gość spotkania oraz przybyli członkowie i sympatycy Klubu mieli okazję do obejrzenia bogatej ekspozycji liczącej ponad 45 tys. unikatowych i oryginalnych eksponatów  o tematyce sportowej.  Przedstawione poniżej zdjęcia z ekspozycji pokazują jedynie kilka eksponatów.  Poprzez zorganizowanie spotkania w Muzeum Sportu i Turystyki, Europejski Klub Biznesu Polska przedstawia i promuje jedno z najciekawszych miejsc do odwiedzenia, jakim jest właśnie Muzeum Sportu i Turystyki. Szczerze rekomendujemy to wspaniałe miejsce do zwiedzania i rozpowszechniania wiedzy o nim.

This slideshow requires JavaScript.

 

 

Spektakl laureata nagrody EKB Polska PRO FUTURO 2017 Zespołu “Warszawianka” – Miłość to ja…

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21 marca br. o godz. 19.00 w Teatrze Kamienica (Al. Solidarności 93) odbędzie się spektakl „Miłość to ja…” o życiu i twórczości Hanki Ordonówny w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego “Warszawianka”. Pragniemy przypomnieć, że Zespół “Warszawianki” jest laureatem nagrody Europejskiego Klubu Biznesu Polska  PRO FUTURO 2017 DLA PRZYSZŁOŚCI. Wykonawcy to: Anna Lewandowska – wieloletnia solistka Zespołu, Hubert Paszkiewicz – aktor Teatru Narodowego w Warszawie oraz tancerze „Warszawianki” w fantastycznych kreacjach. Wspaniała muzyka  – w aranżacji utalentowanego, młodego Jaremy Jarosińskiego, choreografia  – jakże wrażliwego Jana Łosakiewicza, scenografia – uznanego nie tylko w Polsce i wielokrotnie nagradzanego Krzysztofa Małachowskiego, w reżyserii lubelskiego artysty – absolwenta Krakowskiej Akademii Teatralnej Stefana Szaciłowskiego.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia spektaklu. Bilety są do nabycia pod poniższym linkiem:

Link eBilet: https://www.ebilet.pl/teatr/spektakle-muzyczne/milosc-to-ja/

Zwiastun: https://www.youtube.com/watch?v=pLMm0Q5JiOs

„Miłość to ja…” to spektakl muzyczny, wokalny i taneczny, który opowiada o życiu jednej z najsłynniejszych polskich artystek XX w. – Hanki Ordonówny. Połączenie znakomitej reżyserii, ciekawej aranżacji muzycznej i scenografii z młodymi, utalentowanymi wykonawcami dały w efekcie poruszające widowisko, które przenosi widza w świat Ordonki i jej nietuzinkowej postaci.

„Miłość to ja…” nie jest próbą odtworzenia postaci Hanki Ordonówny, to raczej rodzaj wypowiedzi jednej artystki o drugiej. To próba pokazania Ordonki jako osobowości bardzo wrażliwej o dramatycznej i pięknej biografii. W tej próbie Anna Lewandowska (solistka „Warszawianki”) posługiwać się będzie własną wizją postaci tej wielkiej, niepowtarzalnej, dojrzałej gwiazdy – zarówno w geście, sposobie poruszania się, ujmującym niby nieśmiałym, ale jakże prowokującym spojrzeniu.

Co kryje się pod hasłem „Miłość to ja…”? Miłość do samej siebie? Miłość do Fryderyka Jarosego? Czy miłość do Hrabiego Michała Tyszkiewicza? A może miłość do jeszcze innego mężczyzny? Może miłość do polskich dzieci – ofiar okrutnej wojny? Może miłość do sztuki? A może po prostu miłość do bliźniego – do drugiego człowieka.

Spektakl jest próbą odpowiedzi na to pytanie. Każdy widz przeżywając z Ordonką wspaniałe, czasami trudne chwile z jej życia, pochyli się nad jej miłością i na pewno odnajdzie w tym spektaklu samego siebie lub coś dla siebie.

Scenariusz i reżyseria:      Stefan Szaciłowski
Choreografia:                      Jan Łosakiewicz

Scenografia:                        Krzysztof Małachowski
Opracowanie muzyczne:   Jarema Jarosiński

Wielka Wspaniała Drużyna!

Maciej Kot, Stefan Hula, Dawid Kubacki i Kamil Stoch zdobyli brązowe medale podczas poniedziałkowego konkursu olimpijskiego na dużej skoczni w koreańskim Pyongchang.  Jest to pierwszy w historii drużynowy medal olimpijski dla polskich skoczków! W sobotę Kamil Stoch zdobył złoto na tej samej skoczni.

Jesteśmy dumni tym bardziej, że drużyna skoczków narciarskich w składzie: Maciej Kot, Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Piotr Żyła jest laureatem nagrody Europejskiego Klubu Biznesu Polska BENE MERITUS 2017 DOBRZE ZASŁUŻONY za wyznaczanie światowych standardów w drużynowych skokach narciarskich, rozsławianie  Polski w świecie i  budowanie pozytywnych emocji społecznych. Panowie –  tak trzymać!!!!!

Zarząd i członkowie Europejskiego Klubu Biznesu Polska składają serdeczne gratulacje i  podziękowania!

Janusz Cieślak ponownie wybrany Prezesem EKB Polska na 5-letnią kadencję.

W dniu 14 grudnia 2017 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Stowarzyszenia Europejski Klub Biznesu Polska. Miejscem obrad była sala konferencyjna w Hotelu „Czarny Kot – My Warsaw Residence” w Warszawie.

Po otwarciu obrad Prezes Zarządu Janusz Cieślak dokonał uroczystego wręczenia legitymacji nowym członkom Stowarzyszenia.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przedstawione zostały:

  1. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z działalności Zarządu, zaprezentowane przez Prezesa Janusza Cieślaka.
  2. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej

W swoim sprawozdaniu Komisja Rewizyjna wysoko oceniła pracę Zarządu i podkreśliła szczególną rolę w osiągniętym sukcesie Prezesa Stowarzyszenia Janusza Cieślaka.

Walne Zgromadzenie jednogłośnie, w formie uchwał, zatwierdziło przedstawione sprawozdania, udzielając absolutorium zarówno Zarządowi, jak i Komisji Rewizyjnej.

Następnie zostały wybrane władze Stowarzyszenia na 5 – letnią kadencję w następującym składzie:

Janusz Cieślak  –  Prezes Zarządu

Krzysztof Walendziewski – Wiceprezes Zarządu

Członkowie:

Jolanta Batycka-Wąsik

Beata Drzazga

Czesław Gołębiowski

Andrzej Malaga

Joanna Paliszkiewicz 

Jacek Ragus

Jerzy Smolarczyk

Po zakończeniu Walnego Zgromadzenie odbyło się spotkanie Świąteczno – Noworoczne, które przebiegło w przyjemnej świątecznej atmosferze i było przyczynkiem do podsumowania mijającego roku, podzielenia się swoimi sukcesami osiągniętymi w pracy zawodowej oraz wspólnej radości z nadchodzących dni świętowania i refleksji. Prezes Janusz Cieślak w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim obecnym za współpracę w bieżącym roku i złożył przybyłym i ich Rodzinom najlepsze życzenia Świąteczne i Noworoczne.

This slideshow requires JavaScript.

Mateusz Morawiecki, Laureat nagrody VICTIORIA EUROPAE 2017 VICTORIA EUROPEJSKA, został Prezesem Rady Ministrów.

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że Laureat nagrody Europejskiego Klubu Biznesu Polska VICTORIA EUROPAE 2017 VICTORIA EUROPEJSKA pan Mateusz Morawiecki został powołany na urząd Prezesa Rady Ministrów. Zachował także tekę ministra rozwoju i finansów.

Zarząd i członkowie Europejskiego Klubu Biznesu Polska składają Panu Premierowi najserdeczniejsze gratulacje i życzenia sukcesów w pełnieniu funkcji. Wyrażamy także przekonanie, że w nowej roli Pan Premier będzie kontynuował swoją działalność, która zaowocowała przyznaniem w bieżącym roku nagrody VICTORIA EUROPAE 2017 VICTORIA EUROPEJSKA w uznaniu szczególnych zasług i dokonań w działalności na rzecz tworzenia warunków dla  rozwoju polskiej gospodarki oraz podnoszenia jej rangi na arenie międzynarodowej. Oczekujemy szybkiego przyjęcia rozwiązań służących rozwojowi małych i średnich polskich przedsiębiorstw i ułatwieniu ich funkcjonowania oraz uproszczenia, ograniczenia i stabilności  ustawodawstwa w tym zakresie.

Mateusz Morawiecki urodził się 20 czerwca 1968 r. we Wrocławiu. Jest polskim menedżerem i bankowcem oraz politykiem.

11 grudnia 2017 r. został powołany na stanowisko Prezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów.

Od 29 września 2016 r. do 11 grudnia 2017 r. był Wiceprezesem Rady Ministrów oraz ministrem rozwoju i finansów. Od 16 listopada 2015 do 29 września 2016 r. sprawował urząd Wiceprezesa Rady Ministrów oraz ministra rozwoju.

Ukończył historię na Uniwersytecie Wrocławskim, studia Business Administration na Politechnice Wrocławskiej i Central Connecticut State University. Uzyskał dyplom MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jest także absolwentem Uniwersytetu w Hamburgu, Uniwersytetu w Bazylei oraz Kellog School of Management Uniwersytetu Northwestern, Evanston w Stanach Zjednoczonych.
Karierę zawodową rozpoczął w 1992 roku w spółce Cogito. W latach 1993 – 1996 pracował we wrocławskiej firmie Enter Marketing-Publishing. W 1995 r. odbył staż w Deutsche Bundesbank, a w latach 1996 – 1997 pracował na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem. Jest współautorem podręcznika z zakresu prawa unijnego i ekonomiki integracji gospodarczej. W latach 1998–2001 był członkiem rad nadzorczych Agencji Rozwoju Przemysłu i Zakładu Energetycznego Wałbrzych. Zasiadał też w sejmiku dolnośląskim I kadencji. W 1998 r. został Zastępcą Dyrektora Departamentu Negocjacji Akcesyjnych w Komitecie Integracji Europejskiej i był członkiem grupy negocjującej przystąpienie Polski do Unii Europejskiej (Bankowość i Finanse). Od 1998 do 2001 r. pracował w Banku Zachodnim – najpierw jako doradca Prezesa Zarządu, następnie Członek Zarządu i Dyrektor Zarządzający. W czerwcu 2001 r. Mateusz Morawiecki został Członkiem Zarządu Banku Zachodniego WBK, a w maju 2007 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu.

W 2013 r. odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka.
23 czerwca 2015 r., za wybitne zasługi w działalności na rzecz wspierania oraz promowania polskiej kultury i dziedzictwa narodowego, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zna biegle język angielski i niemiecki. Posługuje się również językiem rosyjskim.

 

 

 

List Mateusza Morawieckiego, Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów z okazji przyznania Nagrody VICTORIA EUROPAE 2017 VICTORIA EUROPEJSKA.