Brytyjski poseł Daniel Kawczyński inicjatorem debaty na temat Nord Stream 2 w Izbie Gmin.

Zaprzyjaźniony z Europejskim Klubem Biznesu Polska  brytyjski poseł polskiego pochodzenia Daniel Kawczyński, zainicjował w Izbie Gmin debatę na temat Nord Stream 2,  podczas której przedstawił szereg argumentów wyjaśniających, dlaczego Wielka Brytania powinna mocniej zaangażować się w zatrzymanie gazociągu prowadzącego z Rosji do Niemiec.  Informacja na temat debaty znajduje się pod poniższym linkiem:

https://www.polskieradio24.pl/399/7975/Artykul/2697184,Brytyjski-posel-Daniel-Kawczynski-Niemcy-powinny-byc-objete-sankcjami-za-Nord-Stream-2

Poseł Daniel Kawczyński kilkukrotnie spotykał się z członkami Zarządu Europejskiego Klubu Biznesu Polska  w Londynie i w Warszawie.

 

 

 

Polsko – Brytyjskie Forum Belwederskie.

W dniach 3 i 4 marca br. odbyło się w Londynie IV Polsko – Brytyjskie Forum Belwederskie. Zainaugurowane w 2017 r. Forum Belwederskie jest najważniejszą pozarządową platformą dialogu polsko-brytyjskiego, w której uczestniczą przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, politycy, przedsiębiorcy, eksperci, naukowcy i organizacje pozarządowe z obu państw. Celem Forum jest wzmacnianie wzajemnych relacji poprzez debaty i dyskusje na tematy polityczne, gospodarcze i społeczne. Tegoroczne Forum było organizowane przez dwa think tanki: Chatham House – Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych oraz Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.  Forum przewodniczyli ze strony polskiej prof. Zdzisław Krasnodębski, a ze strony brytyjskiej Sir Malcolm Rifkind. Europejski Klub Biznesu Polska reprezentował Prezes Janusz Cieślak.

Janusz Cieślak, Prezes EKB Polska i prof. Zdzisław Krasnodębski, współprzewodniczący Komitetu Sterującego Forum Belwederskim.

Tematem sesji plenarnej pierwszego dnia Forum było “Polska i Wielka Brytania: więzi dwustronne w zmieniającym się kontekście politycznym” oraz próba udzielenia odpowiedzi na zagadnienia

  • jak Brexit wpłynie na stosunki brytyjsko-polskie;
  • jak ten związek może zostać utrzymany i pogłębiony w przyszłości.

W drugim dniu Forum podczas sesji plenarnej podjęty został temat “Suwerenność i tożsamość w Wielkiej Brytanii i  w Polsce”. Dużo uwagi poświęcono także temu, jak Unia Europejska będzie wyglądała bez Wielkiej Brytanii i jakie będzie miała relacje z Londynem. Obecny na Forum minister ds. europejskich Konrad Szymański powiedział, że w Brukseli rozpowszechnione jest przekonanie, że bez Wielkiej Brytanii, która hamowała integrację, kierowanie Unią będzie proste, jednak to przekonanie – podkreślił – jest błędne. Szymański uważa, że przed Unią stoi konieczność udzielenia odpowiedzi na bardzo poważne pytania – o przyszłość modelu gospodarczego w sytuacji coraz silniejszych tendencji protekcjonistycznych, o zakres jej odpowiedzialności za sprawy poza jej granicami oraz o budżet, bo jego zmniejszanie, do czego dążą niektóre państwa, oznacza – podkreślał Szymański – zmniejszanie roli Unii.

Janusz Cieślak, Prezes EKB Polska i Konrad Szymański, Minister ds Unii Europejskiej.

Malcolm Rifkind, były członek rządów Margaret Thatcher i Johna Majora, współprzewodniczący Komitetu Sterującego Forum Belwederskim stwierdził, że nie ma żadnego pragnienia ani w brytyjskim rządzie, ani w Partii Konserwatywnej, ani w ogóle w Wielkiej Brytanii, by doszło do fragmentaryzacji UE. Z tych samych powodów, dla których Winston Churchill wzywał w 1946 r. do zjednoczenia Europy, zastrzegając, że Wielka Brytania pewnie nie będzie jej częścią – bo w interesie Wielkiej Brytanii jest stabilna Europa.

Przemawia Malcolm Rifkind, współprzewodniczący Komitetu Sterującego Forum Belwederskim.

Kolejne  V Forum odbędzie się w 2021 r. w Polsce.

 

 

UK-Poland Business, Trade and Investment Forum 2018.

W dniu 25 maja 2018 r. odbyła się konferencja “Business, Trade and Investment (BTI) Forum”. Jest to jeden z projektów, które zostały uzgodnione podczas ubiegłorocznych konsultacji międzyrządowych w grudniu 2017 r. pomiędzy rządami Polski i wielkiej Brytanii. Organizatorem Forum było Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ambasada Brytyjska w Warszawie.

Forum zgromadziło przedstawicieli ze świata biznesu, polityki,  a także dziennikarzy i stowarzyszenia branżowe, a jego celem było przedstawienie istniejących obszarów współpracy oraz prezentacja nowych możliwości. W przedsięwzięciu udział wziął Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska Janusz Cieślak.

Prezes EKB Polska uczestnikiem Polsko – Brytyjskiego Forum Belwederskiego.

W dniach 8-9 marca 2017 roku w Warszawie odbyło się Polsko-Brytyjskie Forum Belwederskie. Jest to nowa inicjatywa, której celem jest poszerzenie i pogłębienie dialogu między brytyjskim i polskim społeczeństwem obywatelskim. Inauguracja Forum miała miejsce w warszawskim Belwederze, oficjalnej rezydencji Prezydenta RP, która dodatkowo użyczyła nazwy temu planowanemu corocznie – na przemian w Wielkiej Brytanii i Polsce – wydarzeniu. Forum będzie okazją do spotkania różnych podmiotów ze sfery głownie pozarządowej z obu państw, w tym czołowych przedstawicieli świata nauki, biznesu, instytucji kultury, mediów, parlamentarzystów i diaspory. Uczestnictwo w Forum możliwe jest tylko na podstawie imiennego zaproszenia. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że zaproszenie do udziału w tym przedsięwzięciu otrzymał Janusz Cieślak, Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska.

Inicjatywa zorganizowania Polsko-Brytyjskiego Forum Belwederskiego ma charakter pozarządowy, niemniej jednak cieszy się pełnym poparciem rządów Polski i Wielkiej Brytanii. W istocie, utworzenie Polsko – Brytyjskiego Forum Społeczeństwa Obywatelskiego jest następstwem uzgodnień poczynionych przez Premierów obu państw w listopadzie 2016 r. w Wielkiej Brytanii. Wówczas to strony zgodnie uznały, że organizowane raz w roku, dwustronne Forum będzie doskonałą okazją do poszerzenia i pogłębienia dialogu społeczeństw obu państw. Ponadto stanowić będzie doniosłe dopełnienie corocznych polsko-brytyjskich konsultacji międzyrządowych.

Do wytyczenia strategicznych kierunków Forum Belwederskiego powołany został Komitet Sterujący, któremu współprzewodniczą: ze strony polskiej  Ryszard Czarnecki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz ze strony brytyjskiej Sir Malcolm Rifkind, Kawaler Komandor Orderu św. Michała i św. Jerzego, Radca Królowej, były Minister Spraw Zagranicznych. Komitet Sterujący wyraził wolę, aby tegoroczne Forum Belwederskie poświęcone zostało omówieniu przyszłości stosunków dwustronnych  –  „Wielka Brytania – Polska 2025: Nowa Rzeczywistość”.

Jonathan Knott, Ambasador Wielkiej Brytanii i Janusz Cieślak , Prezes EKB Polska                                                                                                                                     Zdjęcie: Grzegorz Rogiński