Prezes EKB Polska uczestnikiem Polsko – Brytyjskiego Forum Belwederskiego.

W dniach 8-9 marca 2017 roku w Warszawie odbyło się Polsko-Brytyjskie Forum Belwederskie. Jest to nowa inicjatywa, której celem jest poszerzenie i pogłębienie dialogu między brytyjskim i polskim społeczeństwem obywatelskim. Inauguracja Forum miała miejsce w warszawskim Belwederze, oficjalnej rezydencji Prezydenta RP, która dodatkowo użyczyła nazwy temu planowanemu corocznie – na przemian w Wielkiej Brytanii i Polsce – wydarzeniu. Forum będzie okazją do spotkania różnych podmiotów ze sfery głownie pozarządowej z obu państw, w tym czołowych przedstawicieli świata nauki, biznesu, instytucji kultury, mediów, parlamentarzystów i diaspory. Uczestnictwo w Forum możliwe jest tylko na podstawie imiennego zaproszenia. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że zaproszenie do udziału w tym przedsięwzięciu otrzymał Janusz Cieślak, Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska.

Inicjatywa zorganizowania Polsko-Brytyjskiego Forum Belwederskiego ma charakter pozarządowy, niemniej jednak cieszy się pełnym poparciem rządów Polski i Wielkiej Brytanii. W istocie, utworzenie Polsko – Brytyjskiego Forum Społeczeństwa Obywatelskiego jest następstwem uzgodnień poczynionych przez Premierów obu państw w listopadzie 2016 r. w Wielkiej Brytanii. Wówczas to strony zgodnie uznały, że organizowane raz w roku, dwustronne Forum będzie doskonałą okazją do poszerzenia i pogłębienia dialogu społeczeństw obu państw. Ponadto stanowić będzie doniosłe dopełnienie corocznych polsko-brytyjskich konsultacji międzyrządowych.

Do wytyczenia strategicznych kierunków Forum Belwederskiego powołany został Komitet Sterujący, któremu współprzewodniczą: ze strony polskiej  Ryszard Czarnecki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz ze strony brytyjskiej Sir Malcolm Rifkind, Kawaler Komandor Orderu św. Michała i św. Jerzego, Radca Królowej, były Minister Spraw Zagranicznych. Komitet Sterujący wyraził wolę, aby tegoroczne Forum Belwederskie poświęcone zostało omówieniu przyszłości stosunków dwustronnych  –  „Wielka Brytania – Polska 2025: Nowa Rzeczywistość”.

Jonathan Knott, Ambasador Wielkiej Brytanii i Janusz Cieślak , Prezes EKB Polska                                                                                                                                     Zdjęcie: Grzegorz Rogiński