Prof. dr hab. Witold Modzelewski gościem EKB Polska.

W dniu 2 marca 2017 r. na zaproszenie Prezesa Janusza Cieślaka gościem Europejskiego Klubu Biznesu Polska był prof. dr hab. Witold Modzelewski, Prezes Instytutu Studiów Podatkowych. Tematem spotkania była polityka podatkowa wobec przedsiębiorców w świetle Konstytucji dla biznesu. 

Przedstawiając Gościa Prezes EKB Polska podkreślił, że prof. W. Modzelewski jest wybitnym znawcą problematyki podatkowej i autorem ponad 1000 publikacji podejmujących tę tematykę. Jako Radca Prawny wiedzę teoretyczną łączy z doświadczeniem praktycznym.

Zabierając głos, prof. Witold Modzelewski  przestrzegł przed pokładaniem zbytniej wiary w cyfryzacje, która jego zdaniem, nie jest „cudownym lekiem” na rozwiązanie wszystkich problemów gospodarczych lub tych  związanych ze złym funkcjonowaniem systemu podatkowego. Podkreślił, że władza każdego kraju powinna przede wszystkim działać w interesie dobra publicznego. Stwierdził, że obecnie największym problem krajów dobrze rozwiniętych, jest proceder wyłudzania podatku VAT oraz unikania płacenia należnych podatków przez nieuczciwych przedsiębiorców. Statystycznie, nawet 1/5 faktur w Unii Europejskiej jest fałszywa, co najlepiej pokazuje wagę problemu, z jakim mamy do czynienia. Tworzy to bardzo niekorzystną sytuację, w której obok podmiotów gospodarczych działających zgodnie z prawem i przyczyniających się do wzrostu gospodarczego, funkcjonują  również te, które niczego nie produkują, nie świadczą żadnych usług, a ich  jedynym celem jest narażanie skarbu państwa na bardzo poważne straty. Zadaniem aparatu państwowego jest więc umiejętność wykrywania takich szkodliwych  podmiotów gospodarczych i ich  unieszkodliwianie.


Prof. W. Modzelewski zwrócił także uwagę na bardzo niebezpieczne zjawisko, jakim jest tworzenie ustaw lub przepisów, które sztucznie wywołują zapotrzebowanie na rozwiązania czy usługi, świadczone przez wąską grupę przedsiębiorców.  Tworzy to bardzo niebezpieczny  i szkodliwy precedens, w którym jedni przedsiębiorcy muszą dostosowywać się do rynku, natomiast inni za pomocą wprowadzonych ustaw, dostosowują go do własnym potrzeb. Działanie te nie mają nic wspólnego z zasadami wolnego rynku, a wręcz przeciwnie są ich całkowitym zaprzeczeniem.

Na zakończenie prof. W. Modzelewski odpowiadał na zagadnienia poruszone przez uczestniczących w spotkaniu przedsiębiorców.

Spotkania, zgodnie z utrwaloną już tradycją, odbyło się w sali konferencyjnej gościnnego Hotelu – Restauracji Czarny Kot – My Warsaw Residence.