Mateusz Morawiecki, Laureat nagrody VICTIORIA EUROPAE 2017 VICTORIA EUROPEJSKA, został Prezesem Rady Ministrów.

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że Laureat nagrody Europejskiego Klubu Biznesu Polska VICTORIA EUROPAE 2017 VICTORIA EUROPEJSKA pan Mateusz Morawiecki został powołany na urząd Prezesa Rady Ministrów. Zachował także tekę ministra rozwoju i finansów.

Zarząd i członkowie Europejskiego Klubu Biznesu Polska składają Panu Premierowi najserdeczniejsze gratulacje i życzenia sukcesów w pełnieniu funkcji. Wyrażamy także przekonanie, że w nowej roli Pan Premier będzie kontynuował swoją działalność, która zaowocowała przyznaniem w bieżącym roku nagrody VICTORIA EUROPAE 2017 VICTORIA EUROPEJSKA w uznaniu szczególnych zasług i dokonań w działalności na rzecz tworzenia warunków dla  rozwoju polskiej gospodarki oraz podnoszenia jej rangi na arenie międzynarodowej. Oczekujemy szybkiego przyjęcia rozwiązań służących rozwojowi małych i średnich polskich przedsiębiorstw i ułatwieniu ich funkcjonowania oraz uproszczenia, ograniczenia i stabilności  ustawodawstwa w tym zakresie.

Mateusz Morawiecki urodził się 20 czerwca 1968 r. we Wrocławiu. Jest polskim menedżerem i bankowcem oraz politykiem.

11 grudnia 2017 r. został powołany na stanowisko Prezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów.

Od 29 września 2016 r. do 11 grudnia 2017 r. był Wiceprezesem Rady Ministrów oraz ministrem rozwoju i finansów. Od 16 listopada 2015 do 29 września 2016 r. sprawował urząd Wiceprezesa Rady Ministrów oraz ministra rozwoju.

Ukończył historię na Uniwersytecie Wrocławskim, studia Business Administration na Politechnice Wrocławskiej i Central Connecticut State University. Uzyskał dyplom MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jest także absolwentem Uniwersytetu w Hamburgu, Uniwersytetu w Bazylei oraz Kellog School of Management Uniwersytetu Northwestern, Evanston w Stanach Zjednoczonych.
Karierę zawodową rozpoczął w 1992 roku w spółce Cogito. W latach 1993 – 1996 pracował we wrocławskiej firmie Enter Marketing-Publishing. W 1995 r. odbył staż w Deutsche Bundesbank, a w latach 1996 – 1997 pracował na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem. Jest współautorem podręcznika z zakresu prawa unijnego i ekonomiki integracji gospodarczej. W latach 1998–2001 był członkiem rad nadzorczych Agencji Rozwoju Przemysłu i Zakładu Energetycznego Wałbrzych. Zasiadał też w sejmiku dolnośląskim I kadencji. W 1998 r. został Zastępcą Dyrektora Departamentu Negocjacji Akcesyjnych w Komitecie Integracji Europejskiej i był członkiem grupy negocjującej przystąpienie Polski do Unii Europejskiej (Bankowość i Finanse). Od 1998 do 2001 r. pracował w Banku Zachodnim – najpierw jako doradca Prezesa Zarządu, następnie Członek Zarządu i Dyrektor Zarządzający. W czerwcu 2001 r. Mateusz Morawiecki został Członkiem Zarządu Banku Zachodniego WBK, a w maju 2007 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu.

W 2013 r. odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka.
23 czerwca 2015 r., za wybitne zasługi w działalności na rzecz wspierania oraz promowania polskiej kultury i dziedzictwa narodowego, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zna biegle język angielski i niemiecki. Posługuje się również językiem rosyjskim.