O ułatwianiu działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Konstytucji Biznesu i funduszach europejskich podczas spotkania Europejskiego Klubu Biznesu Polska w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

W dniu 18 kwietnia 2018 r. Europejski Klub Biznesu Polska  gościł  Panią  Sylwię Romańczak, Zastępcę Dyrektora Departamentu Promocji Funduszy Europejskich w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Spotkanie członków i sympatyków Klubu odbyło się w Muzeum Sportu i Turystyki, mieszczącym się w Centrum Olimpijskim przy  ul. Wybrzeże Gdyńskie 4 w Warszawie.

Spotkanie poświęcone było planom i zamierzeniom resortu w zakresie ułatwiania działalności małych i średnich przedsiębiorstw, poprawy warunków ich funkcjonowania, eliminowania istniejących barier rozwojowych, działań innowacyjnych na potrzeby przedsiębiorców, zwiększenia efektywności wykorzystania środków unijnych przez przedsiębiorstwa, prezentacji dostępnych form wsparcia oraz możliwości pozyskania środków na realizację innowacyjnych projektów.

Podczas spotkania zwrócono uwagę na ważny aspekt, jakim są relacje pomiędzy urzędami państwowymi i przedsiębiorcami. Chodzi o ich poprawę również poprzez wprowadzenie prostego języka  zamiast typowo urzędowego, często niezrozumiałego dla małego i średniego przedsiębiorcy, wypracowanie modeli oraz jasnych i przejrzystych procedur, jednakowych dla wszystkich. Przedsiębiorcom przede wszystkim zależy na poprawie tej współpracy oraz wykazywaniu ze strony urzędników większej chęci pomocy i otwartości na problemy z jakimi się  borykają.

Uczestnicy spotkania mieli okazję wziąć udział w otwartej rozmowie z Dyrektor Sylwią Romańczak, w trakcie której zadane zostały pytania związane z pozyskaniem środków unijnych oraz innych funduszy,  zwrócono również uwagę na modelowe rozwiązania ułatwiające codzienne funkcjonowanie przedsiębiorcom. Jako znaczący problem przedstawiono  długotrwałe oczekiwanie na zezwolenia na pracę dla cudzoziemców wydawane niegdyś przez Urząd do Spraw Cudzoziemców w ciągu 1 dnia, natomiast obecnie czas oczekiwania na decyzję trwa nawet do 6 miesięcy, co ma niekorzystny wpływ na działalność  przedsiębiorcy oraz cudzoziemca, który mimo chęci nie może podjąć pracy.

Zebrani przedsiębiorcy podkreślili, że liczą na pomoc Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w kluczowych dla nich sprawach. Pani Sylwia Romańczak z wielkim zainteresowaniem wysłuchała wszelkich uwag oraz udzielała wyczerpujących odpowiedzi. Przedsiębiorcy wyrazili wolę kolejnego spotkania, podczas którego mogliby wspólnie z Gościem ocenić dokonane zmiany we wskazanych obszarach zainteresowania.

Na zakończenie każdy indywidualnie mógł porozmawiać z Gościem Klubu,  jak i wymienić poglądy pomiędzy uczestnikami spotkania.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że było to pierwsze spotkanie z serii  „Spotkanie z Gościem Klubu”, które odbyło się w przepięknym Muzeum Sportu i Turystyki, mieszczącym się w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Gość spotkania oraz przybyli członkowie i sympatycy Klubu mieli okazję do obejrzenia bogatej ekspozycji liczącej ponad 45 tys. unikatowych i oryginalnych eksponatów  o tematyce sportowej.  Przedstawione poniżej zdjęcia z ekspozycji pokazują jedynie kilka eksponatów.  Poprzez zorganizowanie spotkania w Muzeum Sportu i Turystyki, Europejski Klub Biznesu Polska przedstawia i promuje jedno z najciekawszych miejsc do odwiedzenia, jakim jest właśnie Muzeum Sportu i Turystyki. Szczerze rekomendujemy to wspaniałe miejsce do zwiedzania i rozpowszechniania wiedzy o nim.

This slideshow requires JavaScript.