Dyplomatyczne otwarcie roku 2024 Krajowej Izby Gospodarczej.

W dniu 15 lutego 2024 r. w Centrum Olimpijskim PKOL w Warszawie odbyła się już dziewiąta edycja „Dyplomatycznego Otwarcie Roku” zorganizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą. Hasło tegorocznego wydarzenia brzmiało: „Nowa wizja – nowe drogi!”/„New vision – new ways”, a więc zachęcało do optymistycznego patrzenia w przyszłość, ale także do zastanowienia się nad tym jaką rzeczywistość chcemy wspólnie kreować.

Prowadzący Dyplomatyczne Otwarcie Roku Dyrektor Jery Drożdż .
Prowadzący Dyplomatyczne Otwarcie Roku Dyrektor Jerzy Drożdż.

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 500 gości, w tym  czołowi  polscy przedsiębiorcy, politycy, eksperci oraz ponad 100 dyplomatów – ambasadorów i radców handlowych z 82 krajów. Europejski Klub Biznesu Polska reprezentował Prezes Janusz Cieślak.

Prezes EKB Polska Janusz Cieślak w towarzystwie Prezesa KIG Marka Kłoczko wraz z synem oraz Dyrektor Iwony Niemczewskiej z córką.
Prezes EKB Polska Janusz Cieślak w towarzystwie Prezesa KIG Marka Kłoczko wraz z synem oraz Dyrektor Iwony Niemczewskiej z córką.

Podczas wydarzenia zaproszeni goście dyskutowali o perspektywach i możliwościach gospodarczych dla Polski, Europy i świata w nadchodzącym roku, podsumowali miniony rok, a także przez poszczególne instytucje, resorty i samorządy zostały przedstawione plany nt. międzynarodowej współpracy gospodarczej.

Dyplomatyczne Otwarcie Roku stanowiło również okazję do zaprezentowania przez Urzędy Marszałkowskie walorów turystycznych, kulturowych, a przede wszystkim potencjału inwestycyjnego polskich regionów, co w perspektywie miało przełożyć się na  rozwój regionalnej przedsiębiorczości oraz zachęcanie lokalnych firm do prowadzeniem biznesu na rynkach zagranicznych.

Uczestnicy Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2024 mieli także okazję do rozmów, wymiany informacji i nawiązania kontaktów biznesowych.

Ambassadors’ Cup 2020 – Pierwszy Turniej Ground Golfa członków korpusu dyplomatycznego.

W sobotę 19 września br. w Józefowie k/Warszawy, z okazji 70-tej rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Mongolią, pod patronatem Ambasadora Mongolii Jego Ekscelencji Dorj Barkhas odbył się pierwszy turniej Ground Golfa członków korpusu dyplomatycznego  „Ambassadors’ Cup 2020”.  Udział w rozgrywkach wzięło 20 członków korpusu dyplomatycznego mówiących po polsku oraz zaproszeni goście z Polski. Stowarzyszenie Europejski Klub Biznesu Polska reprezentowali: Prezes Pan Janusz Cieślak oraz Pani  Bożena Banasik – Cieślak.

Od lewej: Pan dr Ocz Bataa, Pani Bożena Banasik – Cieślak,  J.E.  Krzysztof Bojko – Ambasador Polski w Mongolii, J.E. Dorj Barkhas – Ambasador Mongolii w Polsce, Pan Janusz Cieślak – Prezes EKB Polska.

Gości powitał Wiceburmistrz Józefowa Pan Piotr Gąszcz, który w wystąpieniu  podkreślił: „bardzo się cieszę, że mamy gości z Polski i ze świata. Dziękuję Ambasadorowi Mongolii, że zaproponował  organizację turnieju w Józefowie. Mam nadzieję, że rozpoczęliśmy nową tradycję i że będziemy spotykać się co roku. Życzę udanej zabawy – niech wygra najlepszy”.

Otwierając turniej, Ambasador Mongolii J.E. Dorj Barkhas przemawiając piękną polszczyzną stwierdził „bardzo dziękuję, że przyszliście na turniej,  dziękuję Panu Burmistrzowi i osobom z gminy Józefów, że pomogli nam w organizacji tego turnieju, udostępniając teren i udzielili wsparcia.  Dziękuję kierownictwu Klubu Ground Golfa, cieszę się, że jest przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych Krzysztof Bojko – Ambasador Polski w Mongolii. Idea i pomysł zorganizowania tego turnieju jest bardzo ważna szczególnie teraz podczas pandemii, gdy jesteśmy ograniczeni kwarantanną. Ground golf jest sportem rekreacyjnym nie kontaktowym. Jest to okazja do spotkania i wymiany doświadczeń. Mam nadzieję, że tradycja będzie kontynuowana również w przyszłym roku”.

J.E. Dorj Barkhas, Ambasador Mongolii w Polsce.

Turniej rozpoczął się po krótkim szkoleniu z zasad gry, które przeprowadził Pan Michał Dobrzyński.

W grupie Korpusu Dyplomatycznego najlepsze wyniki osiągnęli:

1  J.E. Ambasador Mongolii  Barkhas Dorj

2  Pan Igor Braniecki Radca Ambasady Ukrainy

3  Pani Tumurbaatar Enkhbayar – Małżonka Ambasadora Mongolii

Wydarzenie uświetnił występ mongolskiego zespołu  regionalnego, który zaprezentował piękną muzykę, śpiew i taniec w oryginalnych, ludowych strojach mongolskich.  Uczestnikami zespołu są m.in. Państwo Naranyuya Nomindalai i Ocz Bataa,  obywatele Polski i Mongolii, którzy przybyli do naszego kraju w roku 1991 i od tego czasu obydwoje wykonują z pasją  zawód lekarza.

Mongolski zespół regionalny.

Organizatorzy zadbali także o polski akcent części artystycznej, podczas którego Polka zatrudniona w Ambasadzie Mongolii  wykonała  piosenkę  ludową „Szła dzieweczka do laseczka” z akompaniamentem mongolskiego zespołu regionalnego.

Należy szczególnie podkreślić wspaniałą atmosferę spotkania, świetną zabawę wszystkich jego uczestników  i oczywiście doskonałą pogodę.

Uczestnicy „Ambassadors’ Cup 2020”.

Organizatorzy: Ambasada Mongolii, Ground Golf Club  //www.groundgolf.pl/.

Partnerem wydarzenia był Urząd Miasta Józefów.

Nagrody ufundowali:  Ambasada Mongolii, Ambasada Węgier, oraz Laboratorium kosmetyczne AVA Cosmetics.

Partnerem medialnym wydarzenia był TOPGolf.pl  www.topgolf.pl.

This slideshow requires JavaScript.

Przedświąteczne spotkanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

W dniu 12 grudnia br. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zorganizowało w Hotelu Bellotto w Warszawie doroczne przedświąteczne spotkanie. Gospodarzem wydarzenia był Marek Magierowski, Podsekretarz Stanu w MSZ. Spotkanie poświęcone było podsumowaniu działań w zakresie dyplomacji ekonomicznej zrealizowanych przez Departament Współpracy Ekonomicznej oraz placówki dyplomatyczne RP we współpracy z przedstawicielami polskiego biznesu, administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz agencji i instytucji aktywnie działających w obszarze promocji polskiej gospodarki oraz omówieniu planów w tym zakresie na 2018 rok.  Gościem spotkania jak co roku był Janusz Cieślak, Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska.

Uroczyste spotkanie w Ambasadzie Węgier z okazji 60. rocznicy wybuchu Powstania Węgierskiego.

W dniu 21 października br.  w Ambasadzie Węgier w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 60 rocznicy wybuchu Powstania Węgierskiego.  Na zaproszenie  J.E. dr Ivana Gyurcsika, Ambasadora Węgier w Polsce,  w spotkaniu udział wzięli m.in. posłowie, senatorowie i członkowie rządu RP., a także przybyły z tej okazji do Polski minister sprawiedliwości Węgier  Laszlo Trocsanyi.  Wśród zaproszonych gości był Janusz Cieślak, Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska.

Spotkanie rozpoczęły hymny narodowe:  polski i węgierski. W krótkim wystąpieniu  Ambasador Węgier powiedział: „60 lat temu Węgrzy walczyli o wolność, a Polacy ją wspierali. Przez całą naszą ponad tysiącletnią historię doświadczyliśmy, w niezliczonych przypadkach, przyjaźni i solidarności (….). Naród węgierski dziś jest wdzięczny za pomoc, którą polskie społeczeństwo udzieliło jesienią 1956 r. walczącym o wolność Węgrom. Pamiętamy również, że w pierwszych dniach węgierskiej rewolucji i walki o wolność młodzież akademicka Budapesztu opowiedziała się za polskimi reformami. Pamiętamy również o tym, że w całej Polsce – m.in. w Warszawie – organizowano wiece poparcia, demonstracje i zbiórki na rzecz uczestników węgierskiej rewolucji. (…) To specyficzne poczucie wspólnoty obu narodów było i jest nadal wynikiem wspólnej świadomości, wspólnej walki z tym samym przeciwnikiem, w tym samym celu”.

Powstanie Węgierskie, nazywane również rewolucją węgierską, wybuchło 23 października 1956 roku. Jego uczestnicy domagali się przywrócenia wolności słowa i innych swobód obywatelskich oraz pełnej niezależności od ZSRR. Rozpoczęta w dniu 4 listopada 1956 r. interwencja wojsk sowieckich w ciągu kilku tygodni krwawo stłumiła powstanie. W czasie walk zginęło ponad 2500 osób. Po upadku powstania kilkaset osób stracono, a tysiące uwięziono.

Prezes Janusz Cieślak w towarzystwie Ambasadora Węgier Ivana Gyurcsika i byłego Ambasadora RP na Węgrzech Grzegorza Łubczyka.
Prezes Janusz Cieślak w towarzystwie Ambasadora Węgier Ivana Gyurcsika
i byłego Ambasadora RP na Węgrzech Grzegorza Łubczyka.

Jarosław Skowroński, członek Zarządu i Przewodniczący Komisji Zagranicznej Europejskiego Klubu Biznesu Polska dyplomatą w Republice Bułgarii.

Miło nam poinformować, że nasz kolega Jarosław Skowroński,  członek Zarządu i Przewodniczący Komisji Zagranicznej Europejskiego Klubu Biznesu Polska objął stanowisko radcy i zastępcy kierownika Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Sofii. Objęcie tego stanowiska było wynikiem wygranego konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Gospodarki.
Jarosław Skowroński
Jarosław Skowroński jest z wykształcenia ekonomistą i dziennikarzem. W dotychczasowej karierze zawodowej pełnił między innymi funkcję rzecznika prasowego oraz dyrektora Biura Komunikacji dwóch wicepremierów. Nie jest to także pierwsza placówka dyplomatyczna naszego Kolegi. W przeszłości był radcą i zastępcą ambasadora RP w Indonezji oraz konsulem w Ambasadzie RP w Turcji.

Mamy nadzieję, że praca naszego Kolegi na placówce dyplomatycznej przyczyni się do dalszego rozwoju współpracy Europejskiego Klubu Biznesu Polska z bułgarskimi organizacjami gospodarczymi,  co w rezultacie doprowadzi do wzrostu wymiany handlowej pomiędzy obydwoma krajami.

Zarząd i członkowie Europejskiego Klubu Biznesu Polska składają serdeczne gratulacje i życzą wielu sukcesów na nowym miejscu pracy.