Dyplomatyczne otwarcie roku 2024 Krajowej Izby Gospodarczej.

W dniu 15 lutego 2024 r. w Centrum Olimpijskim PKOL w Warszawie odbyła się już dziewiąta edycja „Dyplomatycznego Otwarcie Roku” zorganizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą. Hasło tegorocznego wydarzenia brzmiało: „Nowa wizja – nowe drogi!”/„New vision – new ways”, a więc zachęcało do optymistycznego patrzenia w przyszłość, ale także do zastanowienia się nad tym jaką rzeczywistość chcemy wspólnie kreować.

Prowadzący Dyplomatyczne Otwarcie Roku Dyrektor Jery Drożdż .
Prowadzący Dyplomatyczne Otwarcie Roku Dyrektor Jerzy Drożdż.

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 500 gości, w tym  czołowi  polscy przedsiębiorcy, politycy, eksperci oraz ponad 100 dyplomatów – ambasadorów i radców handlowych z 82 krajów. Europejski Klub Biznesu Polska reprezentował Prezes Janusz Cieślak.

Prezes EKB Polska Janusz Cieślak w towarzystwie Prezesa KIG Marka Kłoczko wraz z synem oraz Dyrektor Iwony Niemczewskiej z córką.
Prezes EKB Polska Janusz Cieślak w towarzystwie Prezesa KIG Marka Kłoczko wraz z synem oraz Dyrektor Iwony Niemczewskiej z córką.

Podczas wydarzenia zaproszeni goście dyskutowali o perspektywach i możliwościach gospodarczych dla Polski, Europy i świata w nadchodzącym roku, podsumowali miniony rok, a także przez poszczególne instytucje, resorty i samorządy zostały przedstawione plany nt. międzynarodowej współpracy gospodarczej.

Dyplomatyczne Otwarcie Roku stanowiło również okazję do zaprezentowania przez Urzędy Marszałkowskie walorów turystycznych, kulturowych, a przede wszystkim potencjału inwestycyjnego polskich regionów, co w perspektywie miało przełożyć się na  rozwój regionalnej przedsiębiorczości oraz zachęcanie lokalnych firm do prowadzeniem biznesu na rynkach zagranicznych.

Uczestnicy Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2024 mieli także okazję do rozmów, wymiany informacji i nawiązania kontaktów biznesowych.