Uroczyste spotkanie w Ambasadzie Węgier z okazji 60. rocznicy wybuchu Powstania Węgierskiego.

W dniu 21 października br.  w Ambasadzie Węgier w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 60 rocznicy wybuchu Powstania Węgierskiego.  Na zaproszenie  J.E. dr Ivana Gyurcsika, Ambasadora Węgier w Polsce,  w spotkaniu udział wzięli m.in. posłowie, senatorowie i członkowie rządu RP., a także przybyły z tej okazji do Polski minister sprawiedliwości Węgier  Laszlo Trocsanyi.  Wśród zaproszonych gości był Janusz Cieślak, Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska.

Spotkanie rozpoczęły hymny narodowe:  polski i węgierski. W krótkim wystąpieniu  Ambasador Węgier powiedział: „60 lat temu Węgrzy walczyli o wolność, a Polacy ją wspierali. Przez całą naszą ponad tysiącletnią historię doświadczyliśmy, w niezliczonych przypadkach, przyjaźni i solidarności (….). Naród węgierski dziś jest wdzięczny za pomoc, którą polskie społeczeństwo udzieliło jesienią 1956 r. walczącym o wolność Węgrom. Pamiętamy również, że w pierwszych dniach węgierskiej rewolucji i walki o wolność młodzież akademicka Budapesztu opowiedziała się za polskimi reformami. Pamiętamy również o tym, że w całej Polsce – m.in. w Warszawie – organizowano wiece poparcia, demonstracje i zbiórki na rzecz uczestników węgierskiej rewolucji. (…) To specyficzne poczucie wspólnoty obu narodów było i jest nadal wynikiem wspólnej świadomości, wspólnej walki z tym samym przeciwnikiem, w tym samym celu”.

Powstanie Węgierskie, nazywane również rewolucją węgierską, wybuchło 23 października 1956 roku. Jego uczestnicy domagali się przywrócenia wolności słowa i innych swobód obywatelskich oraz pełnej niezależności od ZSRR. Rozpoczęta w dniu 4 listopada 1956 r. interwencja wojsk sowieckich w ciągu kilku tygodni krwawo stłumiła powstanie. W czasie walk zginęło ponad 2500 osób. Po upadku powstania kilkaset osób stracono, a tysiące uwięziono.

Prezes Janusz Cieślak w towarzystwie Ambasadora Węgier Ivana Gyurcsika i byłego Ambasadora RP na Węgrzech Grzegorza Łubczyka.
Prezes Janusz Cieślak w towarzystwie Ambasadora Węgier Ivana Gyurcsika
i byłego Ambasadora RP na Węgrzech Grzegorza Łubczyka.