Przedstawiciele EKB Polska gośćmi na Wigilii dla Weteranów w Ognisku Polskim w Londynie.

W dniu 19 grudnia 2019 r. przedstawiciele Europejskiego Klubu Biznesu Polska:  Krzysztof Walendziewski, Wiceprezes i Bożena Banasik – Cieślak byli gośćmi na Wigilii dla Weteranów zorganizowanej w Ognisku Polskim w Londynie przez Portal British Poles oraz Europejskie Forum Wolności. Spotkanie wigilijne dla mieszkających w Wielkiej Brytanii kombatantów i weteranów polskich sił zbrojnych miało na celu uczczenia ich bohaterstwa oraz integrację środowisk polonijnych.

Bożena Banasik – Cieślak i Krzysztof Walendziewski, Wiceprezes EKB Polska z pułkownikiem Ottonem Hulackim.

Obecni byli członkowie Brygady Strzelców Karpackich, przedstawiciel 1. Dywizji Pancernej dowodzonej przez gen. Stanisława Maczka, lotnik z Dywizjonu 300, reprezentanci Armii Krajowej, oraz uciekinierzy przed zagładą Holocaustu.

Ważnym momentem uroczystości było wręczenie rannemu w bitwie pod Anconą, 95 letniemu Antoniemu Grudniowi, żołnierzowi 2. Korpusu Generała Andersa awansu na stopień podporucznika przyznany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę i wręczony przez attaché wojskowego płk. Artura Miśkiewicza. Było to bardzo wzruszające, gdyż nikt z zebranych włączając samego zainteresowanego nie wiedział o nominacji oficerskiej.  Ale emocji było więcej. Pułkownik Otton Hulacki 6 dni wcześniej ukończył 98 lat. To dla niego wszyscy z szacunkiem wstali i gromko odśpiewali “200 lat”. Jubilat, który przyjechał aż z Isle of Wight, nie krył wzruszenia. Najmłodsza z weteranek miała 87 lat, a najstarszy weteran skończył właśnie 98 lat. Dla nich takie uroczystości są wyjątkową okazją spotkania z przyjaciółmi, często z tego samego oddziału (na przykład Otton Hulacki był razem z Antonim Grudniem w 2. Korpusie Polski gen. Władysława Andersa, a lotnika bombardiera Jana Stangryciuka zna od ponad 70 lat).

Płk. Artur Miśkiewicz wręcza Antoniemu Grudniowi nominację oficerską na stopień podporucznika.

Wieczór zwieńczył spektakl teatralny p.t.„Artyści na Szlaku” w wykonaniu Teatru Komedia, który przyjechał do Londynu aż z Krakowa. Specjalnie dla żołnierzy gen. Władysława Andersa zespół odśpiewał “Czerwone Maki na Monte Cassino” oraz wiązanki lwowskich piosenek dla weteranów, których przynajmniej połowa urodziła się lub wychowała we Lwowie.

To był piękny wieczór. Oprócz oficjalnych uroczystości przedstawiciele EKB Polska odbyli szereg rozmów nie tylko dotyczących naszej historii, ale także możliwości rozwoju współpracy biznesowej. Zaprosili również swoich rozmówców na uroczystą Galę wręczenia nagród, która odbędzie się 1 lutego 2020 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. Opuszczając gościnne progi Ogniska Polskiego i żegnając się z organizatorami wigilii,  podziękowali za zaproszenie oraz złożyli gratulacje za udane patriotyczne spotkanie jednoczące różne generacje Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii.

Spektakl teatralny p.t.„Artyści na Szlaku”

 

Kongres 60 Milionów – Globalny Zjazd Polonii.

W dniach 28 – 30 sierpnia 2019 r. w Jasionce k. Rzeszowa odbyła się 5 edycja Kongresu 60 Milionów.  Europejski Klub Biznesu Polska reprezentował Prezes Janusz Cieślak. Ideą leżącą u podstaw Kongresu 60 Milionów – Globalnego Zjazdu Polonii jest integracja polskich środowisk biznesowych zogniskowanych w kraju oraz poza jego granicami. Nazwa Kongresu koresponduje z ogólną liczbą żyjących na świecie Polaków. Intencją, która przyświeca organizatorom Kongresu jest zdefiniowanie aktualnego statusu i charakteru współpracy między polskimi ośrodkami biznesowymi, naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą oraz określenie wagi tej współpracy wraz z płynącymi z niej korzyściami. Podstawowym celem debaty podczas spotkania jest zidentyfikowanie tych płaszczyzn kooperacji, na których warto rozwijać i umacniać dotychczasowe relacje, a także poszukiwanie nowych, istotnych z ekonomicznego i wizerunkowego punktu widzenia obszarów wspólnego działania.  Kongres 60 milionów ma stać się płaszczyzną międzynarodowej i międzypokoleniowej komunikacji w nowoczesnym wymiarze, przyczyniając się tym samym do integracji rozproszonej po świecie polskiej społeczności i zacieśnienia więzów, nie tylko charakterze biznesowym.

Uczestnicy biorący udział w wydarzeniu mieli okazję nawiązać kontakty z ekspertami z wielu branż min. finansowej, deweloperskiej, IT,  inwestorami z kraju i ze świata.

Tematyka paneli dyskusyjnych była następująca:

 • Potencjał Gospodarczy Polski – jak go wykorzystać poza granicami kraju. Polskie marki i menegerowie na rynku światowym – wymiana doświadczeń, współpraca na przyszłość;
 • Studiuj w Polsce. Polskie uczelnie wyższe i siła polskich ośrodków badawczo-rozwojowych;
 • Przedsiębiorcy polonijni – Ambasadorowie Polski, wsparcie placówek dyplomatycznych;
 • Inwestuj w Polsce – nowe perspektywy rozwojowe: nieruchomości, fundusze inwestycyjne;
 • Pozarządowe organizacje polskie i polonijne – dobre i złe praktyki, poszukiwanie efektywnego modelu na przyszłość;
 • Siła polskiej innowacji. Nowe technologie, start-upy, branża IT;
 • Promocja polskich regionów wśród Polonii, ich biznesowego ekonomicznego
  i turystycznego potencjału;
 • Jak promować polski produkt. Skuteczne kampanie w budowaniu jakości
  i rozpoznawalności polskich produktów
 • Rynek finansowy – nowe możliwości inwestowania na rynkach światowych. Wsparcie polskich instytucji finansowych
 • Turystyka medyczna, wypoczynkowa i biznesowa
 • Logistyka jako potrzeba i szansa rozwojowa dla biznesu polonijnego i polskiego

Prezes EKB Polska Janusz Cieślak wziął udział w panelu  „Pozarządowe organizacje polskie i polonijne – dobre i złe praktyki, poszukiwanie efektywnego modelu na przyszłość”.  Podczas swojego wystąpienia omówił działalność Stowarzyszenia oraz zaprosił do współpracy zarówno organizacje polonijne, jak i polonijnych przedsiębiorców. Przekazał również zainteresowanym publikacje Klubowe.

Prezes Janusz Cieślak podczas panelu „Pozarządowe organizacje polskie i polonijne – dobre i złe praktyki, poszukiwanie efektywnego modelu na przyszłość”;

Uczestnicy Kongresu 60 Milionów mogli wziąć także udział w wydarzeniach towarzyszących takich jak:
– Regaty o Puchar 60 Milionów na wodach Jeziora Solińskiego
– Wizyta Studyjna w Krakowie
– 60 Million Golf Cup, Turniej i Akademia Golfa

Prezes Janusz Cieślak z grupą międzynarodowych biznesmenów.

Kongres 60 milionów – Globalny Zjazd Polonii, Londyn 30 maja – 1 czerwca 2019 r.

W dniach 30 maja – 1 czerwca 2019 r. w Londynie odbył się Kongres 60 Milionów – Globalny Zjazd Polonii. Ideą leżącą u podstaw Kongresu jest integracja polskich środowisk biznesowych zogniskowanych w kraju oraz poza jego granicami. Nazwa Kongresu koresponduje z ogólną liczbą żyjących na świecie Polaków. Inauguracja Kongresu odbyła się w roku 2018, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i stanowiła doskonałą okazję do spotkania w gronie polonijnym i podjęcia dyskusji na temat aktualnego miejsca Polski na mapie świata i naszej pozycji w relacjach międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich gospodarczego wymiaru. Intencją przyświecającą organizatorom Kongresu jest zdefiniowanie aktualnego statusu i charakteru współpracy między polskimi ośrodkami biznesowymi, naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą oraz określenie wagi tej współpracy wraz z płynącymi z niej korzyściami. Podstawowym celem debaty podczas spotkania jest zidentyfikowanie tych płaszczyzn kooperacji, na których warto rozwijać i umacniać dotychczasowe relacje, a także poszukiwanie nowych, istotnych z ekonomicznego i wizerunkowego punktu widzenia obszarów wspólnego działania. Rok 2019 to sześć kolejnych spotkań Kongresu 60 Milionów w sześciu różnych miastach w czterech państwach i na dwóch kontynentach, dzięki którym idea biznesowej Polonii dotrze do jeszcze szerszego grona odbiorców.

W londyńskiej edycji Kongresu udział wzięli przedstawiciele Europejskiego Klubu Biznesu Polska: Janusz Cieślak, Prezes, Krzysztof Walendziewski, Wiceprezes, Beata Drzazga, członek Zarządu oraz Bożena Banasik – Cieślak.

Od lewej: Wiceprezes Krzysztof Walendziewski i Prezes Janusz Cieślak

Wśród tematów paneli znalazły się m.in.: „Brexit – wyzwania i szanse – nowa perspektywa polityczna”, Wpływ polsko – brytyjskich relacji dyplomatycznych na budowanie wspólnoty polonijnej w Wielkiej Brytanii”, „Polskie marki na rynkach międzynarodowych – budowanie marki Polska”, „Rola kultury i mediów polonijnych w promocji Polski”.

Kongres w Londynie  pokazał, że tworzenie platformy do integracji środowisk polskich i polonijnych jest potrzebne i daje przestrzeń do rozmów na tematy istotne dla Polski i dla świata. Kongres był czasem inspirujących debat pełnych merytorycznych wystąpień i rozmów.Wśród Gości londyńskiej edycji Kongresu 60 Milionów byli m.in.: Pełnomocnik Rządu ds. dialogu międzynarodowego Senator Anna Maria Anders, członek Parlamentu Zjednoczonego Królestwa Daniel Kawczyński i  były Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce Robin Barnett. Inauguracja Kongresu odbyła się w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, a dokonał jej dr hab. Arkady Rzegocki – Ambasador nadzwyczajny i pełnomocny  RP w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Od lewej: Wiceprezes Krzysztof Walendziewski, Ambasador RP Arkady Rzegocki i Prezes Janusz Cieślak

Zarówno  tematyka wystąpień, udział wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach, jak i poziom dyskusji sprawiły, że Kongres 60 Milionów był wydarzeniem na wysokim poziomie merytorycznym oraz okazją do zastanowienia się nad sposobami zintegrowania Polaków.

Pełnomocnik Rządu ds. dialogu międzynarodowego Senator Anna Maria Anders i Prezes EKB Polska Janusz Cieślak

Kongres zwieńczyły wydarzenia towarzyszące – Rejs statkiem oraz Turniej Golfa o puchar 60 MLN.

This slideshow requires JavaScript.