Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, poseł Adam Abramowicz gościem EKB Polska.

W dniu 1 czerwca  2017 r., na zaproszenie Prezesa Janusza Cieślaka, gościem Europejskiego Klubu Biznesu Polska był przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, poseł Adam Abramowicz.  Przedstawiając Gościa Prezes Janusz Cieślak podkreślił, że od 1990 r. Adam Abramowicz jest przedsiębiorcą.

Poseł A. Abramowicz przedstawił propozycje zmian w przepisach podatkowych nad którymi pracował parlamentarny zespół pod jego przewodnictwem. Projekt nosi nazwę ustawy Dzierżawskiego  i jest zmodyfikowaną wersją projektu reformy finansów publicznych opracowaną przez Krzysztofa Dzierżawskiego w 2001 roku. Zakłada on gruntowną reformę sytemu podatkowego w Polsce a najistotniejsze zmiany to:

-znaczące uproszczenie przepisów podatkowych oraz ograniczenie wielkości administracji podatkowej;

– likwidacja obecnych składek na ZUS, PIT, i CIT oraz wprowadzenie jednego podatku dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w  wysokości 25 proc. od całego funduszu płac;

-obniżenie kosztów pracy poprzez proponowane zmiany podatkowe;

–  wzrost wynagrodzeń dla pracowników o 25%;

– wprowadzenie 1,5 % podatku obrotowego dla płatników CIT;

 –  obniżenie  składek do ZUS do 550 zł miesięcznie;

 -wprowadzenie  stawki  podatkowej 0,49 %. od przychodu banków i instytucji finansowych oraz 1,49% dla  przedsiębiorstw;

-opodatkowanie wypłacanych dywidend stawką 25 %;

– wprowadzenie stawek podatkowych od przychodu bez możliwości odliczania  jakichkolwiek  kosztów  uzyskania  przychodu.  Stawki  podatkowe  byłyby  zróżnicowane  w  zależności od rodzaju prowadzonej działalności i zawierałyby się w przedziale od  3% do 15%;

– likwidacja tzw. „optymalizacji podatkowej” i wprowadzenie zasady, że wszystkie firmy płacą podatki;

– eliminacje patologii poboru podatku VAT, np. w związku z karuzelami VAT;

– wyeliminowanie  unikania  płacenia  podatku  CIT.

Podczas swojego wystąpienia Adam Abramowicz stwierdził, że  obecny system podatkowy jest zbyt skomplikowany i nieefektywny, co powoduje rożne nadużycia i sytuacje, w których jedne przedsiębiorstwa płaca podatki, a inne, skutecznie ich unikają. Jednocześnie podkreślił, że podstawą funkcjonowania silnego państwa jest sprawna gospodarka, a w Polsce ok. 60% wpływów do budżetu wypracowują małe i średnie przedsiębiorstwa. Dlatego, zadaniem Państwa, jest wspieranie tych przedsiębiorstw oraz stworzenie takiego systemy podatkowego, który byłby im przyjazny. Na zakończenie swojego wystąpienia, Pan Poseł Abramowicz przytoczył wypowiedź  amerykańskiego ekonomisty,  laureata  Nagrody  Nobla z ekonomii w 1976 r., Miltona Friedmanna, który podczas wykładu dla Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego z okazji wizyty w Polsce w 1989 roku powiedział ,że Polska nie powinna naśladować bogatych krajów zachodnich, bo nie jest bogatym krajem zachodnim. Polska powinna naśladować rozwiązania, które kraje zachodnie stosowały, gdy były tak biedne, jak Polska”.

Tradycyjnie już,  po zakończeniu wystąpienia Gościa rozpoczęła się ciekawa dyskusja na tematy szczególnie interesujące przedsiębiorców zrzeszonych w Europejskim Klubie Biznesu Polska. Spotkanie zwieńczył wpis posła Adama Abramowicza do Księgi Honorowych Gości.

Ustawa Dzierżawskiego  ustawa_dzierzawskiego

This slideshow requires JavaScript.