Prezes EKB Polska członkiem Komitetu Honorowego Konferencji Naukowej w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej.

W dniu 24 maja br. w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej  im. Alcide De Gasperi odbyła się Konferencja Naukowa „Zarządzanie w XXI wieku. Zasoby ludzkie w organizacji przyszłości”.  W Komitecie Honorowym pod przewodnictwem prof.  dr hab. Haliny Czubasiewicz, z Uniwersytetu Gdańskiego  uczestniczył Janusz Cieślak, Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska.

Zarządzanie jest kierunkiem, który nakłada odpowiedzialność i wymaga kreowania oraz promowania człowieka w organizacji jako najwyższej wartości. Dynamiczne zmiany zachodzące zarówno w Polsce jak i świecie wymuszają stały rozwój, który nie może opierać się na schematach. Celem Konferencji była próba odpowiedzi na pytania: czego należy uczyć w dziedzinie zarządzania?; jak będą wyglądały organizacje przyszłości?; jakich pracowników będą potrzebowały organizacje inteligentne? oraz zdiagnozowania wzajemnych powiązań w rozwijaniu struktur w organizacjach przyszłości.

Program konferencji obejmował dwa panele:

  1. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Zarządzanie organizacją. Istota komunikacji w organizacjach.
  2. Znaczenie innowacyjności przedsiębiorstw. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Rola negocjacji na konkurencyjnym rynku.

Prezes EKB Polska Janusz Cieślak wziął udział w obu panelach dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.