Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Europejski Klub Biznesu Polska.

W dniu 09 grudnia 2019 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Europejski Klub Biznesu Polska. Miejscem obrad było Centrum Olimpijskie w Warszawie.

Wiceprezes Krzysztof Walendziewski, Prof. dr hab. Joanna Olga Paliszkiewicz i Prezes Janusz Cieślak

Obrady otworzył Prezes Stowarzyszenia Janusz Cieślak.

Prezes Janusz Cieślak

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przedstawione zostały:

  1. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z działalności Zarządu, zaprezentowane przez Prezesa Janusza Cieślaka.
  2. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjne, zaprezentowane przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Zgromadzeni Członkowie Stowarzyszenia wysoko ocenili pracę Zarządu i podkreślili szczególną rolę w osiągniętym sukcesie Prezesa Stowarzyszenia Janusza Cieślaka. Poinformowali także o przedsięwzięciach, w których wzięli udział reprezentując Europejski Klub Biznesu Polska.

Prezes Czesław Gołębiowski

Walne Zgromadzenie jednogłośnie, w formie uchwał, zatwierdziło przedstawione sprawozdania, udzielając absolutorium zarówno Zarządowi, jak i Komisji Rewizyjnej.

Na zakończenie zebrani podzielili się swoimi doświadczeniami na temat współpracy z rynkami zagranicznymi.

Prezes Zbigniew Kłos (KŁOS NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BANKOWE Sp. z o.o. ) omawia doświadczenia zdobyte na rynkach zagranicznych.

Po zakończeniu Walnego Zgromadzenia, w Klubie Olimpijczyka  odbyło się tradycyjne spotkanie Świąteczno – Noworoczne, które przebiegło w przyjemnej świątecznej atmosferze i było przyczynkiem do podsumowania mijającego roku, podzielenia się swoimi sukcesami osiągniętymi w pracy zawodowej oraz wspólnej radości z nadchodzących dni świętowania i refleksji. Prezes Janusz Cieślak w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim obecnym za współpracę w bieżącym roku i złożył przybyłym i ich Rodzinom najlepsze życzenia Świąteczne i Noworoczne.