Pożegnanie Ambasadora Mongolii w Europejskim Klubie Biznesu Polska.

W dniu 26 czerwca 2024 r. w Restauracji ROZDROŻE, na zaproszenie Prezesa EKB Polska Janusza Cieślaka, członkowie i sympatycy naszego Stowarzyszenia spotkali się z Jego Ekscelencją Dorj Barkhas, Ambasadorem  Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Mongolii w Rzeczypospolitej Polskiej,  z okazji zakończenia Jego misji dyplomatycznej w naszym kraju.

Od lewej: Prof. Elżbieta Mączyńska, Zdzisław Sokal- Doradca Prezydenta RP,, Bożena Banasik - Cieślak- Doradca Zarządu EKB Polska, Prezes Janusz Cieślak, Ambasador Dorj Barkhas, Małżonka Ambasadora Enkhbayar Tumurbaatar i Prof. Krzysztof Kalicki
Od lewej: Prof. Elżbieta Mączyńska, Zdzisław Sokal – Doradca Prezydenta RP,, Bożena Banasik – Cieślak- Doradca Zarządu EKB Polska, Prezes Janusz Cieślak, Ambasador Dorj Barkhas, Małżonka Ambasadora Enkhbayar Tumurbaatar i Prof. Krzysztof Kalicki

W trakcie swojej kadencji, Ambasador przyczynił się w znaczący sposób do rozwoju kontaktów gospodarczych polsko – mongolskich oraz zacieśnienia współpracy pomiędzy przedsiębiorcami obydwu krajów.  Zasługą Ambasadora jest także rozwój współpracy kulturalnej, naukowej, społecznej i sportowej.  Ambasador współpracował owocnie z naszym Stowarzyszeniem, czego wynikiem był udział naszych przedsiębiorców w trzech misjach biznesowych do Mongolii.  W kwietniu 2023 r.  przedstawiciele EKB Polska na czele z Prezesem Januszem Cieślakiem uczestniczyli w Forum Biznesu w Ułan Bator , wydarzeniu towarzyszącemu wizycie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Efektem działań Ambasadora Dorj Barkhas było także utworzenie w Polsce mongolskiego zespołu muzyczno – tanecznego „Mongolska Melodia”, członkami którego są Mongołowie na stałe zamieszkujący w naszym kraju.  Zespołem kieruje  dr Och Bara z Małżonką dr Naraaja.

Spotkanie otworzył Prezes Janusz Cieślak, który powitał zaproszonych gości, przedstawił dokonania JE Dorj Barkhas oraz uhonorował Gościa specjalnym Dyplomem Europejskiego Klubu Biznesu Polska, stanowiącym wyraz „serdecznego podziękowania za owocną współpracę z naszym Stowarzyszeniem podczas pełnienia misji dyplomatycznej.”  Prezes podkreślił, że wszechstronna działalność Jego Ekscelencji zaowocowała znaczącym wkładem w rozwój współpracy biznesmenów zrzeszonych w naszym Klubie z przedsiębiorcami mongolskimi i przynosi wzajemne, wymierna efekty gospodarcze, społeczne i kulturalne.

Wręczenie Dyplomu EKB Polska.
Wręczenie Dyplomu EKB Polska.

Następnie głos zabrał Ambasador Dorj Brkhas , który podziękował za wyróżnienie i za owocną współpracę z Europejskim Klubem Biznesu Polska. Przedstawił także szerokie możliwości współpracy z mongolskimi przedsiębiorcami i potencjalne korzyści z tego płynące. Zaprosił do odwiedzania Mongolii w celach biznesowych i turystycznych.

Przemawia Dorj Barkhas, Ambasador Mongolii w Polsce..
Przemawia J.E. Dorj Barkhas, Ambasador Mongolii w Polsce..

Obecny na spotkaniu Zdzisław Sokal, Doradca Prezydenta RP podziękował Ambasadorowi za dotychczasową współpracę i poinformował o zaplanowanym spotkaniu  Prezydenta RP z Ambasadorem.

Przemawia Zdzisław Sokal, Doradca Prezydenta RP.
Przemawia Zdzisław Sokal, Doradca Prezydenta RP.

Prof. Elżbieta Mączyńska, Honorowa Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Przewodnicząca Kapituły Nagród EKB Polska wręczyła Ambasadorowi list z podziękowaniem od Zarządu PTE.

Prof. Elżbieta Mączyńska wręcza list z podziękowaniem Ambasadorowi Dorj Barkhas.
Prof. Elżbieta Mączyńska wręcza list z podziękowaniem Ambasadorowi Dorj Barkhas.

Tematem rozmowy podczas spotkania były również kwestie związane z przyszłą współpracą polsko – mongolską.  Prezes Janusz Cieślak przypomniał, że po wieloletniej przerwie w udziale polskich specjalistów w budowie obiektów przemysłowych w Mongolii,  Członek Zarządu Europejskiego Klubu Biznesu Polska Maciej Burchardt, Prezes firmy Projekt Budu wraz z drużyną znamienitych architektów, planistów, inżynierów i ekspertów bierze udział w konkursie o nazwie:  THE “NEW KHARKHORUM CITY” OF MONGOLIA  MASTER PLANNING OVERVIEW, CONCEPTS AND  GUIDELINE FOR INTERNATIONAL COMPETITION  – „NOWE MIASTO KHARKHORUM” W MONGOLII. PRZEGLĄD PLANOWANIA, KONCEPCJE I WYTYCZNE DLA KONKURSU MIĘDZYNARODOWEGO, ogłoszonym przez rząd Mongolii,  o  czym informowaliśmy już wcześniej na stronie www naszego Stowarzyszenia. Uczestniczący w spotkaniu Prezes Maciej Burhardt  poinformował o prowadzonych pracach i przedstawił kilku  członków swojego zespołu, biorących udział w naszym wydarzeniu.

Prezes Maciej Burhardt  informuje o prowadzonych pracach i przedstawił kilku  członków swojego zespołu, biorących udział w naszym wydarzeniu. 
Prezes Maciej Burhardt  informuje o udziale swojego zespołu w konkursie na budowę nowego miasta.

Spotkanie zakończył występ mongolskiego zespołu muzyczno – tanecznego „Mongolska Melodia”, który wykonał utwory mongolskie  oraz  polską melodię ludową, która została chóralnie odśpiewana przez obecnych na sali.

Występ zespołu "Mongolska Melodia".
Występ zespołu „Mongolska Melodia”.

 Zarząd, członkowie oraz sympatycy Europejskiego Klubu Biznesu Polska życzą J.E. Dorj Burkhas  wielu sukcesów w dalszej pracy zawodowej oraz kontynuacji współpracy z naszym krajem.

This slideshow requires JavaScript.