EKB Polska patronem honorowym jubileuszowego X Międzynarodowego Forum Finansowo Bankowego.

Mamy przyjemność poinformować, że Stowarzyszenie Europejski Klub Biznesu Polska objął Patronatem Honorowym jubileuszowe X Międzynarodowe Forum Finansowo Bankowe pt. System finansowy państwa a wzrost gospodarczy – stan i perspektywy. Organizatorem Forum jest Katedra Finansów, funkcjonująca w ramach Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2017 roku w Hotelu Warszawianka w Jachrance.

 Tegoroczna tematyka Forum obejmie następujące zagadnienia:

  • System finansów publicznych a wzrost gospodarczy,
  • Aktywne funkcje banków komercyjnych i spółdzielczych,
  • Znaczenie rynku kapitałowego i ubezpieczeniowego we wzroście gospodarczym,
  • Źródła pozyskiwania i efektywność wykorzystania kapitałów w działalności gospodarczej,
  • Skutki mechanizmów organizacyjnych i finansowych w funkcjonowaniu jednostek gospodarczych,
  • Systemy informacyjne wspierania decyzji finansowych w przedsiębiorstwie.

X MFFB to wydarzenie, które będzie stanowiło okazję do refleksji nad minioną dekadą, przede wszystkim w perspektywie dynamicznych zdarzeń gospodarczych oraz do identyfikacji szans i zagrożeń dla krajowej gospodarki w perspektywie kolejnych lat, jak również do dyskusji nad planami strategicznymi dla krajowego sektora finansowego, tak aby możliwe było kontynuowanie ścieżki wzrostu gospodarczego.

X MFFB objęli Patronatem Honorowym JM Rektor SGGW w Warszawie, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego,  Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, Bank Polskiej Spółdzielczości oraz Związek Banków Polskich (TBC).

Szczegółowe informacje dotycząca X Międzynarodowego Forum Finansowo-Bankowego, wraz z programem, dostępne są na stronie internetowej: http://www.wne.sggw.pl/miedzynarodowe-forum-finansowo-bankowe/.

Zapraszamy do uczestnictwa.