UK-Poland Business, Trade and Investment Forum 2018.

W dniu 25 maja 2018 r. odbyła się konferencja „Business, Trade and Investment (BTI) Forum”. Jest to jeden z projektów, które zostały uzgodnione podczas ubiegłorocznych konsultacji międzyrządowych w grudniu 2017 r. pomiędzy rządami Polski i wielkiej Brytanii. Organizatorem Forum było Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ambasada Brytyjska w Warszawie.

Forum zgromadziło przedstawicieli ze świata biznesu, polityki,  a także dziennikarzy i stowarzyszenia branżowe, a jego celem było przedstawienie istniejących obszarów współpracy oraz prezentacja nowych możliwości. W przedsięwzięciu udział wziął Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska Janusz Cieślak.