Żaneta Berus, Członek Kapituły Nagród EKB Polska, Osobowością Roku 2014 branży MICE!

30 stycznia, podczas uroczystej gali po raz siódmy rozdane zostały prestiżowe nagrody Osobowość Roku branży MICE, przyznane w ramach konkursu organizowanego przez miesięcznik MICE Poland.

Żaneta Berus z Nagrodą  Osobowość Roku 2014 w kategorii Menadżer Obiektu.
Żaneta Berus z Nagrodą Osobowość Roku 2014 w kategorii Menadżer Obiektu.

Tegoroczne wyróżnienie w kategorii Menadżer Obiektu otrzymała Żaneta Berus, Prezes Zarządu EXPO XXI Warszawa, Członek Kapituły Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska.

Odbierając Nagrodę Żaneta Berus powiedziała: nagroda Osobowość Roku 2014 to dla mnie duże wyróżnienie i jednocześnie zwieńczenie wszystkich starań, inicjatyw i przedsięwzięć wspierających rozwój branży MICE, zrealizowanych w trakcie prawie dwudziestu lat pracy. Patrząc z perspektywy tych wszystkich doświadczeń, był to czas pełen wyzwań, ale też satysfakcji związanej z tworzeniem nowych standardów i wyznaczaniem dobrych praktyk dla całego przemysłu spotkań. Z jednej strony w swojej codziennej pracy w ramach organizacji branżowych, takich jak Stowarzyszenie Branży Eventowej czy Polska Izba Przemysłu Targowego, dążę do integracji branży MICE oraz wspólnej promocji Polski, jako destynacji eventowej i biznesowej na arenie międzynarodowej. Z drugiej strony EXPO XXI Warszawa, z którym jestem związana od 14 lat, zwiększyło swoją powierzchnię i unowocześniło ofertę, zbudowało niezawodny zespół specjalistów oraz nawiązało współpracę z organizatorami dużych eventów i zagranicznych wydarzeń, dzięki czemu awansowało do rangi najbardziej znanego obiektu eventowego stolicy. Teraz przyszedł czas na aktywizację współpracy pomiędzy obiektami i organizatorami wydarzeń specjalnych, a samorządami i urzędami miast. Wierzę, że polski przemysł spotkań jest wizytówką kraju za granicą i dlatego taki właśnie cel stawiam sobie na najbliższe miesiące. Nagrodę traktuję zaś, jak dobrą wróżbę do dalszej wytężonej pracy.

Konkurs Osobowość Roku ma na celu uhonorowanie osób, które w minionym roku wykazały się szczególnym zaangażowaniem na rzecz rozwoju branży MICE w Polsce. Nominowani wyróżniają się profesjonalizmem w działaniu, kreatywnością, skutecznością biznesową, stosowaniem zasad etyki zawodowej, wysoką jakością usług, wkładem w integrację i rozwój branży, także poprzez przynależność do organizacji i stowarzyszeń oraz wysokimi kompetencjami potwierdzonymi certyfikatami i wyróżnieniami. Laureaci konkursu otrzymują statuetki i tytuł Osobowość Roku w czterech kategoriach: Zleceniodawca, Organizator, Menadżer Obiektu i Podwykonawca. Konkurs jest jedynym przedsięwzięciem, w którym kandydatów do nagrody zgłaszają bezpośrednio podmioty działające w branży. Każda firma, agencja, organizacja lub stowarzyszenie branżowe może za pośrednictwem specjalnego formularza nominować do nagrody trzy osoby. Po podliczeniu głosów 10 osób, które uzyskały najwyższy wynik w każdej z kategorii, przechodzi do etapu drugiego. Wyboru ostatecznych zwycięzców dokonuje Kapituła Konkursu, w której zasiadają wybrani laureaci poprzednich edycji wydarzenia, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji branżowych oraz eksperci zewnętrzni, powołani przez organizatora.

Zarząd i Członkowie Europejskiego Klubu Biznesu Polska składają Pani Prezes najserdeczniejsze gratulacje i życzą dalszych sukcesów.

Żaneta Berus w otoczeniu laureatów
Żaneta Berus w otoczeniu laureatów