Wręczenie legitymacji członkowskich Stowarzyszenia Europejski Klub Biznesu – Polska

W dniu 17 maja 2012 r. odbyła się uroczystość wręczenia legitymacji członkowskich Stowarzyszenia Europejski Klub Biznesu – Polska. Gośćmi honorowymi uroczystości byli Prezydent Europejskiego Klubu Biznesu z siedzibą w Niemczech Zbigniew Roch i były marszałek Senatu profesor Longin Pastusiak. Witając zebranych Prezes Stowarzyszenia Janusz Cieślak podziękował członkom Klubu za ich aktywny udział w dotychczasowych pracach Stowarzyszenia w szczególności organizacyjno – założycielskich oraz poinformował o planach Stowarzyszenia na najbliższe miesiące. Prezydent Zbigniew Roch wyraził głębokie zadowolenie z powodu powołania Europejskiego Klubu Biznesu – Polska oraz przekazał życzenia szybkiego rozwoju i wielu sukcesów. Poinformował także o działalności Europejskiego Klubu Biznesu i ponowił zaproszenie do złożenia wizyty biznesowej w Niemczech. Po części oficjalnej w przyjacielskiej atmosferze przy lampce wina prowadzone były rozmowy bezpośrednie. Dzięki uprzejmości członkini Klubu Elżbiety Studzińskiej właścicielki Hotelu – Restauracji „Czarny Kot – My Warsaw Residence”, uroczystość miała miejsce w pięknej sali recepcyjnej tego obiektu.