„Łączy nas szabla, czyli historia spotkań polsko-węgierskich szablą pisana”.

14 września 2018 roku w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie miał miejsce wernisaż wystawy i widowisko autorstwa Wojciecha Zabłockiego pt. „Łączy nas szabla, czyli historia spotkań polsko-węgierskich szablą pisana”. Podczas wydarzenia zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć akwarele poświęcone zarówno tematyce sztuki szermierki, jak również historii i przyjaźni łączącej oba narody, a także usłyszeć poezję autorstwa samego szermierza-olimpijczyka. Widowisko zwieńczyły pokazy walk  Michaela Knazko i Leonida Kriżko – przedstawicieli węgierskiej szkoły szermierczej Barbasetti oraz Dariusza Ostaszewskiego i Jarosława Kubackiego – prezentujących szkołę walk polską szablą husarską. Oprócz strawy dla ducha, była również uczta dla ciała – pokrzepiający gulasz węgierski oraz węgierskie wino. Wśród zaproszonych gości byli między innymi Ambasador Węgier w Polsce-Orsolya Zsuzsanna Kovács, I Sekretarz Ambasady – Gábor Lagzi, Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego – Adam Krzesiński, Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska Janusz Cieślak oraz zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Samorządu Województwa Mazowieckiego Izabela Stelmańska, która odczytała list w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz wręczyła nagrodę Wojciechowi Zabłockiemu w dowód uznania dla jego wkładu w polską kulturę oraz sport.

This slideshow requires JavaScript.