Wyjazdowe posiedzenie Zarządu EKB Polska w firmie KŁOS NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BANKOWE Sp. z o.o. w miejscowości Mościska.

W dniu  17 kwietnia 2018 r. odbyło się trzecie posiedzenie nowego Zarządu Europejskiego Klubu Biznesu Polska. Spotkanie odbyło na  zaproszenie Prezesa Zarządu firmy KŁOS NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BANKOWE Sp. z o.o. Pana Zbigniewa Kłosa  w siedzibie firmy w miejscowości Mościska przy ulicy Chabrowej 32.

Członkowie Zarządu EKB Polska w firmie Kłos.

Obradom przewodniczył  Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska Pan Janusz Cieślak.

Prezes Pan Janusz Cieślak otwiera posiedzenie wyjazdowe Zarządu EKB Polska.

Głównym tematem posiedzenia było  omówienie programów  działania na rok 2018 dwóch Komisji Problemowych:

 • Komisji Społeczno – Gospodarczej
 • Komisji Zagranicznej

Przewodniczący  Komisji Społeczno – Gospodarczej Pan Czesław Gołębiowski jako priorytetowe zadania na rok 2018 przedstawił  m.in.  zacieśnienie współpracy z Komisją Gospodarki i Rozwoju Sejmu RP oraz z Parlamentarnym zespołem na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi w zakresie: rozwoju przedsiębiorczości, nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych oraz podjęcie szeregu działań na rzecz pogłębienia współpracy gospodarczej.

Przewodniczący Komisji Społeczno – Gospodarczej Pan Czesław Gołębiowski przedstawia program pracy na 2018 r.

Przewodnicząca Komisji Zagranicznej Pani prof dr hab. Joanna Paliszkiewicz przedstawiła plan i wizję działania na 2018 r. W swoim wystąpieniu skupiła się w szczególności na współpracy z krajowymi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi oraz na udziale w realizowaniu inicjatyw Zarządu EKB Polska m.in. współudziale w organizowaniu spotkań członków i sympatyków Klubu z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego akredytowanymi w Polsce, z przedstawicielami administracji państwowej, nauki i biznesu celem rozwijania sieci kontaktów międzynarodowych.

Przewodnicząca Komisji Zagranicznej Pani prof dr hab. Joanna Paliszkiewicz przedstawiła plan i wizję działania na 2018 r.

Zarząd Europejskiego Klubu Biznesu Polska przyjął przedstawione informacje i propozycje Przewodniczących obu Komisji oraz zaakceptował je do realizacji.

Prezes Zarządu firmy Kłos Pan Zbigniew Kłos przedstawia działalność firmy.

Trzecia część posiedzenia wyjazdowego obejmowała wysłuchanie wystąpienia Prezesa Zarządu KŁOS NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BANKOWE Sp. z o.o. Pana Zbigniewa Kłosa z prezentacją swojej firmy. Spółka powstała w dniu 1 lipca 2009 roku w wyniku przekształcenia indywidualnej działalności gospodarczej prowadzonej przez  Pana Zbigniewa Kłosa pod nazwą Kłos Zbigniew Nowoczesne Technologie Bankowe. Początki działalności firmy datują się od 1964 r. pod uprzednią nazwą Producent Zamków i Urządzeń Bankowych. Obecny status Firmy to spółka prawa handlowego pod nazwą KŁOS NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BANKOWE SP. Z O.O. z wyłącznym polskim kapitałem wynoszącym 6.600.000 zł. Firma „Kłos” jest wyspecjalizowanym, profesjonalnym producentem i dystrybutorem urządzeń do obsługi i przechowywania gotówki.

Firma Kłos jest  autoryzowanym przedstawicielem handlowym takich firm jak: KABA AG, MULTI CASH, WERTHEIM, GRG BANKING, PROCOIN i LAGARD.

Firma KŁOS oferuje m.in.:

 1. Recyclery – dyspensery z zamkniętym obiegiem gotówki
 2. Bankomaty
 3. VTMy – placówki samoobsługowe
 4. Sortery i liczarki gotówki
 5. Multisejfy (szafki kasjerskie) – I klasa odporności na włamanie oraz S1 i S2
 6. Wrzutnie nocne elektroniczne i mechaniczne
 7. Elektroniczne zestawy wrzutowe (wrzutnia + sejf)
 8. Kasy pancerne i szafy pieniężne
 9. Sejfy gabinetowe
 10. Szafy transferowe
 11. Zamki elektroniczne, skarbcowe i porządkowe
 12. Zamki mechaniczne oraz elektroniczne w klasie A, B i C
 13. Drzwi zabezpieczeniowe w tym ognioodporne i kuloodporne
 14. Frontier – system bez-kluczowego zamknięcia i otwarcia placówek bankowych oraz handlowych
 15. Serwis – zakres cała Polska

Firma oferuje asortyment nowoczesnych urządzeń o najwyższych standardach technicznych. Wśród nich znajdują się wielofunkcyjne urządzenia, profesjonalne wysokowydajne sortery do banknotów i bilonu, liczarki, wpłatomaty na banknoty i bilon przeznaczone do samodzielnej obsługi. Urządzenia wykonywane są według standardów najnowocześniejszej technologii, zgodnej z wymogami NBP oraz rozporządzeniami MSWiA.

Posiedzenie zwieńczył smaczny obiad, w trakcie którego zebrani kontynuowali rozmowy klubowe i biznesowe.