Spotkanie w EKB Polska z okazji XV – lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

W dniu 11 kwietnia 2019 r. na zaproszenie Prezesa Janusza Cieślaka gośćmi Europejskiego Klubu Biznesu Polska byli: Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Zdzisław Krasnodębski oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorz Witkowski. Spotkanie zostało zorganizowane z okazji przypadającej wkrótce XV rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i odbyło się w Centrum Olimpijskim w Warszawie – w Muzeum Sportu i Turystyki.

Janusz Cieślak, Prezes EKB Polska, prof. Zdzisław Krasnodębski, Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, Grzegorz Witkowski, Podsekretarz Stanu w MGMiŻŚ.

Na wstępie Prezes Europejskiego Klubu Biznesu Polska Janusz Cieślak powitał przybyłych na spotkanie, oraz przedstawił zaproszonych Gości i tematykę wystąpień.

Janusz Cieślak, Prezes EKB Polska.

Głównym tematem wystąpienia Wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. Zdzisława Krasnodębskiego była „Pozycja Polski w Unii Europejskiej: stan i perspektywy”.  Przewodniczący szczegółowo omówił rolę Polski we współczesnej Unii Europejskiej oraz działania, jakie należy podjąć w następnej kadencji na rzecz wzmocnienia pozycji naszego kraju. Wskazał na konkretne przykłady, które w sposób jednoznaczny potwierdzają wzrastające znaczenie Polski.

Prof. Zdzisław Krasnodębski, Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego.

 Następnie głos zabrał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorz Witkowski, który skoncentrował swoje wystąpienie na praktycznych aspektach przynależności Polski do Unii Europejskiej i podjął temat „Realizacji Programu Operacyjnego RYBY 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego: cele i korzyści”. Omówił również zadania podejmowane przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie rozwoju polskich portów morskich oraz śródlądowych dróg wodnych do roku 2020.

Grzegorz Witkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Zgodnie z tradycją,  w dalszej części uczestnicy spotkania mieli okazję wziąć udział w dyskusji i otwartej rozmowie z Gośćmi.  Wystąpienia gości spotkały się z dużym zainteresowaniem zgromadzonych przedsiębiorców – członków oraz sympatyków  Europejskiego Klubu Biznesu Polska.

Na zakończenie w Galerii Centrum Olimpijskiego odbył się cocktail. Partnerem przedsięwzięcia była firma ADAMÓW , producent w 100% naturalnych,  tłoczonych na zimno, bez dodatku cukru, pasteryzowanych soków z Adamowa.